2 березня 2023 року відбулося чергове засідання кафедри іноземних мов. Серед низки поточних питань обговорили наступне:
- оформлення курсів у середовищі Moodle;
- завантаження видань кафедри в репозитарій;
- готовність робочих програм;
- ведення поточної документації;
- виховна робота на кафедрі;
- різне.

 


Крізь воєнні терни до зірок науки

Вислів латинською мовою «Per aspera ad astra» («Крізь терни до зірок»), який відомий з твору римського письменника і філософа I ст. н. е. Луція Аннея Сенеки, можна трансформувати стосовно Міжнародної конференції в Полтаві під час російсько-української війни в Україні таким чином: «Крізь воєнні терни до зірок науки».
Щорічна конференція на тему «Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи» проводиться на базі кафедри іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією Полтавського державного медичного університету спільно з п’ятьма українськими та чотирма закордонними закладами вищої освіти з Великобританії, Іспанії, Польщі та Румунії. Серед українських співорганізаторів є також кафедра іноземних мов Львівського національного університету природокористування.
Цього року конференція повинна була відбутися 24-25 листопада 2022 р., але через бомбардування ворогом енергетичних об’єктів України пленарні та секційні засідання були перенесені на 15-16 грудня 2022 р. У перший день конференції проф. Богдан Шуневич встиг виступити з онлайн-доповіддю на пленарному засіданні, але через планові та аварійні відключення електрики не було можливості доповісти з нашого університету або з дому (1 група в графіку відключень), тому проф. Б. Шуневич змушений був виступати з приміщення магазину жіночого одягу «Meryline» у Львові, в якому в цей час був електричний струм і доступ до інтернету.
16 грудня 2022 р. Полтава була повністю знеструмлена під час ворожих бомбардувань енергетичних та інших цивільних об’єктів в Україні, тому секційні засідання конференції перенесені на невизначений термін.
Наші закордонні колеги мали можливість взяти участь в конференції, відчути всі «радощі» умов, в яких ми куємо нашу військову (і наукову) перемогу, і зрозуміти, що чекає їхні країни, якщо «руzкій мір» зайде на їхні території. Тому уряди всіх країн повинні допомагати ЗСУ, щоб цього не сталося.


Міжнародна конференція науковців закладів вищої освіти, науково-дослідних установ і практичних працівників країн Європи та Центральної Азії

28 листопада 2022 р. відбулася Міжнародна наукова конференція на тему «Інформаційні технології та менеджмент у вищій освіті та науці» у м. Фергані (Узбекистан).
У конференції взяли участь науковці закладів вищої освіти та науково-дослідних установ, а також практичні працівники з України, Республіки Польща, Республіки Молдова, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Республіки Узбекистан, Киргизької Республіки, Республіки Таджикистан.
Кожний учасник конференції отримав електронний збірник тез конференції та сертифікат із зазначенням обсягу підвищення кваліфікації (15 годин – 0,5 кредиту ECTS).
Збірнику тез присвоєно міжнародний стандартний номер книги ISBN європейським видавництвом «Izdevnieciba “Baltija Publishing”».
Професор Богдан Шуневич (Львівський національний університет природокористування) у співавторстві з доцентом Наталею Рак (Національний університет «Львівська політехніка») виступили на конференції з доповіддю на тему «Сучасний відбір навчальних матеріалів для студентів закладів вищої освіти», яка присвячена питанню використання матеріалів українських і закордонних платформ масових відкритих онлайн-курсів і ЮТюб-каналів у освітньому процесі українських ЗВО та, зокрема, у згаданих вище двох львівських закладах вищої освіти.


Техногенез та захист довкілля: англійсько-український термінологічний словник

Колектив викладачів Львівського національного університету природокористування (проф. Богдан Шуневич) і Львівського національного університету імені Івана Франка (доц. Ольга Іващишин, проф. Іван Волошин) підготував і видав навчальний посібник «Техногенез та захист довкілля: англійсько-український термінологічний словник» обсягом понад 4 тис. термінів і термінологічних сполук.
Словник укладений у процесі дослідження та аналізу найуживаніших термінів англомовних статей, наукових збірників, монографій, підручників та інтернет-ресурсів з цієї тематики.
У додатку до словника автори запропонували список скорочень та абревіатур, які часто використовуються у згаданій вище науково-технічній літературі, перелік організацій у справах захисту довкілля, список джерел, з яких взяті терміни для цього словника, а також список словників, за допомогою яких були перекладені ці терміни.
Словник призначений для фахівців, перекладачів, науковців, студентів екологічних, хімічних, гірничих та інших факультетів закладів вищої освіти.
Згаданим вище словником можна користуватися у бібліотеці Львівського національного університету природокористування, а також найбільших бібліотеках Києва, Харкова і Львова.


