Кафедра
Колектив
Наука
Навчання
Студенту
Абітурієнту
Лабораторії
Новини
Контакти


Новини кафедри

Обговорення освітніх програм за спеціальностями 122 «Комп’ютерні науки» та 126 «Інформаційні системи та технології»

18 травня 2022 року на кафедрі інформаційних технологій Львівського національного університету природокористування в онлайн-форматі відбулося обговорення освітньо-професійних програм підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями 122 «Комп’ютерні науки» та 126 «Інформаційні системи та технології», а також другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології». Участь в обговоренні освітньо-професійних програм взяли декан факультету механіки, енергетики та інформаційних технологій професор Степан Ковалишин, науково-педагогічні представники кафедри інформаційних технологій, стейкхолдери, випускники та здобувачі цих програм.
Під час обговорення освітніх програм завідувач кафедри інформаційних технологій професор Анатолій Тригуба, гаранти програм разом із деканом факультету механіки, енергетики та інформаційних технологій професором Степаном Ковалишиним, присутніми стейкхолдерами, здобувачами провели дискусію щодо змісту та наповнення освітніх програм, а також перспектив покращення якості освітнього процесу.
Зокрема, було обговорено вимоги до підготовки майбутніх фахівців, які б захотіли реалізувати себе в Embedded-розробці. Більшість присутніх звернули увагу на важливість вивчення алгоритмів та структур даних, мов програмування, хмарних технологій, розробки мобільних додатків, безпеки програмного забезпечення, Git, бізнес-аналітики та розуміння предметної області, штучного інтелекту, набуття навичок soft skills. З метою поглиблення знань та практичних навичок здобувачів вищої освіти представниками роботодавців було запропоновано під час роботи гуртків кафедри інформаційних технологій провести ознайомлення здобувачів із сучасними ІТ-технологіями, які є сьогодні актуальними, однак використовуються вузьким колом ІТ-фахівців.
Окрема увага під час дискусій була присвячена особливостям підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти із врахуванням цілей та особливостей освітньої програми, їх вмінням та навичкам. Окреслено важливість розуміння архітектури програмного забезпечення випускниками другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології». Обговорено питання ролі та перспектив ІТ-сектору в аграрній сфері. Приділена увага питанню кар’єрного зростання випускників, залученості представників ІТ-компаній та HR до проведення тематичних занять і лекцій зі здобувачами на кафедрі інформаційних технологій. Представник компанії SoftServe Олег Ковалишин поділився досвідом своєї компанії у застосуванні Competent based model під час підбору персоналу. Цей підхід базується на врахуванні навичок роботи кандидата з мовами програмування, досвіду роботи з бібліотеками, патернами архітектури та дизайну, а також якістю програмного забезпечення.
В обговоренні освітніх програм взяли участь:
1. Богдан Ярушевський, Team Lead в Global Logic, C/C++, Embedded Software Developer;
2. Галина Свірська, HR Manager IT-компанії Agiliway, м. Львів;
3. Анна Лисенко, Marketing Manager IT-компанії Agiliway, м. Львів;
4. Олег Ковалишин, QMO Competence Manager компанії SoftServe;
5. Артур Гавел, Test automation engineer ІТ-компанії Intellias,
5. Ігор Мадярко, директор ТОВ «ІТ Максимум» (Західний Буг);
7. Андрій Татомир, Staff engineer ІТ-компанії Redocly;
8. Віталій Власовець, Національний університет біоресурсів і природокористування України, д.т.н., професор;
9. Михайло Третяк, Middle Node.js Developer, JavaScript, Azon5;
10. Андрій-Володимир Мідик, Senior front-end developer компанії «Relevant Software», м. Львів;
11. Сергій Кисіль, здобувач групи Іт-51;
12. Михайло Пенхерський, здобувач групи Іт-51.
Усі пропозиції та побажання будуть розглянуті найближчим часом на засіданні випускової кафедри з метою їх узагальнення та внесення змін у проєкти освітньо-професійних програм, які розміщені на сайті університету для обговорення.


