НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Розподіл за семестрами

Кількість кредитів ЄКТС

Екзамен-ни

заліки

курсові

проекти

роботи

1

2

3

4

5

6

1. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

1.1. Обов’язкові дисципліни

Трудове і господарське право


14

Теорія і технологія наукових досліджень

2

1

 

 

8

Охорона праці в галузі та цивільний захист

2

 

 

 

4

1.2. Вибіркові дисципліни

Автоматизовані системи бухгалтерського обліку
4

Система «Машина-поле»


Дисципліна загально університет. вибору


24

Усього за циклом загальної підготовки

24

2. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

2.1. Обов’язкові дисципліни

Логістика в галузі

1 

4

Надійність машин і систем

1
4

Моделювання та оптимізація виробн. систем

11

4

Використання гідропневмоприводів в сільськогосподарській техніці

1
4

Енергозбереження


24

Управління проектами

22

4

Курсові роботи обов’язкові

КР Моделювання та оптимізація виробничих систем

 

 

 

1

1

КР Управління проектами

 

 

 

2

1

Усього

26

2.2. Вибіркові дисципліни

Сертифікація та управління якістю в сільськогосподарському виробництві

 

2

 

 

4

Системи точного землеробства

 

 

 

 

 

Блок 1. Технології та техніка у рослинництві

Аналіз технологічних систем і обґрунтування рішень

2

 

 

3

4

Оцінювання техніки та технологій

 

2


 

4

Проектування технологічних процесів у рослинництві

23

4

Курсові роботи вибіркові

КР  Аналіз технологічних систем і обґрунтування рішень

 3

1

КР  Проектування технологічних процесів у рослинництві


 


3

1

Усього

18

Блок 2. "Технології і техніка у тваринництві"

Теорія розрахунку і проектування обладнання тваринництва

2

 


3

4

Моделювання процесів і обладнання тваринництва

 

2


 

4

Проектування технологічних процесів у тваринництві

2

 

 

3

4

Курсові роботи вибіркові

КР Теорія розрахунку і проектування обладнання тваринництва

 3

1

КР  Проектування технологічних процесів у тваринництві


 


3

1

Усього

 

 

 

 

18

Блок 3. "Технології і техніка переробки та зберігання с.-г. продукції"

Теорія розрахунку і проектування машин і апаратів переробних підприємств

2

 

 

3

4

Моделювання процесів і обладнання харчових виробництв

 

2

 

 

4

Проектування технологічних процесів переробки та зберігання с.-г. продукції

2

 

 

3

4

Курсові роботи вибіркові

КР  Теорія розрахунку і проектування машин і апаратів переробних підприємств

 

 

 

3

1

КР  Проектування технологічних процесів переробки та зберігання с.-г. продукції

 

 

 

3

1

Усього

18

Блок 4. "Технології і обладнання сервісних підприємств"

Теорія розрахунку і проектування обладнання технічного сервісу

2

 

 

3

4

Комп’ютерна та дистанційна діагностика сільськогосподарської техніки

 

2

 

 

4

Проектування технологічних процесів технічного сервісу та ремонтного виробн.-ва

2

 

 

3

4

Курсові роботи вибіркові

КР Теорія розрахунку і проектування обладнання технічного сервісу

 

 

 

3

1

КР Проектування технологічних процесів технічного сервісу та ремонтного вироб-ва

 

 

 

3

1

Усього

 

 

 

 

18

Блок 5. "Мехатронні системи в техніці АПК"

Теорія розрахунку і проектування мехатронних систем

2

 

 

3

4

Мікрокомп’ютери в с.г. виробництві


2

 

 

4

Проектування мехатронних систем

2

 

 

3

4

Курсові роботи вибіркові

КР Теорія розрахунку і проектування мехатронних систем

 

 

 

3

1

КР Проектування мехатронних систем

 

 

 

3

1

Блок 6. "Традиційна та відновлювана енергетика АПВ"

Теплоенергетичне і холодильне обладнання АПВ

2

 

 

3

4

Біоенергетика


2

 


4

Проектування та обслуговування систем енергоспоживання АПВ

2

 

 

3

4

Курсові роботи вибіркові

КР Теплоенергетичне і холодильне обладнання АПВ

 

 

 

3

1

КР Проектування та обслуговування систем енергоспоживання АПВ

 

 

 

3

1

Усього

 

 

 

 

18

Усього за циклом професійної підготовки

44

3. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

Стажування
 

4,5

Виробнича практика

3

Закордонна навчально-ознайомча практика з мовним стажуванням


4. АТЕСТАЦІЯ

Кваліфікаційний екзамен

1,5

Дипломна робота

13

Загальна кількість

90


Powered by Web Agency