1 червня 2022 р. на кафедрі іноземних мов Львівського національного університету природокористування відбулося засідання круглого столу з колегами з провідних закладів вищої освіти Львівщини. Тематика круглого столу була присвячена обговоренню можливостей досліджень працівниками кафедр наукових аспектів методологічної, термінологічної та психолінгвістичної складових в умовах сьогодення. Захід було ініційовано та організовано доцентом кафедри іноземних мов Львівського національного університету природокористування Наталією Городецькою. Активну участь в дискусії в рамках круглого столу взяли: кандидат філологічних наук, доцент кафедри практики німецької мови Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка Галина Палиця та кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціального забезпечення та управління персоналом Львівського національного університету ім. Івана Франка Надія Семко.

Основними напрямами для тематичних дискусій на засіданні круглого столу були: розкриття актуальних питань укладання лексикографічних джерел, проблеми творення новітніх термінологічних одиниць та психолінгвістичні аспекти.

В рамках заявленої проблематики присутні активно обговорювали, аналізували, коментували та обмінювалися думками з приводу найактуальніших проблем сучасних досліджень у сферах методики, термінології та психолінгвістики.


26 травня 2022 р. викладачами кафедри іноземних мов був проведений Круглий стіл для викладачів львівських закладів вищої освіти на базі кафедри іноземних мов ЛНУП, присвячений досвіду організації спілкування між студентами і викладачами за допомогою ВНС Moodle, відеоконференцій Zoom, Microsoft Teams (MT) та іншого програмного забезпечення для викладання різних мов під час онлайн-навчання в умовах епідемії коронавірусу та воєнного стану в Україні.


Досвідом організації спілкування в умовах онлайн-навчання поділилися викладачі нашої та інших кафедр факультету землевпорядкування та туризму, а також к. філол. н. Ольга Іващишин, доцент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів Львівського національного університету (ЛНУ) ім. Івана Франка, к. психол. н. Неоніла Партико, доцент кафедри іноземних мов і кафедри теоретичної та практичної психології Національного університету «Львівська політехніка» (НУ «ЛП»), к. пед. н. Любов Гутор, доцент кафедри латинської та іноземних мов Львівського національного медичного університету (ЛНМУ) ім. Данила Галицького.

Засідання організував і провів професор Богдан Шуневич. Він проаналізував сучасний стан денного та дистанційного навчання іноземних мов у нашому університеті в умовах епідемії коронавірусу та воєнного стану і окреслив перспективи на майбутнє, доц. О. Іващишин зупинилася детальніше на використанні ВНС Moodle, вебдодатка TALAS та освітніх платформ Zoom, МТ в ЛНУ імені І. Франка, доц. Н. Партико описала стан використання нових технологій під час дистанційного викладання англійської мови українським студентам та поділилася досвідом читання онлайн-лекцій з психології китайським студентам, які навчаються у НУ «ЛП», а доц. Л. Гутор описала проблеми і шляхи їх подолання під час організації комунікації між викладачами і студентами на заняттях з англійської мови в ЛНМУ.

На думку учасників Круглого столу, обмін досвідом з обговорюваних тем викладачами кафедр іноземних мов дасть можливість врахувати цю інформацію під час організації комунікації на заняттях з іноземних мов та інших дисциплін в згаданих вище львівських закладах вищої освіти.5 травня 2022 року на кафедрі іноземних мов відбулося засідання наукового студентського гуртка «Особливості перекладу науково-технічної літератури». Керівник – к.п.н., доцент кафедри іноземних мов Наталія Городецька. На засіданні було заслухано 5 наукових доповідей студентів Львівського національного університету природокористування. Кожен з гуртківців обрав  тему доповіді відповідно до наукових інтересів. Перелік тематик доповідей студентів наступний:


- Віталій Галаван (АГ-32), тема доповіді «Auswirkungen einer gesunden und nachhaltigen Ernährung auf die Ukrainischer Landwirtschaft»;

- Юрій Смолярчук (ЗВ-32), тема доповіді «Flurbereinigung – ein Instrument der Boden- und Eigentumspolitik»;

- Катерина Філіпович (АГ-21), тема доповіді «Der landwirtschaftliche Arbeitsmarkt»;

- Софія Куліковська (АГ-21), тема доповіді «Landwirtschaft und Ernährung»;

- Юліана Головкевич (Мев-21), тема доповіді «Außenwirtschaftliches Gleichgewicht».5 травня 2022 року на кафедрі іноземних мов факультету землевпорядкування та туризму у межах засідання студентського наукового гуртка відбулася Звітна студентська наукова конференція за результатами наукових досліджень у 2021 році «Іншомовна наукова комунікація фахового спрямування» (англійська мова).


