Участь у Міжнародній інтернет-конференції «GISday’21»

23 листопада 2021 року викладачі кафедри геодезії і геоінформатики взяли участь в International web-conference «GISday’21» (Kaunas University of Applied Sciences, Lithuania).
Міжнародний день ГІС-технологій – це наукова платформа для збору, аналізу та візуалізації геоінформаційних даних. Упродовж «GISday’21» науковці з різних країн Європи мали змогу допомогти іншим дізнатися про географію та реальні можливості застосування ГІС-систем, які змінюють наше суспільство. Це шанс поділитися своїми досягненнями та надихнути інших відкривати та використовувати ГІС-технології.
На конференції свої доповіді представили Павло Колодій, Зоряна Рижок та Ігор Колб на наступні теми:
- «Geoinformation analysis of solar energy potential using high precision digital terrain models» (Assoc. prof., dr. Pavlo Kolodiy, Assoc. prof., dr. Ihor Kolb, Department of Geodesy and Geoinformatics, Lviv National Agrarian University, Ukraine);
- «Analysis of the interrelations between elements of geoinformation system structure» (Assoc. prof., dr. Zoriana Ryzhok, Department of Geodesy and Geoinformatics, Lviv National Agrarian University, Ukraine);
- «Development of mountain tourist routes for different target groups by means of GIS» (Assoc. prof., dr. Ihor Kolb, Senior teacher Liubov Babiy, Department of Photogrammetry and Geoinformatics, Lviv Polytechnic National University, Ukraine).
У подарунок кожен з них одержав сертифікат з унікальним промокодом для того, щоб продовжити практику застосування ГІС-технологій та освоїти повний список програмного забезпечення, що входить до комплекту ліцензійного продукту ArcGIS for Personal Use, впродовж одного року користування.


Оголошення

У п’ятницю, 12 листопада, на 1 парі відбудеться відкрите лекційне заняття з дисципліни «Геодезія» в академічних групах ЗВ-21, ЗВ-22, ЗВ-12сп на тему «Будова, перевірка та дослідження точних теодолітів типу Т5, Т2».
Лектор: к.е.н., в.о. доц. І.Ф.Рій.
Запрошуються усі охочі.
Відвідати заняття можна за посиланням: https://zoom.us/j/3682460257?pwd=MWE1RXU5Y3laVFR3RzJVL0ROSDREZz09
Ідентифікатор конференції: 368 246 0257
Код доступу: 12021984


Відкрите лекційне заняття з геодезії

12 листопада 2021 р. відбулося відкрите конкурсне лекційне заняття з дисципліни «Геодезія». Лектор – к.е.н., в.о. доцента кафедри геодезії та геоінформатики Іван Рій.
Відкрите лекційне заняття проведено режимі Zoom-конференції в академічних групах ЗВ-21, ЗВ-22, ЗВ-12сп спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» РВО «Бакалавр».
Тема лекції – «Будова, перевірка та дослідження точних теодолітів типу Т5, Т2».
Лектор на високому рівні педагогічної майстерності, у доступній та зрозумілій для здобувачів вищої освіти формі подав матеріал. Під час проведення лекції використовувалася відеопрезентація.
На лекційному занятті були присутні: керівник навчально-методичного відділу з забезпечення якості вищої освіти, доцент Олег Микула, декан факультету землевпорядкування та туризму ЛНАУ, доцент Наталія Стойко, завідувач кафедри геодезії та геоінформатики, доцент Павло Колодій, доценти кафедри геодезії та геоінформатики Роман Ступень, Олександр Бочко, Зоряна Рижок, доцент кафедри землеустрою Олександра Костишин.
У процесі обговорення лекції відзначено, що заняття проведене на належному науково-методичному рівні та заслуговує позитивної оцінки.
Оголошення

У п’ятницю, 12 листопада, на 1 парі відбудеться відкрите лекційне заняття з дисципліни «Геодезія» в академічних групах ЗВ-21, ЗВ-22, ЗВ-12сп на тему «Будова, перевірка та дослідження точних теодолітів типу Т5, Т2».
Лектор: к.е.н., в.о. доц. І.Ф.Рій.
Запрошуються усі охочі.
Відвідати заняття можна за посиланням: https://zoom.us/j/3682460257?pwd=MWE1RXU5Y3laVFR3RzJVL0ROSDREZz09
Ідентифікатор конференції: 368 246 0257

