п/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів

ЄКТС

Кількість годин

Форма

контролю

Семестр

Всього

У тому числі аудиторних

1

2

3

4

5

6

7

1. Обовязкові навчальні дисципліни

1

Надійність машин і систем

4

120

42

екзамен

1

2

Теорія і технологія наукових досліджень

3

90

48

залік

2

3

Логістичні системи та управління на транспорті

5

150

80

екзамен

2

4

Випробування автомобілів

6

120

70

екзамен

1

5

Мехатронні системи автомобілів

6

120

80

екзамен

2

6

Організація дорожнього руху

6

180

80

екзамен

2

7

Проектування підприємств автомобільного транспорту

4

120

42

екзамен

1

Курсові роботи, проекти

1

КР Організація дорожнього руху

1

30
2

КР Логістичні системи та управління на транспорті

3

30
3

КР Мехатронні системи автомобілів

3

30
4

КР Проектування підприємств автомобільного транспорту

3

30
2. Вибіркові навчальні дисципліни

1

Дисципліна загальноуніверситетського вибору

3

90

48

залік

2

2

Автоматизовані системи бухгалтерського обліку

3

90

48

диф. залік

Аграрне право


3

Випробування двигунів

5

150

64

екзамен

2

Оптимізація систем ДВЗ


Робочі процеси ДВЗ
4

Управління проектами

4

120

42

екзамен

1

Інформаційні технології на автотранспорті


5

Технологічні процеси ТО і ремонту автомобілів

4

120

56

залік

1

Наукові основи технічної експлуатації автомобілів


6

Альтернативні палива і нетрадиційні джерела енергії

4

120

42

екзамен

3

Енергоресурсоощадність


Метрологічно-інформаційні системи вимірювань


3. Практична підготовка


Стажування

12

360
4. Атестація випускників


Кваліфікаційний іспит

1

30

Дипломна робота

15

300
Powered by Web Agency