7 квітня 2021 року на факультеті механіки та енергетики відбулося публічне обговорення освітньо-професійної програми підготовки фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт». Зустріч проводилась з використанням платформи Zoom.

В обговоренні взяли участь декан факультету, професор С.Й. Ковалишин, гаранти ОПП доценти В.В Шевчук та О.М. Сукач, викладачі випускової кафедри автомобілів і тракторів, викладачі кафедри експлуатації технічного сервісу машин ім. О.Д. Семковича, студенти спеціальності 274 «Автомобільний транспорт».

Від академічної спільноти були присутні:

- президент Centrum Szkolenia Motoryzacji «Autoelektronika Kędzia» Річард Кедзя (м. Познань, Польща);

- к.т.н., викладач практичної підготовки «Центру практичної підготовки VW» В.О. Дадак (м. Познань, Польща);

- д.т.н., завідувач кафедри автомобілів Тернопільського НТУ ім. І. Пулюя О.Л. Ляшук;

- к.т.н., в.о. декана факультету транспорту та механічної інженерії Луцького НТУ І.С. Мурований;

- к.т.н., завідувач кафедри автомобілів і транспортних технологій Луцького НТУ В.П. Онищук, а також доценти цієї ж кафедри В.В. Грабовець та В.М. Дембіцький;

- к.т.н., завідувач кафедри автомобілів і тракторів Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського Е.С. Клімов;

- к.т.н., доцент кафедри автомобілів ім. А.Б. Гредескула Харківського національного автомобільно-дорожнього університету А.В. Ужва;

- к.т.н., доцент кафедри автомобілів та автомобільного господарства Національного університету водного господарства та природокористування О.С. Стадник;

- к.т.н., доцент, начальник кафедри експлуатації транспортних засобів та пожежно-рятувальної техніки Львівського державного університету БЖД А.М. Домінік.

Від представників підприємств галузі автомобільного транспорту (стейкхолдерів) взяли участь:

- Надія Володимирівна Зінкевич, генеральний директор ПАТ «Галичина-Авто»;

- Микола Ярославович Ворона, головний інженер ТзОВ «ФХ Сервіс» ;

- Володимир Іванович Місюк, керівник сервісної служби ТОВ «ГалАвтоСвіт», офіційний дилер Nissan у м. Львові;

- Марко Юрійович Губені, інженер з гарантійного обслуговування ТзОВ «Сервісний центр "ДІАМАНТ"»;

- Олександр Валерійович Вольтріх, сертифікований представник в Україні платформи електронного технічного навчання ELECTUDE;

- Роман Васильович Ціцький, головний механік, начальник майстерні АТП 14631 (м. Львів);

- Назарій Олегович Бортник, випускник ЛНАУ спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» 2019 року, приватний підприємець;

- Ростислав Ярема, менеджер з продажу запасних частин для автомобілів компанії «Алекс-груп».

На початку обговорення декан факультету С.Й. Ковалишин запропонував учасникам зустрічі озвучити основні, на їхню думку, вимоги, які ставляться до фахівців галузі автомобільного транспорту, окреслити завдання, які необхідно вирішити професорсько-викладацькому складу для підвищення рівня підготовки студентів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти, та запропонувати окремі доповнення чи зміни до проєктів ОПП спеціальності 274 «Автомобільний транспорт».

Президент Centrum Szkolenia Motoryzacji «Autoelektronika Kędzia» Річард Кедзя зупинився на необхідності поглибленого вивчення сучасних мехатронних систем автомобілів, освоєння методів їх комп’ютерної діагностики, ширшого використання в навчальному процесі навчально-демонстраційних стендів.

Генеральний директор ПАТ «Галичина-Авто» Н.В. Зінкевич зазначила, що для якісної підготовки студентів спеціальності «Автомобільний транспорт» вивчення більш складних електронних систем управління, а також прикладних діагностичних програм необхідно здійснювати після освоєння студентами конструкції та принципу роботи систем та вузлів автомобіля. Необхідно приділити увагу вмінню студентів читати та розуміти креслення, схеми, користуватись технічною документацією. Зміст економічних дисциплін повинен відображати елементи ефективності функціонування підприємств автомобільного транспорту, враховувати специфіку їх роботи. Також Надія Володимирівна запропонувала проведення практичних занять на автопідприємствах, зокрема ПАТ «Галичина-Авто».

В ході обговорення представник ТОВ «ГалАвтоСвіт» Володимир Місюк зазначив, що більшу увагу варто приділяти вивченню нових електронних систем управління автомобілем, а також питанням організації адміністрування, взаємодії й логістичного забезпечення структурних підрозділів підприємств автомобільного транспорту.

Головний інженер ТзОВ «ФХ Сервіс» Микола Ворона поділився своїм баченням стосовно підготовки сучасного інженера з автомобільного транспорту, наголосивши на необхідності вивчення основ конструкції, принципу роботи та способів діагностики електронних компонентів, виконавчих механізмів, шин передачі даних та блоків управління автомобілів.

Роман Ціцький, головний механік, начальник майстерні АТП 14631, порекомендував більш поглиблено вивчати особливості конструкції та принципи роботи систем сучасних марок автомобілів, в тому числі автобусів, розширити обсяг аудиторних годин на їх вивчення.

Інженер з гарантійного обслуговування ТзОВ «Сервісний центр "ДІАМАНТ"» Марко Губені акцентував на можливості вивчення особливостей будови та принципів роботи електричних та гібридних силових установок автомобілів, а також сучасного вимірювального обладнання для дефектування вузлів і агрегатів.

Назарій Бортник наголосив на необхідності вивчення сучасного діагностичного обладнання та вміння користуватися відповідними прикладними програмами.

Олександр Валерійович Вольтріх, сертифікований представник в Україні платформи електронного технічного навчання ELECTUDE, ознайомив учасників обговорення з передовим досвідом підготовки фахівців автомобільного транспорту у країнах Європейського Союзу, зокрема в Нідерландах, з використанням навчальних онлайн-платформ. Відмітив, що велика кількість годин приділяється практичній підготовці, а також наголосив на важливості дуальної форми навчання.

Викладач практичної підготовки «Центру практичної підготовки VW» Віктор Дадак поділився досвідом та особливостями навчального процесу й перевірки знань студентів у польських закладах вищої освіти. Звернув увагу на покращення практичної підготовки, що значно полегшує сприйняття студентами навчального матеріалу.

Від академічної спільноти виступили Олег Ляшук, Олександр Стадник, Валерій Дембіцький, Андрій Домінік, які ознайомили учасників зустрічі з особливостями ОПП у своїх закладах вищої освіти, подякували представникам підприємств за слушні поради.

Підсумовуючи обговорення освітньо-професійної програми підготовки фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт», гаранти освітніх програм узагальнили основні питання, які необхідно включити в ОПП та врахувати в робочих програмах дисциплін, зокрема:

- особливості будови та принципи функціонування електричних та гібридних силових установок автомобілів;

- особливості будови та принципи функціонування електронних систем управління автомобілем;

- логістичне забезпечення підприємств автомобільного транспорту;

- комп’ютерна діагностика та технічне обслуговування автомобілів;

- технічний нагляд та сертифікація автомобільної техніки.

Декан факультету механіки та енергетики ЛНАУ професор С.Й. Ковалишин, гаранти освітніх програм доценти В.В. Шевчук і О.М. Сукач подякували усім учасникам зустрічі за слушні поради, пообіцяли їх опрацювати та якнайповніше врахувати у проєктах освітньо-професійних програм.

Powered by Web Agency