Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 691-л від 23 травня 2019 року у період з 29 травня по 31 травня 2019 року на факультеті механіки та енергетики Львівського національного аграрного університету проходила акредитація освітньо-професійної програми «Інформаційні системи та технології» зі спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» за першим (бакалаврським) рівнем галузі знань 12 «Інформаційні технології».

В складі експертної комісії працювали:

- Сергій Федорович Чалий – професор кафедри інформаційних управляючих систем Харківського національного університету радіоелектроніки, доктор технічних наук, професор, голова експертної комісії;

- Ігор Олегович Баран – декан факультету комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, кандидат технічних наук, доцент, член експертної комісії.

Під час роботи експертної комісії вивчено матеріали акредитаційної справи, а також проведено знайомство зі штатом випускової кафедри інформаційних систем та технологій. Також проаналізовано навчально-методичне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу зі спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології». Також комісія оцінила рівень теоретичних і практичних знань, умінь та навичок студентів за результатами виконання комплексних контрольних робіт.

На підставі виконаної перевірки експертна комісія сформувала висновок, згідно з яким умови та рівень підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Інформаційні системи та технології» зі спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, стан науково-дослідної роботи, навчально-методичного, кадрового та матеріально-технічного забезпечення навчального процесу відповідають ліцензійним умовам і чинним вимогам до акредитації.


Attachments:
FileОписFile size
Download this file (Експертний висновок.pdf)Експертний висновок.pdf 1821 Kb