Лабораторії кафедри автомобілів і тракторів

На кафедрі автомобілів і тракторів функціонують 8 навчальних лабораторій, а саме:

- «Конструкції ДВЗ та робочого обладнання» (ауд. 19П);

 


- «Конструкції шасі» (ауд. 20П);


- «Мехатроніки й електрообладнання автомобілів і тракторів» (ауд. 22П);

- «Діагностики автомобілів та випробування дизельної паливної апаратури» (ауд. 20Па);

- «Випробування ДВЗ» (ауд. 20Пб);


- «Правил і безпеки дорожнього руху» (ауд. 48М)

- «Теорії автомобіля та трактора» (ауд. 21П)

- «Паливно-мастильних та експлуатаційних матеріалів» (ауд. 25П)

Здебільшого зазначені навчальні лабораторії використовуються для виконання лабораторних і практичних занять, які дають змогу студентам отримати практичні знання та вміння у галузі транспортних технологій.

У лабораторії мехатроніки й електрообладнання автомобілів і тракторів установлено сучасні навчально-демонстраційні стенди:

  

- стенд для вивчення інтегрованої системи впорскування палива бензинового двигуна типу Motronic ML 4.1;

- стенд для вивчення системи електронного управління роботою дизельного двигуна Diesla ЕDС «Common Rail»;

- стенд для вивчення системи клімат-контроль типу Climatronic;

- стенд для вивчення антиблокувальної системи гальм АВS/ASR;

- навчально-практичний стенд «Сенсорика та акторика автомобільних систем»;

- стенд для вивчення системи освітлення автомобілів.

За допомогою навчальних стендів студенти мають змогу вивчати та діагностувати паливні системи сучасних автомобілів. Стенди володіють функцією під’єднання до комп’ютерів і висвітлення діагностичних параметрів через мультимедіа на великий екран, завдяки чому всі студенти можуть ознайомитися з правилами діагностики паливних систем сучасних автомобілів.

Наявне лабораторне обладнання допомагає студентам освоювати принципи побудови і сучасні тенденції розвитку мехатронних систем автомобілів, елементну базу мехатронних систем та їх характеристику, сенсори і апаратні компоненти систем мехатроніки, особливості конструкції та принципи роботи автомобільних сенсорів, мехатронні системи керування двигуном, трансмісією та ходовою частиною, системи керування устаткуванням салону, діагностування і проєктування мехатронних систем автомобілів.

У лабораторії діагностики автомобілів і випробування дизельної паливної апаратури проводяться практичні та лабораторні заняття із таких дисциплін:

- «Комп’ютерна діагностика сільськогосподарської техніки»;

- «Автомобілі»;

- «Автомобільні двигуни»;

- «Технічна, комп’ютерна та дистанційна діагностика»;

- «Випробування двигунів».

Обладнання лабораторії дозволяє проводити діагностику вузлів і агрегатів сучасної автотракторної техніки, випробовувати паливну апаратуру дизельних двигунів та знімати їх характеристики.

Лабораторія «Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали»

Обладнання лабораторії дає змогу дослідити більшість фізико-хімічних та експлуатаційних властивостей бензинів, дизельного палива, моторних олив, здійснити їх порівняльну оцінку на відповідність державним і міжнародним стандартам якості.


На основі цього обладнання студенти мають можливість оцінити фізико-хімічні та експлуатаційні властивості нафтопродуктів і зробити висновок про їх вплив на роботу вузлів і агрегатів автотракторної техніки.


Лабораторія «Конструкція ДВЗ та робочого обладнання»

Обладнана низкою розрізів двигунів внутрішнього згорання, агрегатами, деталями систем і механізмів двигунів, діючою моторно-трансмісійною установкою легкового автомобіля фірми «Volkswagen» марки Passat B5. Під час навчання у вказаній лабораторії студенти мають змогу ознайомитись із конструктивними особливостями сучасних марок бензинових (карбюраторних, інжекторних), дизельних і газових двигунів.


Лабораторія «Конструкції шасі»

Обладнана значною кількістю розрізів і макетів муфт зчеплення, коробок передач, ведучих мостів, елементів рульового керування та гальмівної системи автомобілів і тракторів. Деякі з представлених макетів є результатами виконання дипломних проєктів студентами, що навчаються за спеціальністю «Автомобільний транспорт».Лабораторія «Випробовування ДВЗ»

У лабораторії розміщені стенди СТЕУ-40, КИ-5541 з комплектом контрольно-вимірювальних приладів, які дозволяють знімати основні характеристики дизельних і бензинових двигунів внутрішнього згоряння та визначати їх техніко-експлуатаційні показники на різних режимах роботи.


Лабораторія «Теорії автомобіля та трактора»

Обладнана всім необхідним для проведення лабораторних занять і виконання курсової роботи з теорії трактора та автомобіля. Для цього слугують наочні інформаційні стенди та обладнання для визначення коефіцієнтів кочення і зчеплення рушіїв із опорною поверхнею, параметрів поперечної стійкості автомобілів, проведення тягових випробувань автомобілів.

Лабораторія «Правил та безпеки дорожнього руху»

Дає змогу студентам здобувати необхідні теоретичні та практичні знання для отримання посвідчень водія категорій «В» і «С». Ця лабораторія обладнана макетом міської забудови з вулично-дорожньою мережею, різноманітними видами перехресть із ситуаційним вирішенням порядку їх проїзду. Наочно відображені, з можливістю виокремлення, всі типи дорожніх знаків і дорожньої розмітки. В лабораторії окремо облаштований комп’ютерний клас, в якому студенти мають можливість вивчати в режимі онлайн правила дорожнього руху та проводити самотестування.


Powered by Web Agency