Відкрита виховна година

18 травня 2022 року відбулась відкрита виховна година із запрошеним капеланом Львівського національного університету природокористування отцем Іваном та заступником декана к.т.н., доцентом Тарасом Григоровичем Щуром для студентів спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки», 126 «Інформаційні системи та технології» та 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» на тему «День вишиванки та День Європи в Україні».


Обговорення освітньої програми 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

11 травня 2022 року на кафедрі інформаційних технологій за участю декана факультету С.Й. Ковалишина, науково-педагогічних представників кафедри, стейкхолдерів ОПП, випускників відбулося онлайн-обговорення освітньої програми підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».
Гарант освітньої програми першого (бакалаврського) рівня к.т.н., доцент О.В. Лиса озвучила цілі та зміст освітньої програми, її наповнення освітніми компонентами та очікувані результати навчання. Учасники зустрічі висловили свої побажання, зауваження та рекомендації щодо структури, змісту та конкретних кроків для їх удосконалення й реалізації. Зокрема, відбулася жвава дискусія щодо практичних аспектів вивчення дисципліни «Мікроконтролери», вибору мов програмування, застосування «піраміди автоматизації» в розробці логічно-структурної схеми освітньої програми, впровадження в освітній процес онлайн-платформ для вивчення окремих тем освітніх компонентів методом симуляції. Представники роботодавців в черговий раз виявили зацікавленість у співпраці з ЛНУП та факультетом механіки, енергетики та інформаційних технологій в напрямку зміцнення матеріальної бази для навчання здобувачів вищої освіти, підвищення кваліфікації науково-педагогічного персоналу, надання спеціалізованого програмного забезпечення та ресурсів для підвищення ефективності онлайн-навчання. Дякуємо керівнику регіонального представництва «Західне» Компанії ДП «Сіменс Україна» Олександру Чернявському за модерацію зустрічі з боку представників роботодавців та активну залученість його та партнерів до підвищення якості освітньої програми та освітнього процесу на факультеті.
В обговоренні взяли участь представники компаній:
1. Ростислав Сафіяник, інженер сервісу компанії «Комфорт і безпека»;
3. Віталій Грамак, технік сервісу компанії «Комфорт і безпека»;
2. Євген Крісанов, інженер технічної підтримки відділу автоматизації виробництва компанії «Сіменс Україна»;
3. Олександр Чернявський, керівник регіонального представництва «Західне» ДП «Сіменс Україна»;
4. Володимир Крив’як, керівник напряму автоматизації і КВП ПП «Оліяр»;
5. Андрій Савечка, головний інженер ПП «Сімат»;
6. Євгенія Онишко, співвласник ТОВ «Крафт Інновейшн»;
7. Михайло Журавчак, інженер-енергетик, заступник міського голови м. Стрий;
8. Богдан Занько, інженер ТОВ «Кормотех»;
9. Андрій Курепа, системний інженер компанії «SiTime Corporation».
Усі пропозиції й побажання будуть розглянуті найближчим часом на засіданні кафедри з метою їх узагальнення та внесення змін у проєкт освітньої програми, розміщеної на сайті університету для обговорення.


