Освітня програма «Автомобільний транспорт»

Шановні абітурієнти!

Автомобільний транспорт – високотехнологічна галузь, яка стрімко розвивається та є лідером за кількістю вакансій на ринку праці України. Запрошуємо Вас вступати на спеціальність 274 «Автомобільний транспорт», яка акредитована на факультеті механіки, енергетики та інформаційних технологій Львівського НУП.


Освітня програма «Автомобільний транспорт»

Кафедра автомобілів і тракторів є випусковою і здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт». Термін навчання за освітнім ступенем «Бакалавр»: на денній формі навчання – 4 роки (на основі повної загальної середньої освіти), 2 роки (на основі ОС «Молодший бакалавр», ОКР «Молодший спеціаліст»), 3 роки (на основі ОПС «Фаховий молодший бакалавр»); на заочній формі навчання – 4 роки 8 місяців (на основі середньої освіти), 2 роки 6 місяців (на основі ОС «Молодший бакалавр»).

Мета освітньої програми: здобуття знань та умінь, що стосуються створення, експлуатації, ремонту, відновлення та контролю якості об’єктів автомобільного транспорту, їх окремих агрегатів, систем і деталей.

Основним напрямом освітньої програми «Автомобільний транспорт» є підготовка фахівців для подальшої професійної та наукової кар’єри в галузях: виробництво транспортних засобів, торгівля автотранспортними засобами, технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів.

У процесі навчання студенти опановують:

- конструкцію сучасних автотранспортних засобів із різними типами силових установок;

- мехатроніку автомобілів;

- діагностику автомобілів із використанням комп’ютерних засобів;

- правила, організацію та безпеку дорожнього руху;

- експлуатаційні властивості автомобілів;

- випробування автомобілів та їх двигунів;

- паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали;

- транспортну логістику;

- організацію міжнародних перевезень.


Навички, якими володітиме бакалавр за освітньою програмою «Автомобільний транспорт»:

- технічної експлуатації і ремонту, виробництва і проєктування автотранспортних засобів;

- проведення комп’ютерної діагностики електронного обладнання автотранспортних засобів;

- виконання робіт логістичного та транспортно-експедиційного обслуговування автомобільних перевезень, реалізації систем інформаційного обслуговування учасників дорожнього руху;

- розроблення спеціальної і спеціалізованої оснастки для технічної експлуатації, ремонту і діагностування рухомого складу автомобільного транспорту;

- проєктування підприємств автомобільного транспорту;

- розроблення елементів, що забезпечують безпеку руху автотранспортних засобів, проведення експертної оцінки дорожньо-транспортних пригод.

Фахівці з автомобільного транспорту зможуть працювати на посадах:

- начальника колони, інженера відділу експлуатації, начальника гаража, керівника СТО, головного інженера автопідприємства;

- інженера з транспорту, логіста, диспетчера з транспорту та служби перевезень, начальника відділу транспортно-експедиційної роботи;

- менеджера з продажу автомобілів, інженера відділу гарантійного обслуговування автомобілів;

- наукового співробітника науково-дослідних інститутів та інститутів судових експертиз Міністерства юстиції України;

- інженера-логіста з автомобільних перевезень;

- інженера з безпеки дорожнього руху, інспектора з організації дорожнього руху, інспектора з технічного нагляду, провідного спеціаліста територіального сервісного центру МВС.


Галузь, де можна працювати після закінчення навчання:

Сферою діяльності випускників за спеціальністю «Автомобільний транспорт» є автотранспортні підприємства, станції технічного обслуговування, сервісні центри гарантійного та післягарантійного обслуговування автомобілів, автошколи, територіальні сервісні центри МВС, дорожньо-експлуатаційні служби.

