Студенти мають змогу долучитися до поглибленого вивчення конструкцій та набути практичних навичок щодо діагностування вузлів і агрегатів сучасної автомобільної техніки як вітчизняного, так і зарубіжного виробництва, брати участь у експериментальних дослідженнях за науково-дослідною тематикою кафедри, вирішувати складні інженерні логістичні завдання, пов’язані з ефективним використанням автомобільної техніки.

Здобувачі першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня спеціальностей 274 «Автомобільний транспорт» та 208 «Агроінженерія» успішно захищають кваліфікаційні роботи. Для цього на кафедрі автомобілів і тракторів студентами-випускниками, їх керівниками та консультантами проводиться кропітка робота за обраними темами досліджень. Незважаючи на досить молодий вік, практичні навички й винахідливість деяких студентів просто вражають, а результати виявляються більш ніж вдалими!
Powered by Web Agency