Організатором конференції була керівник студентського наукового гуртка, старший викладач Наталія Дубневич, а модератором виступила староста студентського наукового гуртка, студентка групи Арх-21 Вікторія Редько.

Завідувач кафедри іноземних мов, к.е.н. Світлана Добровольська привітала учасників, наголосивши на важливості вивчення й поглиблення знань іноземної мови з метою проведення наукових досліджень, зокрема й на міжнародному рівні.

У конференції взяли участь 19 студентів із факультетів землевпорядкування і туризму, будівництва та архітектури, агротехнологій і екології, управління, економіки та права, а також механіки, енергетики та інформаційних технологій.

Усі гуртківці виступили з цікавими й актуальними доповідями та підготували презентації. Загалом було заслухано 19 доповідей студентів, тематика яких стосувалася відповідних спеціальностей студентів та філологічного напрямку.

За результатами проведення звітної студентської наукової конференції «Іншомовна наукова комунікація фахового спрямування» були відзначені наступні студенти:

- Семен Ігорович Сірант, студент групи Арх-11, тема доповіді «Англійський сленг у соціальних мережах та інтернеті» (English Social Media and Internet Slang), науковий керівник –  старший викладач Н.Ю. Дубневич;

- Максим Миронович Бичків, студент групи Фін-22сп, тема доповіді «План Маршалла: програма економічної допомоги європейським державам» (Marshall Plan: European Recovery Program), науковий керівник – старший викладач  С.Б. Панчишин;

- Софія Степанівна Вовк, студентка групи Тур-11, тема доповіді «Туризм як галузь економіки» (Global tourism industry), науковий керівник – старший викладач О.Я. Іщенко;

- Яна Василівна Лукащук, студентка групи Марк-21, тема доповіді «Маркетинг як філософія бізнесу» (Marketing as a business philosophy), науковий керівник –  старший викладач М.Б. Опир.

Згідно з результатами засідання кафедрального наукового гуртка від 5 травня 2022 року кафедра іноземних мов пропонує заслухати на звітній конференції факультету землевпорядкування та туризму наукові доповіді кращих студентів.

Викладачі кафедри іноземних мов відзначають досягнення своїх студентів на науковій ниві, великий інтерес до досліджень й підтримують майбутню наукову діяльність та публікації.

Дякуємо усім учасникам! Бажаємо міцного здоров’я, успіхів у навчанні та цікавих наукових досліджень у майбутньому!
Богдан Шуневич, професор кафедри іноземних мов, провів у вигляді відкритого одне із практичних онлайн-занять з англійської мови зі студентами першого курсу денної форми навчання збірної групи ІТ, КН та АКТ на тему «Our planet». 15 квітня 2022 р. на цьому занятті були присутні старші викладачі кафедри Світлана Панчишин і Мар’яна Опир.

Під час заняття студенти обговорювали підготовлені ними вдома письмові роботи за тематикою уроку стосовно глобального потепління, а також про загрози для нашої країни і всього світу, які виникли в процесі розв’язаної РФ широкомасштабної війни, а саме: хімічне, біологічне та радіаційне забруднення навколишнього середовища. Крім цього, виконували інші завдання, які передбачені робочою програмою на це заняття.

У процесі спілкування між собою та з викладачем студенти використовували різні необхідні у цьому випадку види діяльності, успішно послуговувалися пов’язаним зі згаданою вище темою лексичним і граматичним матеріалом (zero conditional sentences, superlative adjectives, etc).«Скільки мов ти знаєшстільки разів ти людина»


Йоганн Вольфганг фон Ґете

Незважаючи на часи війни в державі, Львівський національний університет природокористування активно продовжує надавати освітні послуги.

Сьогодні, 15 квітня 2022 року, в.о. доцента кафедри іноземних мов Світлана Добровольська провела відкрите практичне заняття з англійської мови в групі ЕН-11. На занятті студенти змогли покращити навички спілкування англійською у чотирьох аспектах – усне мовлення, аудіювання, читання та письмо. Особливу увагу зверталося на використання комунікативних методик та моделювання реальних ситуацій, щоб студенти змогли досягти впевненого володіння мовою на практиці.

