Основними засадами формування якісних освітніх програм підготовки фахівців зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» на факультеті механіки, енергетики та інформаційних технологій є залучення колективами кафедр електротехнічних систем і енергетики передових напрацювань вітчизняних і зарубіжних закладів освіти, а для формування прикладних фахових компетентностей – співпраця з роботодавцями. Це спонукає до вивчення наявного досвіду, виявляє можливі недоліки чи прорахунки, допомагає врахувати реальні інтереси стейкхолдерів, що підвищує конкурентоспроможність освітньої програми.

Проведення зустрічей викладачів кафедр ЕТС і енергетики з науковою спільнотою, періодичні обговорення з роботодавцями діючої програми, її елементів уможливлюють вчасне внесення необхідних коректив та відгук на актуальні запити. Так, 18 травня 2022 року відбулося онлайн-обговорення освітньо-професійних програм (ОПП) підготовки фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

В обговоренні, окрім професорсько-викладацького колективу випускових кафедр, взяли участь декан факультету професор С.Й. Ковалишин та представники академічної спільноти:

- Олександр Олександрович Мірошник, д.т.н., професор, завідувач кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка (м. Харків);

- Анджей Шафранєц, д-р. інж., професор, завідувач кафедри електроприводу та промислової електроніки Технологічно-гуманістичного університету ім. Казимира Пуласького (м. Радом, Республіка Польща);

- Міхал Автонюк, д-р. інж., ад’юнкт-професор кафедри енергетики Варшавського університету наук про життя (Республіка Польща);

- Іван Володимирович Волч, магістр зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», фрілансер;

- Олександр Сергійович Чернявський, керівник регіонального представництва «Західне» ДП «Сіменс Україна»;

- Тарас Ігорович Яремко, інженер-проєктант, ДП «Львівенергорембуд»;

- Володимир Похильченко, випускник ЛНУП, ТзОВ «Еко-Оптима;

- Олег Халявка, головний диспетчер, ПрАТ «Львівобленерго»;

- Тарас Богданович Крупка, головний інженер, ПП «Електроенергоремонт»;

- Андрій Миколайович Олексяк, головний енергетик компанії «Інстал-груп».

Під час зустрічі обговорено освітні програми та навчальні плани підготовки фахівців спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», окреслено завдання, які необхідно вирішити професорсько-викладацькому складу для підвищення рівня підготовки студентів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти. Основний акцент рекомендацій щодо вдосконалення освітніх програм зроблено на необхідності вивчення сучасного програмного забезпечення для проєктування електротехнічних установок (AutoCAD Electrical, Autodesk Revit), для аналізу режимів роботи електротехнічних комплексів та систем (DAKAR, RE, АСТОР тощо). Активно дискутували також на тему впровадження вивчення елементів технологій Smart Grid.

Powered by Web Agency