6-7 жовтня 2021 р. у Львівському національному аграрному університеті відбувся 1-й науково-практичний семінар в рамках 10-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в енергетиці та агропромисловому комплексі (ІТЕА-WS-2021)». Захід організовано кафедрами енергетики та інформаційних технологій. Оргкомітет з радістю повідомляє учасникам, що у квітні 2022 р. відбулась індексація представлених на семінарі наукових робіт у наукометричній базі даних Scopus.
Найближчим часом також очікується індексація матеріалів семінару в базах даних DBLP та Google Scholar.
Запрошуємо усіх до подальшої співпраці.
З онлайн-версією збірника робіт можна ознайомитись на сайті видавця CEUR за посиланням: http://ceur-ws.org/Vol-3109/
28 січня 2022 р. в Києві відбулася презентація програми Open Agro University від компанії Кернел (https://oau.kernel.ua/).
Open Agro University – це унікальний освітній проєкт для підготовки спеціалістів нового покоління в агро- та харчовій промисловості.
Програма орієнтована на студентів 4-5 курсу профільних спеціальностей або випускників вишів першого-другого року.
Від нашого університету в презентації взяли участь студенти групи Акт-12сп спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» Назар Сіверський, Роман Тростянський, Роман Микитин.
Вітаємо їх з проходженням конкурсного відбору, зарахуванням та отриманням стипендії на навчання в Open Agro University. Навчання триватиме до липня 2022 р. у форматі дистанційних занять, виконання практичних завдань, виїзних зустрічей та фінальної практики на базі потужностей компанії.2 березня 2021 року в рамках співпраці Львівського національного аграрного університету та Стрийського фахового коледжу ЛНАУ відбулося засідання круглого столу «Сучасні напрямки розвитку ІТ». В роботі круглого столу взяли участь представники деканату факультету механіки та енергетики, кафедри інформаційних систем та технологій, відділу комп’ютерних наук, геодезії та землеустрою Стрийського ФК ЛНАУ, здобувачі освіти, а також запрошені спеціалісти з ІТ-компаній України різних рівнів (дата-аналітик в компанії Edunav Ukraine R&D, Lead Project Manager at Soft Serve, Lead Software Engineer EPAM Ukraine, Junior Full Stack Node.js/React.js Developer-MicroGIS, Quality Assurance lead at Shelf).
Обговорено із практиками та сформовано спільну думку стосовно пріоритетних дисциплін ОПП та акцентів під навчання студентів спеціальності 126  «Інформаційні системи та технології».24 лютого 2021 року на кафедрі інформаційних систем та технологій відбулася онлайн-зустріч за участю декана факультету механіки та енергетики С.Й. Ковалишина і представників ІТ-відділу компанії «Континентал Фармерз Груп».
Учасники обмінялися практичним досвідом та своїми напрацюваннями й окреслили вектор подальшої співпраці.23 лютого 2021 року відбувся захист кваліфікаційних робіт здобувачами освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» заочної форми навчання.
Члени екзаменаційної комісії на чолі з першим проректором, професором В.М. Боярчуком  заслухали доповіді студентів та їх відповіді на поставлені запитання. За результатами захисту було відзначено належний рівень виконання кваліфікаційних робіт, які відповідають спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології».
Вітаємо студентів з присвоєнням їм освітнього ступеня «Бакалавр» та запрошуємо на продовження навчання на ОС «Магістр» в стінах Львівського національного аграрного університету.
19 листопада 2020 року на факультеті механіки та енергетики відбувся міжкафедральний семінар, на якому було заслухано доповідь ст. викладача кафедри інформаційних систем та технологій Р.І. Падюки за результатами наукових досліджень на тему «Моделі та методи управління ресурсами у проєктах виробництва продукції рослинництва» зі спеціальності 05.13.22 – Управління проєктами та програмами (науковий керівник – к.т.н., доцент В.О. Тимочко).
Вітаємо Романа Івановича з успішним представленням результатів наукових досліджень і бажаємо успіхів у подальшому захисті наукової роботи на спеціалізованій вченій раді.

12 листопада 2020 на кафедрі інформаційних систем та технологій провідний фахівець ІТ-компанії Epam Systems Андрій Татомир прочитав лекцію для студентів ІТ-спеціальностей на тему «Сучасні тренди ІТ-сфери та вимоги до її фахівців». Зустріч зі студентами та викладачами відбулася дистанційно на платформі Zoom.
Андрій Володимирович розказав про основні ролі в ІТ-компанії, особливості початку роботи та кар’єрного росту. Окрему увагу приділив питанню вивчення мов програмування та їх популярності. Розказав про необхідні навички для ІТ-спеціаліста.
Вітаємо також усіх з Днем студента і бажаємо цікавих років навчання та реалізації в професійній діяльності.

16-18 вересня 2019 року у Львівському національному університеті ім. Івана Франка відбулася ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Електроніка та інформаційні технології» (ELIT-2019).
Під час роботи конференції в доповідях та обговореннях були розглянуті питання Інтернету речей, наук про дані, машинного та глибокого навчання, великих даних, вбудованих систем, а також моделювання явищ та систем.
В роботі конференції взяли участь завідувач кафедри д.т.н. А.М. Тригуба та к.т.н. В.В. Пташник.
3 вересня 2019 року в 55м відбулася зустріч викладачів та студентів з нагоди річниці від дня заснування кафедри інформаційних систем та технології як випускової кафедри, за якою здійснюється підготовка студентів за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології». Завідувач кафедри д.т.н. Анатолій Миколайович Тригуба привітав працівників та студентів зі святом та початком нового навчального року. Були підведені підсумки роботи за минулий рік та окреслені плани на перспективу.