Код доступу: 12021984


Виховна година на тему «Труднощі сьогодення. Наслідки, шляхи виходу» відбулась сьогодні в групі ЗВ-22 (наставник – доц., завідувач кафедри геодезії та землеустрою П.П. Колодій). Тематикою виховного заходу охоплено ряд глобальних проблем в нашій державі. Студент Дмитро Свиридюк підготував виступ і презентацію, де вмістив питання воєнного конфлікту на Сході України, проблеми пандемії у світі та інші проблеми, які є в нашому сьогоденні. Наставник Павло Петрович теж розкрив детально деякі проблеми екології в нашому суспільстві і частково шляхи їх вирішення, а також дав слушні поради щодо збереження здоров’я в даний час. Виховна година пройшла цікаво і дискусійно, адже поставлені питання є темою не одного дня і не одного заняття.
20 жовтня 2021 року викладачі кафедри геодезії та геоінформатики Олександр Бочко та Іван Рій взяли участь у X Міжнародній конференції «GISTECH.UA-2021: Новітні ГІС/ДЗЗ технології в Україні».
Це захід, який збирає провідних спеціалістів у галузі геопросторових даних, геодезистів, фахівців з дистанційного зондування та картографії, розробників геопорталів, представників державного сектору в сфері безпеки, землевпорядкування, містобудівної, земельної, космічної та військової галузей, нафтогазових і екологічних організацій, а також інших спеціалістів, що використовують у своїй роботі географічну інформацію та супутникові дані дистанційного зондування Землі.
У виставці геодезичних приладів та програмних продуктів взяли участь 25 вітчизняних та зарубіжних компаній.
У рамках міжнародної співпраці між Львівським національним аграрним університетом та Каунаським університетом прикладних наук (Литва) протягом 4-8 жовтня 2021 р. за допомогою Європейської програми академічної мобільності Erasmus+ на факультеті землевпорядкування та туризму проведено заняття зі студентами РВО «Бакалавр» освітньо-професійної програми «Геодезія та землеустрій».
Ведучими викладачами Технологічного факультету Валдасом Урбанавічюсом (у сфері геодезії, картографії та ГІС-технологій) та Ілоною Урбанавічене (у сфері фотограмметрії та дистанційного зондування) проведено лекції, які ознайомили здобувачів з різними спектрами застосування сучасних технологій для тематичного картографування, сучасних методів цифрової фотограмметрії та дистанційного зондування Землі.
Перед літніми канікулами студенти 2-го курсу спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» традиційно проходять навчальну практику з геодезії, метою якої є закріплення теоретичних знань, здобутих при вивченні курсу «Геодезія», і отримання практичних навичок із різних видів топографічного знімання.
Навчальні практики землевпорядного спрямування були і залишаються для студентів не тільки способом фахової підготовки, це також досвід професійної комунікації, роботи в команді і одна з можливостей цікаво провести студентські роки.
На світлинах практиканти першої бригади групи ЗВ-22 виконують тахеометричне знімання, за даними якого складають план місцевості із зображенням рельєфу.
Ми запрошуємо випускників шкіл та коледжів стати частиною нашої землевпорядної команди.
11 березня 2021 року кафедра геодезії та геоінформатики провела День гостинності у Рівненському фаховому коледжі НУБіП. Відбулась зустріч зі студентами четвертого курсу спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», у ході якої Олександр Бочко представив Освітню програму спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», ознайомив з матеріально-технічною базою факультету, проінформував про умови вступу 2021 року.
На землевпорядному факультеті 17 лютого 2021 року кафедрами земельного кадастру та геодезії та геоінформатики організований та проведений науково-комунікативний захід «Зустріч зі стейкхолдерами освітньої програми» (у форматі круглого столу).
