Навчання на кафедрі автомобілів і тракторів

Кафедра автомобілів і тракторів є базовою з підготовки фахівців зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» за освітніми ступенями «Бакалавр» та «Магістр» – галузь знань 27 «Транспорт». Також кафедра залучена до підготовки фахівців зі спеціальностей «Агроінженерія», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», «Галузеве машинобудування». 

Першочерговим завданням кафедри є забезпечення теоретичної і практичної підготовки з конструкції сучасних тракторів та автомобілів, основ теорії, розрахунку і аналізу їх роботи, особливостей підготовки до експлуатації та використання.

Актуальність спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» обумовлена попитом роботодавців на фахівців, котрі володіють навичками обслуговування сучасної автотракторної техніки, яких готують за цією спеціальністю.

Підготовка студентів на кафедрі автомобілів і тракторів здійснюється за навчальними та робочими навчальними планами освітньої програми «Автомобільний транспорт» ОС «Бакалавр» і «Магістр».

Для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» викладають такі дисципліни:

- «Автомобілі»;

- «Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали»;

- «Мехатроніка автомобілів»;

- «Мехатронні системи автомобілів»;

- «Логістика»;

- «Організація міжнародних перевезень»;

- «Автотехнічна експертиза транспортних пригод»;

- «Безпека дорожнього руху»;

- «Стандартизація та сертифікація транспортних засобів»;

- «Спеціалізовані автомобілі»;

- «Автомобільні двигуни»;

- «Електронне та електричне обладнання автомобілів»;

- «Електро- та гібридні автомобілі»;

- «Технічна, комп’ютерна та дистанційна діагностика»;

- «Організація дорожнього руху»;

- «Логістичні системи та управління на транспорті»;

- «Випробування двигунів»;

- «Правила дорожнього руху».

Викладачі кафедри здійснюють підготовку студентів інших спеціальностей. Для них викладають такі дисципліни:

- «Трактори і автомобілі»;

- «Мехатроніка»;

- «Комп’ютерна діагностика сільськогосподарської техніки»;

- «Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали»;

- «Логістика в галузі»;

- «Мехатронні системи»;

- «Правила дорожнього руху».

Кафедра забезпечує створення компетентностей у майбутніх фахівців, які забезпечують поглиблені знання принаймні в одній зі сфер діяльності: обслуговування, діагностування, ремонт, знання інформаційних і комунікативних технологій, впровадження комп’ютерних програм, знання і розуміння складних спеціалізованих завдань і практичних проблем під час професійної діяльності у галузі автомобільного транспорту.

Теоретична підготовка майбутніх фахівців зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» здійснюється на підставі сучасних досягнень науки та техніки, а також вимог стейкхолдерів. Це стосується розуміння складних спеціалізованих завдань і практичних проблем під час професійної діяльності, здатності розв’язувати типові задачі спеціальності, приймати обґрунтовані рішення.

Практична підготовка майбутніх фахівців зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» здійснюється за допомогою матеріального забезпечення:

- комп’ютерного обладнання для діагностики автотранспортних засобів за допомогою програмного забезпечення та діагностичних сканерів Autocom CDP, VAS, OP-COM, Renault CAN-Clip, VAG-COM;

- прикладних програмних засобів для проєктування деталей, агрегатів і механізмів транспортних засобів, технологічного обладнання для їх обслуговування: Компас, AutoCAD, Solid Work, Inventor, MathCAD, MATLAB; 

- демонстраційно-навчальних розрізів агрегатів, деталей, систем і механізмів, розрізів низки двигунів внутрішнього згорання, стенда для комп’ютерної діагностики на базі двигуна AHL-1.6 (Volkswagen Passat B5); 

- стендів для вивчення системи впорскування палива бензинового двигуна типу Motronic ML 4.1, системи електронного управління роботою дизельного двигуна Diesla ЕDС «Common Rail», системи клімат-контроль типу Climatronic, антиблокувальної системи гальм АВS/ASR, навчально-практичного стенда «Сенсорика та акторика автомобільних систем»;

- стендів СТЕУ-40, КИ-5541 із комплектом контрольно-вимірювальних приладів для зняття характеристик двигунів внутрішнього згоряння; 

- систем супутникового навігаційного моніторингу та автопілота SmarTrax MD (RAVEN); 

- вимірювального обладнання для визначення фізико-хімічних та експлуатаційних властивостей паливно-мастильних та експлуатаційних матеріалів. 

Для забезпечення практичної підготовки майбутніх фахівців зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» використовуються наявні на кафедрі лабораторії:

- лабораторія правил та безпеки дорожнього руху;

- лабораторія конструкції ДВЗ та робочого обладнання; 

- лабораторія конструкції шасі; 

- лабораторія випробування ДВЗ; 

- лабораторія діагностики автомобілів та випробування дизельної паливної апаратури; 

- лабораторія мехатроніки й електрообладнання автомобілів і тракторів; 

- лабораторія теорії автомобіля та трактора; 

- лабораторія паливно-мастильних та експлуатаційних матеріалів. 

Практична підготовка студентів і закордонне навчання

 

Під час навчання студенти, які опановують спеціальність 274 «Автомобільний транспорт», проходять навчальні, технологічні та виробничі практики. Базами практик є автотранспортні, автосервісні підприємства, регіональні представництва провідних виробників автомобілів і спеціалізованої техніки, серед яких вітчизняні ТОВ «Алекс со» (Volkswagen, SEAT), FH SERVICE (VOLVO), «Вітас», «Галичина-Авто» (KIA, CHEVROLET, ZAZ), ТзОВ «ГалАвтосвіт» (NISSAN), «Арія Моторс» (HONDA), а також польські та німецькі транспортні та агропідприємства «Agroimpuls», LOGO, GeTec-SolutionsUg.

Студенти Львівського національного університету природокористування, які освоюють спеціальність «Автомобільний транспорт», мають можливості пройти закордонні практики, взяти участь в обміні (трансфері) студентів, навчатися за програмою подвійних дипломів у багатьох європейських університетах, з якими ЛНУП має укладені угоди про навчально-наукову і культурну співпрацю. Головними європейськими країнами, які студенти можуть обрати для проходження практик, є Польща, Німеччина, Швеція та Данія.

Навчальним планом передбачені навчальні практики та виробнича практика. Практики проходять під керівництвом провідних науково-педагогічних працівників кафедри на базі лабораторій кафедри та факультету. Проходження переддипломної практики можливе на базі підприємств. Надається перевага сучасним високотехнологічним підприємствам і висококваліфікованим фахівцям-керівникам практик, які здатні забезпечити високоякісне та високоефективне проходження практик. За результатами проходження практик більшість студентів отримують пропозиції стосовно працевлаштування.

 

Забезпечення якості освітнього процесу під час підготовки студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт»

На кафедрі автомобілів і тракторів належна увага приділяється підвищенню якості освітнього процесу. Із залученням стейкхолдерів переглядається та оновлюється освітня програма, робочі програми навчальних дисциплін. Після завершення вивчення дисциплін, що читаються на кафедрі, проводиться анкетування студентів, що дає змогу викладачам переглядати структуру дисциплін та їх наповнення.

Викладачі кафедри щороку проходять навчання та підвищення кваліфікації, беруть участь у тематичних заходах, організованих компаніями-дилерами автомобільної техніки, а також у міжнародних програмах, налагоджують партнерство з європейськими закладами вищої освіти.

Powered by Web Agency