Вітаємо переможців І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування

13 квітня 2019 року у Львівському національному університеті ім. І. Франка на базі факультету прикладної математики та інформатики відбувся І етап (обласний) Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування.
Олімпіада проводилася згідно із правилами чемпіонату світу з програмування серед студентських команд під егідою Association for Computing Machinery (ACM).
Наш університет представляла команда із трьох студентів-програмістів спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» факультету механіки та енергетики: С. Кисіль, М. Пенхерський, Є. Оліференко (керівник – доц. П.М. Луб).
За підсумками виконаних завдань із алгоритмізації та програмування команду нагороджено Сертифікатом АСМ-ІСРС та дипломом І ступеня.

Щиро вітаємо студентів факультету механіки та енергетики, а також їхніх керівників із високою оцінкою практичної підготовки і бажаємо нових перемог, успіхів та натхнення!


Вітаємо студентів ЛНАУ з перемогою у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Управління проектами та програмами»

5 квітня 2019 року в Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки відбувся фінал Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Управління проектами та програмами».

На Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт у 2018–2019 н.р. подано 61 наукову роботу, виконану 72 авторами. У рамках підсумкової науково-практичної конференції «Сучасні тренди підготовки фахівців з управління проектами та програмами» зі своїми доповідями виступили 18 конкурсантів з 13 вищих навчальних закладів України.

Участь у конкурсі взяли студенти спеціальності «Інформаційні системи та технології» факультету механіки та енергетики Сергій Романович Кисіль та Віталій Іванович Фіялковський. Їх наукова робота на тему «Планування проекту створення цеху виробництва італійських сирів» викликала інтерес у членів галузевої комісії. Презентація отриманих теоретичних і практичних результатів роботи показала високий науковий рівень дослідження та фахову компетентність студентів.

За підсумками конкурсу Сергій Кисіль та Віталій Фіялковський були нагороджені дипломом І ступеня, а їх науковий керівник д.т.н., завідувач кафедри інформаційних систем та технологій ЛНАУ Анатолій Миколайович Тригуба відзначений двома подяками – за високий рівень теоретичної підготовки студентів до участі у конкурсі та за високий професіоналізм та активну роботу у складі галузевої конкурсної комісії під час ІІ етапу ІІ туру конкурсу.

Викладачі кафедри інформаційних систем та технологій ЛНАУ та одногрупники пишаються науковою відзнакою студентів і щиро вітають Сергія Кисіля та Віталія Фіялковського, а також їх наукового керівника Анатолія Миколайовича Тригубу з достойним результатом, бажають їм творчої наснаги й подальших наукових звершень та ефективних проектів із мінімальними ризиками!


Перша в Україні навчальна лабораторія комп’ютерно-інтегрованих технологій Horsch

28 березня 2019 р. відбулося представлення результату успішного виконання спільного проекту факультету механіки та енергетики Львівського НАУ і компанії Horsch щодо створення на кафедрі інформаційних систем та технологій навчальної лабораторії. Відтепер в ауд. 55М студенти вишу мають можливість отримати навики із налаштування й роботи з сучасним автоматизованим обладнанням універсальних посівних комплексів типу Pronto та Maestro.

Машини сільськогосподарського призначення компанії Horsch сьогодні використовуються в 40% рільничих господарств різної форми власності. Тому вивчення новітнього обладнання універсальної посівної техніки для всіх умов експлуатації та сівалок точного висіву із загортанням насіння на великій робочій швидкості надає студентам дуже важливу перевагу – конкурентоспроможність на ринку праці.

Відкриття лабораторії відбулося за участю ректора університету В.В. Снітинського та генерального директора ТОВ «Хорш Україна» Йоханнеса Клюта, а також представників компанії – регіонального менеджера з продажів Т. Рунціва, сервісного інженера С. Івасишина та директора «Золочів ТХ» О. Тютіна.

Powered by Web Agency