Історія кафедри

Кафедра тракторів і автомобілів заснована у 1946 році на базі сільськогосподарського факультету Львівського політехнічного інституту. На ній працювало 3 викладачі, в тому числі один кандидат технічних наук. Заняття проводились в одній лабораторії площею 52 м2, обладнаною автомобілем ГАЗ-ММ та трактором СХТЗ-НАТІ. Першим завідувачем кафедри був к.т.н., доцент В.В. Федорченко-Тихий. Потім її очолювали к.т.н., доцент С.Ю. Келлер (1952–1953 рр.), доцент О.П. Попов (1953–1957 рр.). У 1957 році завідувачем кафедри став к.т.н., доцент Аксютін П.В., який довгий час працював на заводі «Русский дизель». З його іменем пов’язано започаткування нового напряму в науковій діяльності – дослідження роботи двигунів, які працюють за бензинодизельним циклом. В 1969–1981 роках кафедру очолював к.т.н., доцент М.Ф. Фоменко. Основним доробком його наукової діяльності було дослідження і обґрунтування параметрів гідравлічного регулятора дизельних двигунів.

В період з 1981 по 1985 роки завідувачем кафедри був к.т.н. доцент І.І. Романів, а впродовж 1985–1988 років – к.т.н., доцент В.І. Кравець. В цей час розпочалося співробітництво кафедри з інститутом «Укравтобуспром» (Львів) та ВНДІ газу (Москва). Одним з основних напрямків цього співробітництва було проведення спільних досліджень з розробки та стендових і дорожніх випробувань газобензинових двигунів сімейства ЗІЛ з газотурбінним наддувом.

У 1990–1996 та 1998–1999 роках кафедру очолював к.т.н., доцент Р.С. Шевчук. За його безпосередньої участі на кафедрі велись наукові дослідження, присвячені механізації знімання плодів з розробкою машин для здійснення цієї технологічної операції.

Впродовж 1996–1998 та 1999–2000 років кафедру очолював к.т.н. доцент С.А. Федосенко, з 2000 року на посаді завідувача кафедри працював к.т.н. доцент С.Й. Ковалишин. З 2005 року на кафедрі розпочались дослідження з підвищення техніко-економічних показників дизельних двигунів шляхом використання в них як пального ріпаково-метилових ефірів, розроблено комплекс машин для виготовлення такого пального. В цей період на кафедрі організовано лабораторії мехатроніки, діагностики автомобіля», відкрита очна аспірантура.

В період з 2015 по 2016 рік завідувачем кафедри був к.т.н., доцент Т.Г. Щур, якого замінив на цій посаді к.т.н., доцент В.В. Шевчук.

Склад кафедри

Семен Т.Д. провідний фахівець

Сидор М.Р. – майстер виробничого навчання

Науково-дослідна робота

Наукова діяльність викладачів і співробітників кафедри проводиться за науково-дослідними програмами «Розробка технічних засобів і ресурсоощадних технологій в землеробстві, рослинництві й тваринництві» та «Розробка проектно-керованих інноваційних систем, ресурсоощадних технологій і технічних засобів у агропромисловому виробництві та його енергозбереженні»  факультету механіки та енергетики ЛНАУ. Основний напрямок наукових досліджень – покращення техніко-економічних та експлуатаційних якостей мобільних енергетичних засобів переведенням роботи їх двигунів на альтернативні джерела палива. В контексті наукової тематики кафедри проводяться дослідження з удосконалення технології отримання біопального на основі ріпакової олії та з’ясовуються можливості його ефективного використання в двигунах внутрішнього згоряння. На кафедрі започатковані наукові дослідження роботи дизельних двигунів з електронно-керованою паливоподачею. Набула подальшого поглиблення науково-дослідна робота з механізації знімання та внутрігосподарського транспортування плодів.

Кафедра співпрацює з університетом «Люблінська політехніка», університетом наук про життя SGGW (Польща), Технічним навчальним центром «Autoelektronika kędzia» (Польша), а також Русенським університетом ім. А.Кинчева (Болгарія), Аграрним університетом в Нітрі (Словаччина), Гіресунським університетом (Туреччина).

Навчальний процес

Кафедра бере участь у підготовці фахівців освітніх ступенів «Бакалавр» і «Магістр» за спеціальностями «Автомобільний транспорт», 

«Агроінженерія», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». На кафедрі ведеться підготовка водіїв транспортних засобів категорій В і С, С1 та трактористів-машиністів категорій А1, А2, В1.

Лабораторії кафедри обладнані стендами для вивчення інжекторних систем живлення бензинових двигунів, системи «Common Rail», системи кондиціювання повітря, для випробовування ДВЗ, дизельної паливної апаратури ДВЗ, електрообладнання тракторів і автомобілів. В навчальних цілях використовуються натурні зразки тракторів і автомобілів, їх двигунів та діючі розрізи, планшети з деталями систем і механізмів, макети, плакати тощо. У навчальному процесі використовується комп’ютерна техніка. З її допомогою проводиться діагностування систем автомобілів і тракторів, тестування рівня знань студентів, розроблено і апробовано програмне забезпечення розрахунку тягово-економічних показників трактора і автомобіля, теплового розрахунку ДВЗ.

Контакти:

80381, Львівська обл., Львівський р-н, м. Дубляни, вул. Володимира Великого, 1, кафедра автомобілів і тракторів.
Тел.: (032) 2242954.
www.lnup.edu.ua/uk/kafavtotrak
Кафедра АіТ у FACEBOOK

Powered by Web Agency