Старші викладачі кафедри іноземних мов Мар’яна Опир і Світлана Панчишин також приєдналися до відкритого онлайн-заняття, яке відбувалося на платформі Zoom.12 квітня 2022 року старший викладач кафедри іноземних мов ЛНУП Наталія Гавришків провела відкрите практичне онлайн-заняття з англійської мови на тему «Gadgets in our Life» для здобувачів вищої освіти денної форми навчання спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» групи Ен-21.
Важко уявити наше сьогодення без використання різного роду гаджетів –  пристроїв, які значною мірою полегшують та роблять цікавішим наше життя, підвищують продуктивність людини та є чудовими помічниками у різноманітних сферах нашого буття.
На занятті більший акцент робився на засвоєнні лексичних одиниць до даної теми. Одним із методів було засвоєння лексики в цікавій ігровій формі. Це вимагало уваги, знання слів та логічного мислення. Також доступно було подано новий граматичний матеріал. Заняття було цікавим та інформативним. Студенти брали активну участь.
На занятті були присутні доцент кафедри Наталія Городецька та в.о. доцента Ірина Турчин.
Сьогодні, 12 квітня 2022 року, ст. викладач кафедри іноземних мов Наталія Дубневич провела зі студентами груп Арх-21 та Арх-12ск практичне заняття з англійської мови на тему «Great inventions» («Найбільші винаходи»). Студенти підготували й презентували англійською мовою доповіді про найважливіші винаходи сучасності, після цього у групах обговорили роль  ґаджетів у нашому житті. Друга частина заняття була присвячена граматичній темі «Collocations: Verbs+prepositions» («Стійкі словосполучення дієслово+прийменник»). Викладач пояснила студентам утворення та вживання граматичних конструкцій, після чого за допомогою різноманітних вправ студенти на практиці засвоїли вживання словосполучень у реченнях. В кінці заняття проведено оцінювання студентів та виставлені відповідні бали. До відкритого онлайн-заняття приєдналися викладачі кафедри іноземних мов: в.о. доцента Ірина Турчин та ст. викладач Леся Гуня.11 квітня 2022 року в.о. доцента Ірина Турчин провела практичне заняття з англійської мови. Студенти груп Аін-33сп та Аін-41 змогли висловити думки щодо теми заняття «Українська культура». Ознайомившись з новим матеріалом, студенти зацікавилися словами-реаліями, які є характерними в житті однієї країни, але чужі для мови-сприймача, тому потребують особливого підходу у перекладі. Викладачі кафедри іноземних мов (доцент Наталія Городецька, старші викладачі Наталія Гавришків та Леся Гуня) також приєдналися до відкритого онлайн-заняття.11 квітня 2022 року старший викладач кафедри іноземних мов ЛНУП Світлана Богданівна Панчишин провела відкрите онлайн-заняття з англійської мови на тему «Films and TV programmes» для здобувачів вищої освіти групи Аг-11. Заняття проходило у цікавій формі, доступно та зрозуміло пояснено граматичний та лексичний матеріал. Використано аудіоматеріали задля кращого засвоєння нової теми. Студенти сумлінно працювали, беручи участь в обговоренні різних видів фільмів та телепередач, відповідали на додаткові запитання. На занятті були присутні зав. кафедри, к.е.н., в.о. доц. С.Р. Добровольська та старший викладач М.Б. Опир.
Досвід викладачів кафедри іноземних мов у презентації наукового доробку на міжнародному рівні


Вже традиційними стали доповіді викладачів іноземних мов Львівського національного аграрного університету на міжнародних науково-практичних конференціях «Інноваційні технології в освіті» та «Гуманітарні дослідження в аграрній сфері: філософський, історичний та мовознавчий аспекти» у рамках Міжнародного науково-практичного форуму «Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій», який щороку відбувається у нашому університеті. Під керівництвом викладачів кафедри іноземних мов активну участь беруть також студенти ЛНАУ у Міжнародному студентському науковому форумі «Студентська молодь і науковий прогрес в АПК» з доповідями іноземними мовами, що стосуються їхньої майбутньої спеціальності.

Починаючи з 2020 р. наша кафедра є співорганізатором міжнародних конференцій, які проводить кафедра іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією Полтавського державного медичного університету (ПДМУ).

Позитивним аспектом такої участі є те, що закордонні університети публікують англійською мовою анотації доповідей учасників конференцій та коротку інформацію про навчальні заклади, представники яких виступили з доповідями.

Ще одним напрямом наукової діяльності кафедри іноземних мов є участь у науково-практичних конференціях «Професійний розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди», які організовує Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти» (м. Київ). Особливістю цих конференцій є те, що їхні учасники доповідають українською або англійською мовами, тексти доповідей друкують тільки англійською мовою за певними вимогами, а після проведення конференції ці матеріали подаються для включення їх у наукометричну базу даних Скопус.

Цього року (11.11.2021) у конференції взяв участь професор кафедри Богдан Шуневич і виступив з доповіддю «Distance course examination» (у співавторстві).Наукове життя кафедри іноземних мов ЛНАУ


4 травня 2021 р. у Полтавському державному медичному університеті відбулася Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Сучасні тенденції вивчення та навчання іноземних мов», співорганізатором якої є кафедра іноземних мов нашого університету.

У конференції взяли участь 5 викладачів кафедри (С. Добровольська, М. Опир, С. Панчишин, О. Іщенко, Б. Шуневич) і студент 1 курсу спеціальності «Агрономія» О. Пархомук.

