№ п/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС

Кількість годин

Форма контролю

Семестр

Шифр

кафедр

Всього

У тому числі аудиторних

1.Обов‛язкові навчальні дисципліни

1

Філософія

4

120

56

екзамен

3

17

2

Вища математика

4

120

56

екзамен

1

54

3

Фізика

4

120

64

екзамен

2

31

4

Безпека життєдіяльності та охорона праці

4

120

64

екзамен

4

32

5

Інженерна механіка (Теоретична механіка,  Опір матеріалів)

5

150

70

екзамен

1

31


Інженерна механіка (Теоретична механіка)

 

 

 

 

 

31


Інженерна механіка (Опір матеріалів)

 

 

 

 

 

31

6

Автомобілі

6

180

96

екзамен

2

35

7

Автомобільні двигуни

6

180

84

екзамен

1

35

8

Технічна експлуатація автомобіля

5

150

80

екзамен

4

39

9

ПМ та інші експлуатаційні матеріали

4

120

56

залік

1

35

10

Технологічні основи виробництва та ремонту автомобілів

4

120

56

залік

3

39

11

Гідравліка, гідро-, пневмопривод

5

150

80

екзамен

2

33

12

Автотехнічна експертиза транспортних пригод

5

150

70

екзамен

1

35

13

Основи конструювання машин (ТММ, ДМ, ВСТВ)

5

180

80

екзамен

2

37


Основи конструювання машин (ТММ)

 

 

 

 

 

37


Основи конструювання машин (Деталі машин)

 

 

 

 

 

37


Основи конструювання машин (ВСТВ)

 

 

 

 

 

 

14

Спеціалізовані автомобілі

4

120

56

екзамен

3

35

15

Теплотехніка

5

150

56

екзамен

1

33

16

Безпека дорожнього руху

5

150

96

залік

3

35

17

Електротехніка, електроніка та електропривод

5

150

80

екзамен

2

34

Курсові роботи, проекти


КР Основи конструювання машин

1

30

 

 

4

37


КР Автомобілі

1

30

 

 

6

35


КР Автомобільні двигуни

1

30

 

 

6

35


КР Технічна експлуатація автомобілів

1

30

 

 

8

35

2. Вибіркові навчальні дисципліни

1

Дисципліна загальноуніверситетського вибору 1

4

120

64

залік

2

 

2

Дисципліна загальноуніверситетського вибору 2

4

120

56

залік

3

 

3

Іноземна за проф. спрямуванням

4

120

64

залік

4

46

4

Логістика

6

180

84

екзамен

3

35

Організація автомобільних перевезень

 

 

 

 

 

 

5

Основи технічної діагностики автомобілів

4

120

64

екзамен

4

35

Обслуговування транспортних засобів

 

 

 

 

 

 

6

Технологічне обладнання автотранспортних підприємств

6

180

96

екзамен

4

39

Ремонт автомобілів

 

 

 

 

 

 

7

Стандартизація та сертифікація ТЗ

4

120

64

екзамен

4

35

Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту

 

 

 

 

 

 

3. Практична підготовка

1

Виробнича практика

4

120

 

диф. залік

2

35

4 Атестація випускників


Кваліфікаційні іспити

3

90

 

 

4

 


Powered by Web Agency