Метою заходу було залучення до продуктивної та конструктивної дискусії стейкхолдерів освітньо-професійної програми спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» всіх освітніх рівнів – «Бакалавр», «Магістр» та «Доктор філософії» (Phd).
В заході взяли участь: в.о. декана землевпорядного факультету Н.Є. Стойко, завідувачі кафедр геодезії та геоінформатики (П.П. Колодій), земельного кадастру (Р.Б. Таратула), землеустрою (М.С. Богіра), а також науково-педагогічні працівники факультету, розробники освітньо-професійних програм, випускники, здобувачі вищої освіти.
Серед запрошених гостей були присутні зовнішні стейкхолдери:
- сертифіковані інженери-геодезисти ТзОВ «Західземпроєкт» – Андрій Романович Тішаєв, Степан Андрійович Шарко.
- інженери-землевпорядники ТзОВ «ТЕРРАЗЕМ» – Марта Степанівна Пирожик, Роман Юрійович Таратула.
Процес взаємодії зацікавлених сторін – держави, освіти та стейкхолдерів – в межах землевпорядного факультету реалізується через участь стейкхолдерів у всіх етапах реалізації освітньої траєкторії:
- ознайомлення, обговорення, внесення пропозицій при розробці освітніх програм та навчальних планів в межах спеціальності факультету;
- залучення зовнішніх стейкхолдерів до лабораторних та практичних занять;
- проведення всіх видів практик на підприємствах, що є потенційними місцями для працевлаштування здобувачів вищої освіти;
- реалізація дуальної форми навчання з подальшим працевлаштуванням молоді;
- забезпечення академічної доброчесності.
Вийшов друком навчальний посібник із дисципліни «Математична обробка геодезичних вимірів», який підготував авторський колектив, до складу якого увійшли З.Р. Рижок, Л.Л. Поляковська, Р.М. Ступень, П.П. Колодій.
У навчальному посібнику розглянуто теоретичні та методичні основи теорії похибок вимірів, математичного опрацювання геодезичних вимірів, їх застосування для обробки результатів виконаних геодезичних робіт й отримання найбільш надійних результатів для ймовірної оцінки їх точності. Наведено відомості з теорії ймовірностей та математичної статистики, методу найменших квадратів, що дозволяє розв’язувати різноманітні задачі математичного опрацювання геодезичних вимірювань.
Навчальний посібник призначений для студентів землевпорядних факультетів закладів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій», а також може бути корисний для широкого кола фахівців-землевпорядників, наукових працівників, викладачів, аспірантів, молодих учених та спеціалістів сучасного геодезичного виробництва.
30 грудня 2020 року за сприяння ректора Львівського національного аграрного університету академіка НААНУ В.В. Снітинського та в.о. декана землевпорядного факультету к.е.н., доц. Н.Є. Стойко кафедрою геодезії і геоінформатики було придбано сучасний багатофункціональний квадрокоптер DJI Phantom 4.
Це придбання для факультету значно підвищить ефективність навчального процесу з дисциплін «Фотограмметрія та дистанційне зондування», «Моніторинг земель» та «Електронні геодезичні прилади». Також це осучаснить матеріальну базу землевпорядного факультету та дасть змогу майбутнім випускникам органічно влитися у вир сучасного землевпорядного та геодезичного виробництва.4 грудня 2020 р. відбулася зустріч із директором ПП «Укрземпроект» Іваном Мироновичем Петляківським, з яким обговорили зміст та перспективи вдосконалення освітніх програм підготовки студентів ОС «Бакалавр» та «Магістр» за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій».
За результатами зустрічі було відзначено, що на землевпорядному факультеті є добре сформована програма підготовки інженерів та магістрів зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». В освітній програмі передбачено всі виробничі напрямки для майбутніх фахівців, які будуть працювати у сфері геодезії та землеустрою, а також освітня програма надає можливості всебічного розвитку студента.