Співдоповідь Ореста Пархомука стосувалася ставлення студента до вивчення загальноосвітніх дисциплін (англійської та української мов, історії України та ін.), а також дисциплін його майбутньої спеціальності «Агрономія» в сучасних умовах з допомогою навчальних матеріалів українських платформ відкритих масових онлайн-курсів «Прометеус», «ЛінгваСкілз» (LingvaSkills), дистанційних курсів англійської мови видавництва «Пірсон» (Pearson), українських і закордонних навчальних ресурсів ЮТюб (YouTube).

Для поглиблення знань студентів викладачі можуть рекомендувати ці навчальні матеріали студентам першого курсу ЛНАУ як додаткові поряд з основними матеріалами в паперовому та електронному вигляді, які вони традиційно використовують під час лекційних і практичних занять.

Тези доповідей учасників конференції опубліковані в електронному збірнику матеріалів, з яким можна ознайомитися в бібліотеці ЛНАУ.
21 квітня 2021 року відбулося засідання науково-методичного семінару кафедри іноземних мов, присвячене фаховому спрямуванню щодо шляхів удосконалення розвитку навичок усного і письмового перекладу. Учасники засідання дискутували щодо низки труднощів перекладу науково-технічного тексту, поглиблення і розширення перекладацької компетенції та культурологічної ерудиції, проблем семантико-стилістичних відношень між оригіналом і перекладом тощо.

З доповідями виступили:

- завідувач кафедри Світлана Добровольська – «Теоретичні та практичні питання галузевого перекладу»;

- перший заступник завідувача Світлана Панчишин – «Лексичні та граматичні особливості науково-технічного тексту»;

- заступник завідувача з навчально-виховних питань Мар’яна Опир – «Способи словотворення як фактор системності»;

- заступник завідувача з питань наукової роботи студентів Ірина Турчин – «Жанрово-стилістичні труднощі перекладу науково-технічного тексту».Засідання методичного семінару кафедри іноземних мов


14 квітня 2021 р. відбулося у відеорежимі третє засідання семінару кафедри іноземних мов ЛНАУ на тему «Методика комбінованого навчання іноземних мов студентів закладів вищої освіти в Україні».

Під час семінару були обговорені такі теми доповідей: «Огляд навчальних матеріалів з іноземних мов на платформі масових відкритих онлайн-курсів (МВОК) „Прометеус”» (керівник семінару, професор Богдан Шуневич), «Перспективи організації комбінованого навчання іноземних мов для студентів ЛНАУ» (зав. кафедри ІМ, доцент Світлана Добровольська), а також «Дистанційне навчання: сучасний формат освіти» (доцент Наталя Городецька).

Викладачі обговорили сучасний стан організації дистанційного і комбінованого навчання на заняттях з іноземних мов у ЗВО України та, зокрема, перспективи їх впровадження у нашому університеті.

 Проблеми традиційного викладання іноземних мов у ЗВО України


28 грудня 2020 р. відбулося чергове засідання методичного семінару кафедри іноземних мов на тему «Методика викладання іноземних мов під час традиційного навчання студентів закладів вищої освіти в Україні». Керівник семінару – проф. Б. Шуневич.

У процесі роботи семінару викладачі обговорили: сучасні офіційні документи щодо організації традиційного викладання іноземних мов в українських ЗВО; сучасний передовий досвід викладання іноземних мов в українських вишах; стан викладання мов на кафедрі іноземних мов нашого університету на основі проведених відкритих занять, а також досвід і перспективи використання технічних засобів навчання в авдиторіях 32 (монітор з приставкою для демонстрації телепередач іноземними мовами) і 34 (монітор + ноутбук викладача для використання аудіо- та відеоматеріалів) під час традиційного викладання іноземних мов викладачами ЛНАУ.21 та 22 травня 2020 року кафедра іноземних мов Львівського національного аграрного університету провела науковий семінар у онлайн-режимі на тему «Наукові аспекти дослідження терміносистеми сільськогосподарського виробництва». Питання наукового семінару є актуальними, оскільки аграрна наука і освіта інтенсивно розвиваються, в  університеті систематично відкривають нові спеціальності, тому вимогою сьогодення є укладання фахових лексикографічних праць.


Під час дводенного семінару розглянули актуальні теоретичні і практичні проблеми дослідження терміносистеми агропромислового комплексу і суміжних галузей, оскільки саме спеціальні терміни є найбільш типовими ознаками науково-технічної літератури, тобто  поняттями, властивими лише конкретній галузі науки і техніки, що є важливим, навіть вирішальним під час перекладу фахових текстів і міжнародної діяльності.

