№ п/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС

Кількість годин

Форма контролю

Семестр

Шифр кафедр

Всього

У тому числі аудиторних

1

2

3

4

5

6

7

8

  1. 1. Обов‛язкові навчальні дисципліни

1

Енергетична безпека

3

90

42

залік

1

33

2

Інформаційні технології

3

90

48

залік

2

38

3

Методи синтезу та аналізу САК

3

90

48

залік

2

38


Теорія і технологія наукових досліджень4
120
42
іспит1

4

Проектування систем електропостачання

5

150

64

іспит

2

34

5

Математичне моделювання електротехнічних систем

5

150

56

іспит

1

34

6

Енергозбереження

5

150

64

іспит

2

33

7

Методи оптимізації та їх застосування в задачах електротехніки

4

120

42

іспит

1

34

8

Електромагнітна сумісність

4

120

48

іспит

2

34

9

Охорона праці в галузі та цивільний захист

4

120

48

іспит

2

32

10

Проектування та обслуговування систем відновлюваної енергетики

4

120

42

Іспит

1

33

2. Вибіркові навчальні дисципліни

11

Дисципліна загальноуніверситет-ського вибору

3

90

48

залік


2


12

Математичне забезпечення магістерських програм
13

Управління проектами

3

90

42

залік

1

38

БЛОК 1 «Електротехнічні системи»

14

Електропривод виробничих машин і механізмів

4

120

42

Іспит

1

34

15

Електротехнології в АПК

4

120

48

Іспит

2

34

БЛОК 2 «Традиційна та відновлювана енергетика»

14

Теплоенергетичне та холодилне обладнання

4

120

42

Іспит

1

33

15

Проектування систем енергопостачання

4

120

48

Іспит

2

33

3.Курсові роботи

1

КР Проектування систем електропостачання

1

303

34

2

КР Проектування та обслуговування систем відновлюваної енергетики

1

301

33

БЛОК 1 «Електротехнічні системи»

3

КР Електротехнології в АПК

1

303

34

4

КР Методи синтезу та аналізу САК

1

303

38

БЛОК 2 «Традиційна та відновлювана енергетика»

3

КР Енергозбереження

1

303

33

4

КР Проектування систем енергопостачання

1

303

33

4. Практична підготовка

2

Виробнича експлуатаційна практика

12

360


залік


33,34

Закордонна навчально-ознайомча практика з мовним стажуваннямАтестація
1

Кваліфікаційний екзамен

1

30
2

2 Дипломна робота 15
4509

Powered by Web Agency