Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України за № 772-Л від 30 травня 2019 року на факультеті механіки та енергетики Львівського національного аграрного університету з 10 по 12 травня 2019 р. працювала експертна комісія з проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» за першим (бакалаврським) рівнем освіти у складі Віталія Анатолійовича Пасічника, доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри інтегрованих технологій машинобудування Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (голова комісії) та Наталії Миколаївни Фідровської, доктора технічних наук, професора кафедри галузевого машинобудування Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

Експертна комісія ознайомилася з діяльністю факультету механіки та енергетики Львівського національного аграрного університету, відвідала навчально-наукові лабораторії, наукову бібліотеку університету, детально опрацювала матеріали акредитаційної справи, оцінила діяльність випускових кафедр за такими напрямами:

● відповідність чинним законодавчим вимогам кадрового, організаційного, навчально-методичного, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу;

● визначення рівня теоретичних і практичних знань, умінь і навичок студентів за результатами виконання комплексних контрольних робіт.

Експертна комісія Міністерства освіти і науки України вважає, що організаційне, кадрове, матеріально-технічне, навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньо-професійної програми «Галузеве машинобудування зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти відповідає установленим ліцензійним умовам і акредитаційним вимогам у системі вищої освіти та забезпечує державну гарантію якості освіти.


Attachments:
FileОписFile size
Download this file (Висновок_Галузеве машинобудування.pdf)Висновок_Галузеве машинобудування.pdf 4027 Kb
Powered by Web Agency