Доповідачі розкрили питання щодо різних шляхів перекладацьких трансформацій текстів  науково-технічного характеру, а саме теоретичні питання:

 • До питання розмаїтих форм перекладу;
 • Стилістична адаптація при перекладі науково-технічного тексту;
 • Теоретичні та практичні питання перекладу ділової документації;
 • Лексичні особливості науково-технічного тексту;
 • Ступені наближення різних форм перекладу до мови оригіналу;
 • Система критеріїв науково-технічного перекладу й помилки.

 Практичні питання щодо особливостей укладання фахових словників:

 • Англо-український словник базової термінології у сфері туризму;
 • Англо-український словник базової термінології з агрономії;
 • Українсько-англійський словник найуживаніших сільськогосподарських термінів;
 • Англо-український та українсько-англійський словник базової термінології з геодезії, картографії та землеустрою;
 • Українсько-англійський словник базової термінології з енергетики;
 • Німецько-український словник базової термінології з агрономії;
 • Німецько-український базовий сільськогосподарський словник. Навчання іноземної мови у ЛНАУ в умовах карантину


Відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України та інших документів про заходи щодо запобігання епідемії коронавірусної інфекції у всіх навчальних закладах України з 12 березня 2020 року запроваджено карантин. Аналогічні заходи запроваджені також у закордонних освітніх закладах.

У період карантину ЗВО створюють умови для самостійного вивчення здобувачами освіти матеріалу дисциплін навчального плану завдяки використанню технологій дистанційного навчання.

Дистанційні курси іноземних мов у Львівському національному аграрному університеті знаходяться у процесі створення у зв’язку з переходом на нові навчальні матеріали, тому для організації дистанційного навчання викладачі вибрали найпростіші і найдоступніші засоби зв’язку зі студентами.

Завдання для роботи під час карантину розсилаються електронною поштою старостам груп, які передають цю інформацію студентам групи. Списки матеріалів для вивчення також розміщені на сайті університету.

Всі студенти мають можливість спілкуватися безпосередньо з викладачами за допомогою мобільного телефону, електронної пошти, програм Skype і Viber, а також брати участь у групових чатах із використанням відеоконференцзв’язку Zoom або платформи Microsoft Teams відповідно до завдань занять.

Викладачі в аудіо- або відеорежимі опитують студентів та коментують отримані ними оцінки. Самостійна робота студентів завершується електронним тестуванням на основі опрацьованих ними матеріалів за допомогою віртуального навчального середовища Moodle.

У січні 2020 р. студентам запропоновано працювати з онлайн-курсами платформ Prometheus, Lingva.Skills і Coursera як додатковими матеріалами для підготовки до складання ЗНО для вступу у магістратуру.

Викладачі кафедри також підвищували свій рівень кваліфікації під час конференції і трьох вебінарів видавництва National Geographic Learning (США) стосовно дистанційного викладання іноземних мов, укладання словників та ін., брали участь та виступили на міжнародних конференціях у Києві та Харкові.Щорічна звітна студентська наукова конференція на кафедрі іноземних мов Львівського національного аграрного університету завжди відбувається по-особливому. Тут студенти не просто доповідають на обрану фахову тему, а роблять це, висловлюючись іноземною мовою не лише під час викладу наукового матеріалу, а й відповідаючи на питання і спілкуючись із присутніми тут колегами-доповідачами і викладачами.


На цьогорічному засіданні студентського наукового гуртка, що відбулося 17 квітня, доповідали студенти з усіх факультетів університету. Виступи були різноплановими за змістом, за обсягом повідомлень і головне – за рівнем навиків іншомовної комунікації. Відчутним було хвилювання як доповідачів, так і присутніх тут наукових керівників.

Найпродуктивнішою виявилась підготовка і консультативна робота старшого викладача кафедри іноземних мов ЛНАУ Н.Б. Гавришків, обидва студенти-одногрупники якої посіли перші призові місця: Ю. Гавришків (Ен-21) та Б. Занько (Ен-21). Їхні англомовні презентації на теми «Як зробити свій будинок енергозберігаючим» та «Сучасні системи опалення» на основі доступного, вдало підібраного демонстраційного матеріалу сподобалися всім присутнім.

Третє місце посів студент групи Аг-12 Б. Смалюх (науковий керівник старший викладач О.Р. Красічинська), який доповідав на тему «Роботизація в сільському господарстві»

Журі кафедри іноземних мов подало пропозиції відзначити кращих студентів-гуртківців і рекомендувати їм підготувати тези відповідної тематики для публікації у студентських наукових збірниках.Цьогорічна студентська наукова конференція на кафедрі іноземних мов відбулася 4 квітня із залученням до участі представників всіх факультетів університету. Як завжди, учасники форуму готували дослідження іноземною мовою з актуальних проблем обраного ними фаху.