Фахівці з автомобільного транспорту можуть працювати в галузі:

- технічної експлуатації АТЗ (начальник колони, інженер відділу експлуатації, начальник гаража, керівник СТО, головний інженер автопідприємства);

- організації дорожнього руху (інженер з транспорту), транспортно-експедиційної роботи (диспетчер з транспорту та служби перевезень, начальник відділу транспортно-експедиційної роботи);

- продажу автомобілів світових автовиробників (менеджер з продажу автомобілів, інженер відділу гарантійного обслуговування автомобілів);

- автотехнічної та автодорожньої експертизи (науковий співробітник науково-дослідних інститутів та інститутів судових експертиз Міністерства юстиції України);

- автомобільних перевезень (інженер-логіст з автомобільних перевезень);

- безпеки дорожнього руху (інженер з безпеки дорожнього руху, інспектор з організації дорожнього руху, інспектор з технічного нагляду, провідний спеціаліст територіального сервісного центру МВС).

Умови вступу для здобуття ОС «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти

Для вступу на навчання на основі повної загальної середньої освіти (денна та заочна форми навчання) вступники можуть подати документи тільки в електронній формі зі свого електронного кабінету, створеного з 01 липня 2022 року. Для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі в університеті буде створено консультаційний центр (аудиторія 118 головного корпусу).

Для вступу на спеціальність 274 «Автомобільний транспорт» абітурієнтові необхідно подати такі документи:

1. Заяву про участь у конкурсному відборі.

2. Мотиваційний лист.

3. Результати національного мультипредметного тесту (2022 р.):

1. Українська мова

2. Математика

3. Історія України

Для вступу можуть бути використані сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2019–2021 років з трьох конкурсних предметів (у будь-яких комбінаціях), передбачених Правилами прийому в один з цих років для відповідної спеціальності (конкурсної пропозиції) та джерела фінансування.

4. Свідоцтво про повну загальну середню освіту та додаток до нього.

5. Копію документа, що посвідчує особу та громадянство (ID-картки з витягом із державного демографічного реєстру, або 1-2 сторінки паспорта та даних з нього про прописку).

6. Чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

7. Копію військово-облікового документа (у військовозобов'язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць).

УВАГА! Особи, які не склали національного мультипредметного тесту чи ЗНО, можуть вступити на дану спеціальність тільки на контрактну форму на підставі мотиваційного листа.

Термін навчання на стаціонарі становить 4 роки, а на заочній формі – 4 роки 8 місяців.

Умови вступу для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» на основі ОКР «Молодший спеціаліст», ОПС «Фаховий молодший бакалавр», ОС «Молодший бакалавр»

Для вступу на навчання на основі ОКР «Молодший спеціаліст», ОПС «Фаховий молодший бакалавр», ОС «Молодший бакалавр» (денна та заочна форми навчання) вступники подають документи в електронній формі зі свого електронного кабінету, створеного з 01 липня 2022 р. Для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі в університеті буде створено консультаційний центр (аудиторія 118 головного корпусу).

Для вступу на спеціальність 274 «Автомобільний транспорт» вступники подають в приймальну комісію наступні документи:

1. Заяву про участь у конкурсному відборі.

2. Мотиваційний лист.

3. Сертифікати ЗНО (2019–2021 рр.) або національного мультипредметного тесту (2022 р.) з наступних предметів:


Сертифікати ЗНО, НМТ (бюджет або контракт)

Сертифікати ЗНО, НМТ (лише контракт)

1. Українська мова (НМТ) або українська мова та література/українська мова (ЗНО)

2. Математика

1. Українська мова (НМТ) або українська мова та література/українська мова (ЗНО)

2. Математика або історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія


4. Копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього.

5. Копію документа, що посвідчує особу та громадянство (ID-картки з витягом із державного демографічного реєстру, або 1-2 сторінки паспорта та даних з нього про прописку).

6. Чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см.

7. Копію військово-облікового документа (у військовозобов'язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць).

Прийом заяв і документів: з 29 липня до 23 серпня 2022 року (денна та заочна форми навчання).

Абітурієнти, які мають диплом ОКР «Молодший спеціаліст», ОС «Молодший бакалавр», зараховуються на навчання зі скороченим терміном – 2 роки; вступники з інших спеціальностей зараховуються на навчання зі скороченим терміном – 3 роки або на другий курс із нормативним терміном навчання. Абітурієнти, які мають диплом ОПС «Фаховий молодший бакалавр», зараховуються на навчання зі скороченим терміном – 3 роки.  


Powered by Web Agency