№ п/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС

Кількість годин

Форма контролю

Семестр

Всього

У тому числі аудиторних

1

2

3

4

5

6

7

1.Обов‛язкові навчальні дисципліни

1

Охорона праці в галузі та цивільний захист

3

90

48

залік

2

Аграрне право

3

90

48

залік

2

3

Логістика

3

90

42

залік

1

4

Теорія і технологія наукових досліджень

4

120

48

екзамен

2

5

Технологія машинобудування

6

180

70

екзамен

1

6

Інтелектуальна власність

5

150

56

екзамен

1

7

Управління проектами

4

120

64

залік

2

8
Відновлювальні джерела енергії з основами проектування 4
120
56
екзамен 1

9

Проектування та використання гідропневмоприводів

4

120

56

екзамен

1

Курсові роботи, проекти

1

Технологія машинобудування

1

304

2

Управління проектами

1

306

Курсові роботи (Вибіркові)

3

Теорія розрахунку та проектування с.-г. машин

1

30
Теорія розрахунку та проектування ПТБДММО
Теорія розрахунку та проектування машин і апаратів переробної галузі
4

Моделювання та оптимізація процесів с.-г. машинобудування

1

30
Моделювання та оптимізація процесів ПТБДММО
Моделювання та оптимізація процесів переробної галузі
2. Вибіркові навчальні дисципліни

1


Мехатронні системи

4

120

56

екзамен

1

Робототехніка
2

Дисципліна загальноуніверситетського вибору

3

90

48

залік

2

4
Теорія розрахунку та проектування с.-г. машин 5
150
64
екзамен 2
Теорія розрахунку та проектування ПТБДММО
Теорія розрахунку та проектування машин і апаратів переробної галузі
5
Дослідження, моделювання та оптимізація процесів с.-г. машинобудування 5
150
64
екзамен 2
Дослідження, моделювання та оптимізація робочих процесів ПТБДММО

Дослідження, моделювання та оптимізація процесів переробної галузі
6

Дослідження та оптимізація технологічних процесів обробки деталей у машинобудуванні

5

150

64

екзамен

2

Проектування машинобудйівних підприємств


3. Практична підготовка (вибіркова)

1
Виробнича практика 11
330

екзамен 3
Закордонна навчально-ознайомча практика з мовним стажуваннямPowered by Web Agency