Кафедра
Колектив
Наука
Навчання
Студенту
Абітурієнту
Лабораторії
Новини
Контакти


Новини кафедри сільськогосподарської техніки

Обговорення освітніх програм спеціальності 208 «Агроінженерія»

10 травня 2022 року науково-педагогічні працівники кафедри сільськогосподарської техніки в онлайн-режимі взяли участь в обговоренні освітніх програм підготовки фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 208 «Агроінженерія» разом з представниками академічної спільноти, роботодавцями та здобувачами вищої освіти Львівського НУП.

Гарант освітньої програми другого (магістерського) рівня завідувач кафедри, доцент О.М. Крупич та гарант освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти доцент кафедри Я.В. Семен озвучили основні засади освітніх програм та запропонували всім учасникам висловити свої побажання, зауваження та рекомендації щодо структури, змісту та конкретних кроків для їх удосконалення й реалізації.

В обговоренні, крім викладачів випускових кафедр сільськогосподарської техніки й експлуатації та технічного сервісу машин ім. професора О.Д. Семковича, інших кафедр факультету та здобувачів вищої освіти Львівського НУП, взяли участь представники науково-дослідної установи ННЦ «ІМЕСГ», Національного університету біоресурсів і природокористування України, Львівської філії УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого та представники підприємств, які займаються виробництвом с.-г. продукції й наданням сервісних послуг з постачання і обслуговування сільськогосподарської техніки: компанія «Контінентал фармерз груп», фірма CLAAS, ТОВ Zepelin-Україна, ТОВ «Агросем» (Львівська область), ТОВ «А-Терра», ТОВ «Астра», «Захід-Агро-Техніка», «Агро ЛВ Лімітед», «Західна агровиробнича компанія», ФГ «Промінь» (Стрийський район Львівської області), ПП «Західний Буг», ТОВ «Компанія ЛАН», ФГ «Кухарський П.М.» (Золочівський район Львівської області) та ін.

В ході дискусій висловлювалися різні думки й позиції щодо окремих питань розвитку спеціальності «Агроінженерія» й ролі та місця майбутнього фахівця у загальній структурі аграрного виробництва. Спікерами також запропоновано конкретні рекомендації з удосконалення освітнього процесу в цілому і його окремих освітніх компонентів зокрема.

Усі пропозиції й побажання будуть розглянуті найближчим часом на засіданні кафедри з метою їх узагальнення та внесення змін у проєкти освітніх програм, розміщених на сайті університету для обговорення.


4 листопада 2021 року на факультеті механіки, енергетики та інформаційних технологій на третій парі була проведена виховна година зі студентами гр. Аін-11 (наставник В.І. Банга) на тему «Адаптація студентів закладу вищої освіти до дистанційного навчання в умовах пандемії коронавірусу».

До обговорення даної теми було залучено психолога відділу з організації навчально-виховної роботи університету Мирославу Володимирівну Ходакову. Визначено основні тенденції дистанційного навчання у вищій освіті в Україні й світі в умовах пандемічних обмежень. Акцентовано на особливостях використання телекомунікаційних технологій, навчальних платформ та онлайн-курсів, що забезпечують інтерактивну взаємодію викладачів і студентів. Виявлено переваги та недоліки дистанційного навчання з точки зору студентства України, що є важливим при формуванні моделі вищої освіти. В обговоренні з 13 студентів взяли участь 7.


26-27.04.2017 року в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини та обладнання» в якій взяли участь 44 представники вищих навчальних закладів. За результатами олімпіади студенти Львівського національного аграрного університету Роман Степанович Кирик та Микола Іванович Шийка нагороджені грамотами за активну участь та продемонстрований високий рівень знань.17-18 квітня 2014 року на базі Кіровоградського національного технічного університету відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» та Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Дослідження та перспективи галузі сільськогосподарського виробництва», в яких взяли участь представники 12 вищих навчальних закладів (по 4 - 5 учасників із кожного). За результатами олімпіади та конференції переможцями стали студенти Львівського національного аграрного університету Валентин Венгер (диплом І ступеню) та Степан Крупич (грамота за ІІ місце), науковий керівник к.т.н., доцент кафедри сільськогосподарських машин Зіновій Орестович Гошко.


16 квітня 2014 року на базі ТзОВ «АГРОМАРК ЮКЕЙ» пройшло спільне виїзне заняття для студентів інженерних спеціальностей факультету механіки та енергетики з дисциплін «Сільськогосподарські машини» та «Енергетичні транспортні засоби». Викладачі кафедр сільськогосподарських машин (к.т.н., доцент Семен Я.В., к.т.н., та асистент Здобицький А.Я.) і тракторів та автомобілів (к.т.н., в. о. доцента Том’юк B. В., та асистент Магац М. І.) ознайомили студентів із будовою та роботою сучасних тракторів, машин і знарядь для комплектування високопродуктивних машинно-тракторних агрегатів.


Григорій Миколайович Оробець, студент групи Маш-23 сп – переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі техніки «Транспорт» зі спеціальності «машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт» та нагороджений Дипломом другого ступеня (ІІ місце). Науковий керівник: к.т.н., доцент сільськогосподарських машин Дмитро Васильович Кузенко.
Степан Олегович Крупич, студент групи М-42 – переможець всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, що відбувся на кафедрі економіки Уманського національного університету садівництва з напряму «Економіка сільського господарства і АПК» та нагороджений Дипломом третього ступеня (ІІІ місце)

Тема доповіді: «Сільське господарство гірської зони Карпат», що входить у тематику кафедри сільськогосподарських машин: «Малі засоби механізації для карпатського регіону».

Наукові керівники: к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства Ірина Василівна Черевко, к.т.н., доцент кафедри сільськогосподарських машин Олег Михайлович Крупич, к.т.н., асистент кафедри сільськогосподарських машин Андрій Ярославович Здобицький.Powered by Web Agency