Кафедра
Освітні програми
Колектив
Наука
Навчання
Студенту
Абітурієнту
Лабораторії
Новини
Контакти


Освітня програма «Інформаційні системи та технології»

Кафедра є випусковою і здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології». Термін навчання за освітнім ступенем «Бакалавр»: на денній формі навчання – 3 роки 10 місяців (на основі середньої освіти), 1 рік 10 місяців (на основі ОС «Молодший спеціаліст» ); на заочній формі навчання – 4 роки 8 місяців (на основі середньої освіти), 2 рік 6 місяців (на основі ОС «Молодший спеціаліст»).

Мета освітньої програми: здобуття знань та умінь, що стосуються проєктування інформаційних систем, мереж та комп'ютерних програм, засобів інформаційних технологій для них, комп'ютерного моделювання систем, комп'ютерних інтелектуальних систем прийняття рішень.

Основним напрямком освітньої програми «Інформаційні системи та технології» є розробка та практичне використання інформаційних технологій з акцентом на системи підтримки прийняття рішень, Data Mining, Internet of Things та управління ІТ-проєктами.

В процесі навчання вивчаються:

- Основи розробки інформаційних систем;

- Технології розробки систем Internet of Things;

- Технології розробки систем з хмарної архітектурою;

- Основи Data Mining;

- Об’єктно-орієнтоване програмування;

- Системне програмування;

- Програмування на Python, Java, C ++, C #;

- Комп’ютерні мережі і мережеві технології;

- Технології організації сховищ інформації;

- Основи Project Management і Agile-технологій.

Вміння і компетенції, якими буде володіти бакалавр за освітньою програмою «Інформаційні системи та технології»:

- Розробляти проєкти спеціалізованих інформаційних систем з використанням сучасних технологій;

- Забезпечувати введення в експлуатацію інформаційних систем;

- Супроводжувати прототипи інформаційних систем і систем IoT;

- Виконувати інтелектуальний аналіз великих даних (Data Mining);

- Виконувати управління ІТ-проєктами.

Фахівці з інформаційних систем та технологій зможуть працювати на посадах:

- техніка-програміста, розробника і фахівця із використання інформаційних систем в різних галузях економіки, у т.ч. аграрному виробництві та управлінні проєктами;

- ІТ-менеджера (IT-Manager);

- фахівця з аналізу даних (Data Scientist/Machine Learning Engineer);

- технічного керівника розробки програмного забезпечення (Technical Leader);

- керівника  групи розробників програмного забезпечення;

- керівника відділу ІТ, технічного керівника;

- розробника вебдодатків (Web Application Developer);

- інженера контролю якості програмного забезпечення.

Галузь, де можна працювати після закінчення навчання:

- Розробка прикладного програмного забезпечення з використанням методів машинного навчання, штучного інтелекту та паралельних обчислень;

- Розробка та експлуатація вебсерверів;

- Розробка програмних застосувань для мобільних пристроїв на базі Android і iOS;

- Адміністрування реляційних та нереляційних баз даних (Oracle, Ms SQL Server, MySql, NoSql, MongoDB);

- Системне адміністрування в ОС UNIX і MS Windows Server;

- Використання інтернет-сервісів і вебтехнологій при реалізації розподілених інформаційних систем;

- Розробка технологій створення і використання «розумних» пристроїв на основі інтернету речей;

- Реалізація цифрової обробки відео- та аудіоінформації;

- Формування нових ідей та їх реалізація в проєктах;

- Організація роботи малих колективів.

Умови вступу для здобуття освітнього ступеня (ОС) «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти

Сертифікати ЗНО

(бюджет або контракт)

Сертифікати ЗНО

(лише контракт)

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Географія або біологія

Для вступу на навчання на основі повної загальної середньої освіти (денна та заочна форми навчання) вступники можуть подати документи тільки в електронній формі зі свого електронного кабінету. Для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі в університеті буде створено консультаційний центр (аудиторія 118 головного корпусу).

Для вступу на спеціальність 126 «Інформаційні системи та технології» абітурієнтові необхідно подати такі документи:

1. Заяву про участь у конкурсному відборі.

2. Сертифікати ЗНО з наступних предметів:

3. Свідоцтво про повну загальну середню освіту та додаток до нього.

4. Копію документа, що посвідчує особу та громадянство (ID картки з витягом із державного демографічного реєстру, або 1-2 сторінки паспорта та дані з нього про прописку).

5. Чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

6. Копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних).

Термін навчання на стаціонарі становить 4 роки, а на заочній формі – 4 роки 7 місяців.

Умови вступу для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»

Для вступу на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» (денна та заочна форми навчання) вступники особисто подають в приймальну комісію наступні документи:

1. Заяву про участь у конкурсному відборі.

2. Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури (сертифікати ЗНО).

3. Диплом молодшого спеціаліста з додатком.

Увага! В конкурсі на бюджетні місця за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» можуть брати участь особи, які отримали ОКР «Молодший спеціаліст» у галузі знань 12 «Інформаційні технології».

4. Копію документа, що посвідчує особу та громадянство (ID картки з витягом із державного демографічного реєстру, або 1,2 сторінки паспорта та дані з нього про прописку).

5. Чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

6. Копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних).

Для вступу на навчання абітурієнти складають фахове вступне випробування (5 письмових екзаменаційних питань зі спеціальності). Абітурієнти, які успішно пройшли вступні випробування, зараховуються на навчання зі скороченим терміном – 2 роки. Термін навчання на заочній формі становить 2 роки 2 місяці. 

Powered by Web Agency