№ п/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС

Кількість годин

Форма контролю

Семестр

Всього

У тому числі аудиторних

1.Обов‛язкові навчальні дисципліни

1

Історія України

3

90

42

Залік, екзамен

1

2

Іноземна мова (осн)

8

240

120

Залік, екзамен

1,2,3,4

3

Філософія

4

120

48

Екзамен, залік

2

4

Математика

11

330

132

Екзамен

1,2,3

5

Фізика

8

240

90

залік

1,2

6

Хімія

3

90

48

Екзамен

2

7

Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка

7

210

90

Екзамен, Екзамен

1,2

8

Безпека життєдіяльності та охорона праці

4

120

42

Екзамен

1

9

Екологія та захист навколишнього середовища

4

120

48

Екзамен

2

10

Правознавство

3

90

48

залік

3

11

Комп'ютерні технології з основами програмування

7

210

90

залік

1,2

12

Українська мова

3

90

42

Екзамен

1

13

Технології в-ва продукції рослинництва

3

90

42

залік

3

14

Технології в-ва продукції тваринництва

3

90

42

залік

4

15

Матеріалознавство і ТКМ

4

120

42

Екзамен

3

16

Трактори і автомобілі

8

240

90

Екзамен

3,4

17

Сільськогосподарські машини

11

330

148

Залік, Екзамен, Екзамен

3,4,5

18

Основи точного землеробства

3

90

42

Екзамен

7

19

Вступ до спеціальності та патентознавство

3

90

48

Екзамен

4

20

Інженерна механіка (теор. механіка та опір матеріал.)

4

120

56

Екзамен

5

21

Гідравліка та гідро-, пневмопривод

7

210

90

Екзамен, Залік

4,5

22

Електротехніка, електропривод і автоматизація

4

120

56

Екзамен

5

23

Основи конструювання машин і стандартизація

4

120

64

Екзамен

4

24

Теплотехніка

4

120

42

Екзамен

3

25

САПР

4

120

48

Екзамен

6

26

Технічний сервіс в АПК

4

120

48

Екзамен

6

27

Технології, машини та обладнання первинної обробки і зберігання с.-г продукції

4

120

48

Екзамен

6

28

Машини, обладнання та їх використання в тваринництві

8

240

90

Екзамен, Екзамен

6,7

29

Надійність і ремонт машин

8

240

82

Екзамен, Екзамен

7,8

30

Експлуатація машин в рослинництві

8

240

82

Екзамен, Екзамен

7,8

31

Основи інженерного менеджменту

4

120

40

Екзамен

8

Курсові роботи, проекти

1

КР Сільськогосподарські машини

1

30

 

 

5

2

КР Машини, обладнання та їх використання в тварин.

1

30

 

 

7

Вибіркові навчальні дисципліни

1

Поглиблене вивчення основної іноземної мови

6

180

64

Залік, залік, залік

6,7,8

2-га іноземна мова

2

Дисципліна загальноуніверситетського вибору 1

3

90

48

залік

6

3

Дисципліна загальноуніверситетського вибору 2

3

90

42

залік

7

4

Трудове право України

3

90

48

залік

6

Господарське право України

Аграрне право України

5

Технології та обладнання переробки с.г. продукції

3

90

42

залік

5

Мехатроніка

Логістика

6

Система "машина-поле"

6

180

70

Екзамен,  залік

5,5

Обладнання технічного сервісу

Механіко-технологічні властивості с.г. матеріалів

7

Комп'ютерна діагностика с.-г. техінки

4

120

42

залік

7

Фірмове обслуговування с.-г. техніки

Навігаційні системи с.-г. техніки

8

Автоматизація в-ва продукції тваринництва

7

210

82

Залік, Екзамен

7,8

Електронні вимірювальні пристрої

Машини для збирання плодів та ягід

9

ПММ та інші експлуатаційні матеріали

4

120

48

Екзамен

6

Оцінка техніки і технологій

Засоби малої механізації в рослинництві

Курсові проекти та роботи вибіркові

1

КР Основи конструювання машин та стандартизація

1

30

 

 

4

КР Трактори і автомобілі

2

КР Технології, машини та обладнання первинної обробки і зберігання с.-г продукції

1

30

 

 

6

КР Технічний сервіс в АПК

3

КР Експлуатація машин в рослинництві

1

30

 

 

8

КР Надійність і ремонт машин

Факультативні дисципліни

1

Фізичне виховання

12

360

120

Залік, залік

2,4

2

Правила дорожнього руху

8

240

120

Екзамен

4

Практична підготовка

1

Передкваліфікаційна практика

1

30

 

залік

8

Вибіркова практична підготовка

1

Навчальна практика

6

180

 

залік

2

Закордонна навчально-ознайомча з мовним стажуванням

2

Технологічна з керування с.г. технікою

6

180

 

залік

4

Закордонна технологічна з мовним стажуванням

3

Виробнича в с.г. підприємствах

6

180

 

залік

6

Закордонна виробнича з мовним стажуванням

Атестація

1

Дипломна робота

14

 

 

 

8

 

Powered by Web Agency