Круглий стіл онлайн


21 травня 2020 року відбувся круглий стіл, організований кафедрою геодезії і геоінформатики Львівського НАУ, на тему «Застосування геодезії і геоінформатики у сучасному землевпорядному виробництві». Серед учасників зустрічі були фахівці високого рівня з багаторічними досвідом роботи як з науково-педагогічного, так і з практичного погляду.

В рамках онлайн-зустрічі з науковцями та практиками пріоритетними стали наступні питання:

  • сучасний стан виробництва у сфері застосування геодезії і геоінформаційних технологій;
  • напрями вдосконалення підготовки фахівців спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій»;
  • обмін досвідом проведення дистанційного навчання;
  • можливості онлайн-навчання для дисциплін геодезичного спрямування.

Зустріч мала продуктивний характер. За її результатами можна зробити висновок, що спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій» і надалі залишається актуальною на ринку праці. Для успішної самореалізації майбутнього випускника і для того, щоб  випускники спеціальності краще могли реалізувати свої знання на практиці, необхідно широко застосовувати у процесі навчання сучасні прилади та програмне забезпечення, а також більше часу приділяти роботі безпосередньо зі студентом. Адже на даний час це єдиний шлях до створення бази його професійної майстерності, зокрема у сфері застосування геодезії, фотограмметрії  та геоінформаційних технологій.


15 листопада 2016 року в гуртожитку № 2 відбувся день кафедри Геодезії і геоінформатики.
Захід був присвячений 70-тиріччю заснування кафедри геодезії і геоінформатики а також студентській науково-дослідній роботі, яка проводиться кафедрою серед студентів землевпорядного факультету.
Анотації магістерських робіт студентів кафедри земельного кадастру землевпорядного факультету ЛНАУ


скачати


29 січня 2015 року на кафедрі геодезії і геоінформатики землевпорядного факультету пройшов практичний семінар «Застосування сучасних геодезичних приладів у землеустрої». В семінарі взяли участь працівники факультету та представники ДП «Західгеодезкартографія» і ПП «ЗемСвіт».


За результатами практичного семінару учасники освоїли методику отримання геодезичних даних RTK та подальшого опрацювання цих результатів з метою створення мережі згущення 4 класу та 1-2 розрядів, а також знімальної мережі.

Крім цього вивчили процес топографічного знімання з метою створення основоположної, топографічної, цифрової карти в масштабі 1:500 із перерізом рельєфу через 0,25 м.

Для вищеперелічених робіт використовували створену нами перманентну GNSS станцію LNAU (Lviv National Agriculture University), яка дозволяє в радіусі 50 км отримувати сантиметрову точність у плановому відношенні і 5 см – у висотному.


4 березня 2014 року на кафедрі геодезії та геоінформатики землевпорядного факультету, яка є філією Стрийського коледжу ЛНАУ, проведено заняття з фотограмметрії, ГІС та бази даних і дистанційного зондування зі студентами професійної підготовки спеціальності «Землевпорядкування». Заняття проводились у двох навчальних лабораторіях: ГІС-технологій (для створення цифрових карт та планів різних масштабів з відповідними тематичними шарами та наповненнями) та цифрової фотограмметрії (для обробки даних дистанційного зондування Землі (космічних знімків, аерофотознімків) та лазерного сканування місцевості). Студенти ознайомились із сучасними геодезичними приладами, GPS-приймачами, станцією GNSS, яка призначена для виконання навігаційних супутникових спостережень, лінійним геодезичним базисом для  компарування електронних тахеометрів і світловіддалемірів.6–7 листопада 2013 року було проведене засідання робочої групи з розробки тестового контролю для оцінки рівня залишкових знань студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки «Геодезія, картографія та землеустрій», засобів діагностики якості вищої освіти на ОКР «Бакалавр» напряму підготовки «Геодезія, картографія та землеустрій», спеціаліст, магістр спеціальності «Землеустрій та кадастр» ОКР «Магістр» «Геоінформаційні системи і технології», «Економіка довкілля та охорона навколишнього середовища». Також в рамках роботи відбулись засідання щодо розробки типових програм фахових дисциплін.

До складу представників, які взяли участь у засіданні, увійшли викладачі Львівського НАУ, Луганського НАУ, Південного філіалу НУБіП України «Кримський агротехнологічний університет», Подільського державного аграрного технічного університету та представник ДУ «Науково-математичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта».

Powered by Web Agency