№ п/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС

Кількість годин

Форма контролю

Семестр

Всього

У тому числі аудиторних

1

2

3

4

5

6

7

  1. 1. Обов‛язкові навчальні дисципліни

1

Історія України

3

90

42

залік

1

2

Іноземна мова (осн)

8

240

120

залік,іспит,залік, іспит

1,2,3,4

3

Філософія

4

120

48

іспит

8

4

Математика

11

330

132

іспит, залік, іспит

1,2,3

5

Фізика

8

240

90

іспит, іспит

1,2

6

Хімія

3

90

48

іспит

2

7

Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка

7

210

90

іспит

2

8

Безпека життєдіяльності та охорона праці

4

120

42

іспит

7

9

Екологія та захист навколишнього середовища

3

90

48

залік

3

10
Українська мова
3
90
42
залік1
11
Правознавство3
90
42
залік3
12

САПР

3
90
42
залік5
13
Комп'ютерні технології з основами програмування7
120
90
залік,іспит
1,2
14
Електротехнічні матеріали4
120
42
іспит3
15
Математичні задачі в електроенергетиці4
120
42
іспит5
16
Теоретичні основи електротехніки9
270
104
іспит, іспит3,4
17
Основи автоматики4
120
48
іспит4
18
Електроніка та мікросхемотехніка3
90
48
залік4
19Технічна експлуатація та монтаж енергообладнання8
240
90
залік,іспит4,5
20
Електричні машини та апарати10
300
138
залік,залік,іспит4,5,6
21
Основи проектування електротехнічних установок
4
120
42
іспит7
22
Відновлювані джерела енергії4
120
48
іспит6
23
КВП з основами метрології7
210
90
іспит, залік5,6
24
Основи електроприводу та перетворювальної техніки11
330
130
іспит, залік, іспит6,7,8
25
Основи електропостачання8
240
90
іспит,іспит6,7
26
Електроенергетичні системи7
210
82
залік,іспит7,8
27
Мікроконтролери
3
90
42
залік5
28
Електротехнічні системи електроспоживання4
120
40
іспит8
29
Автоматизація та релейний захист електротехнічних установок
4
120
40
іспит8
30
Енергетичний менеджмент4
120
42
іспит7

2. Вибіркові навчальні дисципліни

31

Друга іноземна мова


32
Поглиблене вивчення основної іноземної мови
6
180
80
залік, залік, залік6,7,8

33

Дисципліна загальноуніверси-тетського вибору 1

3

90

48

залік

6

34

Дисципліна загальноуніверси-тетського вибору 2

3

90

42

залік

7

35

Машини і обладнання АПК

3

90

48

залік

3

36
Технології виробництва переробки та зберігання сільськогосподарської продукції

37
Трудове право
3
90
48
залік6
38
Кримінальне право
39
Інженерна механiка6
180
70

3
40
Теорія машин і механізмів

41
Гідравліка та гідро-, пневмопривод6
180
80

4
42
Технічна механіка рідин і газів
43

Теплотехніка

4
120
42
іспит5
44
Мехатроніка

45
Засоби та обладнання відновлюваної енергетики4
120
42
іспит7
46
Монтаж та експлуатація обладнання відновлюваної енергетики

3.Курсові роботи

1

КР Електроенергетичні системи

1

308

БЛОК 1 «Електротехнічні системи»

2

КР Електроніка та мікросхемотехніка

1

304

3

КР Технічна експлуатація та монтаж енергообладнання

1

305

4

КР Основи електропостачання

1

307

5

КР Основи електроприводу та перетворювальної техніки

1

306

БЛОК 2 «Традиційна та відновлювана енергетика»

2

КР Гідравліка та  гідро-, пневмопривод

1

304

3

КР Теплотехніка

1

305

4

КР Відновлювані джерела енергії

1

306

5

КР Засоби та обладнання відновлюваної енергетики

1

307

4. Практична підготовка

1

Фізичне виховання (факультатив)

12

360

120

залік,залік

2,4

2

Правила дорожнього руху та безпека руху (факультатив)

8

240

120

іспит

4

3
Передкваліфікаційна практика1
300

залік8

4

Навчальна практика

6

180


залік

2

Закордонна навчально-ознайомча практика з мовним стажуванням


5

Виробнича

4

120


залік

4

Закордонна навчально-ознайомча практика з мовним стажуванням


6

Виробнича

4

120


залік

6

Закордонна навчально-ознайомча практика з мовним стажуванням
Powered by Web Agency