В оцінюванні та визначенні найкращих виступів до уваги бралися їхня актуальність, презентабельність, насиченість фаховою лексикою, вимова, граматична та стилістична коректність і структурованість викладу.

Найкращі студентські доповіді:

- Вікторія Сидор, Зв.21. Тема виступу: Topographic maps. Топографічні карти. Науковий керівник: викладач О.Т.Куцин;

- Христина Кльок, Зв.11. Тема виступу:What is a land survey? Definition and types. Що таке земельна ділянка? Визначення і види. Науковий керівник: к.е.н., в.о. доцента, зав. кафедри С.Р.Добровольська;

- Надія Фірман, Арх-21. Тема виступу: Architecture of the future. Архітектура майбутнього. Науковий керівник: ст. викладач Н.Б. Гавришків;

- Юрій Байдецький, Мек-21. Тема виступу: Foreign economic activities of the agriculture sector of Ukraine. Зовнішньоекономічна діяльність аграрного сектору України. Науковий керівник: ст. викладач О.Р. Красічинська;

- Марʼян Леонтьєв, Арх-21. Architectural styles of Lviv. Архітектурні стилі Львова. Науковий керівник: ст. викладач Л.Й.Бондарчук.


12-14 квітня 2016 р. відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України у Харківському технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбувся II етап Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Німецька мова». В олімпіаді взяли участь представники 28 вищих навчальних закладів України. Студентка економічного факультету Софія Борис під керівництвом доцента кафедри іноземних мов Наталії Григорівни Городецької посіла 6 місце та була нагороджена грамотою у номінації «Відмінне володіння усним мовленням» та подякою за активну участь у II етапі Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Німецька мова».


14.04–16.04.2015 р. в Харківському політехнічному інституті відбувся ІІ тур Олімпіади з німецької мови. Від ЛНАУ участь в олімпіаді взяла студентка 2 курсу групи Оа-21сп Софія Василівна Борис, яка посіла ІІ місце. Студентка нагороджена грамотою за найкращу творчу роботу. Одним із членів журі на олімпіаді була викладач кафедри іноземних мов ЛНАУ З.Ю. Копелюк.

Завдання олімпіади включали всі види мовленнєвої діяльності та відповідали рівню В1.
Студенти, як і вся наша молодь, вже встигли полюбити День Святого Валентина. Не дивно, адже завдяки цьому святу в ігровій формі можна по-справжньому зізнатися в любові тій людині, якій боязно було б сказати слова визнання у звичайній обстановці і в інший день. Якщо в групі є насправді закохані, то проведення Дня Святого Валентина підштовхне їх проявити свої почуття яскравіше. А інші студенти, можливо, відкриють для себе почуття, які  дрімали досі...

До свята всіх закоханих у групах Мек-15 та Зв-11 готувалися заздалегідь. Напередодні студенти виготовляли валентинки власноруч. Хтось прикрашав паперові сердечка різнокольоровим бісером, хтось виготовляв аплікації, хтось навіть ліпив із глини – натхнення і фантазії вистачало всім.

Із привітань та обміном валентинками розпочалося заняття з англійської мови наступного дня. Не дивно, що саме на кафедрі іноземних мов це свято відчутне найбільше. Відомо, що святого Валентина українські закохані шанують не так давно, а зворушлива традиція обміну валентинками надійшла до нас із англомовного світу.

Студенти розповідали романтичну й печальну історію Св. Валентина і декламували англомовну лірику. На екрані виникали образи найвідоміших закоханих: Ромео і Джульєтти, Антоніо і Клеопатри, Наполеона і Жозефіни. Плануючи святкове заняття, викладачі кафедри іноземних мов Н.В. Мироненко, С.Б. Панчишин та З.Ю. Копелюк гармонійно поєднали ліричні елементи із методичними, пропонуючи лексико-граматичні тестові завдання на тлі чудових романтичних тем. Завершилося заняття колективним виконанням популярних англомовних пісень про найчудовіше, віками оспіване, близьке й дороге кожному почуття кохання.

Також студенти взяли участь у вікторині на тему свята, активно відповідали на запитання, розповідали вірші, за що і отримали заохочувальні призи. Серед студентів найактивнішими були: Я. Крачковська, М. Лагуняк, Н.Бурковська.


Студентська наукова конференція на кафедрі іноземних мов, що відбулась 25 березня 2014 року, згуртувала студентів усіх факультетів ЛНАУ та їх наукових керівників. Участь у даній конференції означала підготовку виступу іноземною мовою на наукову тематику фахового спрямування.

На початку конференції Марта Андріївна Карп, відповідальна за науково-дослідну роботу студентів, оголосила про обов’язкові умови виступу та дотримання загальних правил викладу наукової доповіді: недопустимість читання доповіді, чіткий регламент у часі та наявність презентації матеріалів у Power Point. Враховувались також такі чинники, як фонетика та насиченість фаховою лексикою під час виступу доповідача.

