Студенти факультету механіки, енергетики та інформаційних технологій ЛНУП, долаючи труднощі, які виникають у цей непростий час, продовжують вивчення курсу нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки у середовищі SolidWorks. Нагадаємо, що Львівський національний університет природокористування є його сертифікованим користувачем та здійснює підготовку фахівців інженерних спеціальностей, дотримуючись концепції наскрізної комп’ютерної підготовки з використанням сучасних систем автоматизованого проєктування.
Студентами успішно розпочато вивчення розділу «Деталювання складальних креслеників та створення збірок». А окремі з них захопились цікавою роботою і почали навіть випереджувати план.
Визначна роль в якісному викладі навчального матеріалу належить викладачу кафедри машинобудування ЛНУП І.Г. Стукальцю. Він вміло та в доступній формі подає студентам заплановані теми, розробляє разом з ними шаблони для створення тривимірних моделей деталей, робочих та складальних креслеників, а також специфікацій. Це дає змогу автоматизувати процес створення конструкторської документації. Такі розробки будуть корисними не лише для навчання та підготовки інженерних кадрів, а й можуть бути цікавими для виробництв, адже значно скорочують час і трудові затрати в процесі проєктування та підготовки конструкторської документації.

Powered by Web Agency