На розсуд викладацько-студентського журі були представлені виступи студентів усіх факультетів, серед яких найактивнішими виявились студенти землевпорядного факультету. Приємно здивувала наявність ведучих, якими стали студенти землевпорядного факультету, та їх допомога учасникам конференції.

За підсумками результатів переможцями студентської наукової конференції стали:

 1. Олексій Кудриль, гр. Зв-21, «New technologies serve the efficient land management» (науковий керівник Марта Андріївна Карп)
 2. Тетяна Кархут, гр. Мо-11, «Managers and their functions» (науковий керівник Світлана Богданівна Панчишин)
 3. Ольга Шийка, гр. Оа-21, «Central banking system» (науковий керівник Леся Іванівна Барилюк)

Переможці конференції будуть нагороджені грамотами.Початок березня є часом звірення наших помислів і кроків із постаттю великого Кобзаря. Цьогорічний березень ознаменувався його золотим ювілеєм – 200-річчям із дня народження.

На своїх заняттях із студентами всіх факультетів ЛНАУ викладачі кафедри іноземних мов зачитують рядки Т. Г. Шевченка, демонструють репродукції його живопису, згадують основні етапи життєвого шляху.

Роботу із підготовки презентації матеріалів про життя та творчість славного поета очолили викладачі кафедри іноземних мов: Л. Й. Бондарчук, М. А. Карп, З. Ю. Копелюк, С. Б. Панчишин. Демонстрація відеоматеріалів супроводжувалася музикою Б. Лятошинського, М. Лисенка, М. Скорика.

Поряд зі світлинами та автопортретами Кобзаря його образ демонструвався у формі барвистих народних вишивок та розписів. Особливо актуальними були кадри презентації, присвячені сучасній Україні – бурхливій, волелюбній, омріяній та оспіваній великим поетом.


11.02.2014р. на кафедрі іноземних мов був проведений 1 етап олімпіади з англійської та німецької мов, в якій взяли участь 22 студенти з усіх факультетів університету.

За результатами олімпіади з англійської мови 1 місце посів Євген Ченгері, студент гр. М-2; 2 місце – Ігор Яремко ,студент .гр. Мо-12; 3 місце – Тетяна Кархут, студентка гр. Мо-11.

За результатами  олімпіади  з німецької  мови:  1 місце посів: Борис Софія , ст.гр Оа-12сп  ; 2 місце -  Зінько Роман ,ст.гр.  Еко-25 ;  3 місце -  Терех Катерина ,ст.гр. Мо-22.

Колектив кафедри  вітає переможців  олімпіади з іноземних  мов.


День кафедри у гуртожитку №2

Чергування викладачів у студентських гуртках – це не лише адміністративний контроль охайності й порядку студентського житла, а й, насамперед, спілкування педагогів зі своїми підопічними в позааудиторному середовищі. Це різного роду поради, консультування  і обговорення найрізноманітніших питань – від шляхів усунення побутових негараздів до можливостей розв’язання глобальних суперечностей.

В рамках Дня кафедри іноземних мов в гуртожитку №2 Львівського НАУ завідувач кафедри Л. Я. Лихочвор, викладачі кафедри Л. М. Гуня, І. М Турчин. та Л. Й Бондарчук. підготували бесіду про зимові свята в різних країнах світу, розповівши про декорування осель, традиційні страви, пісні, ігри й філософсько-фольклорне підгрунтя святкувань. Студенти землевпорядного факультету (мешканці гуртожитку) не лише переглянули кіноролики з відеоінформацією на зазначені теми, а й активно підтримали розмову про святкування Різдва в різних регіонах України.Факультет агротехнологій та екології

1. Юхимюк Олег- Аг

2. Дюрдь Іван – Аг

3. Безушко Оксана – Еко

Факультет механіки та енергетики

4. Шпот Віталій – Мех

5. Фітель Іван – Мех

6. Кушнір Олег – Мех

7. Дутчак Галина – Мех

8. Підставський  Андрій – Мех

9. Лехкар Юрій – Мех

10. Цюпа Юрій – Мех

Економічний факультет

11. Козак Оксана – економіст

12. Муха Михайло – економіст

13. Паньків Іванна – економіст

14. Семенюк Ольга – економіст

15.Борис Софія – економіст


Співробітники  кафедри іноземних  мов покликані бути не лише дослідниками в царині мовознавства, а й ніколи не забувати про свій фах педагога – людини, що виховує й навчає.

З метою координації наукових пошуків викладачів з методики викладання навчальних дисциплін: «Іноземна мова для професійного спілкування» та «Ділова іноземна мова», а також їх вдосконалення як методистів- практиків на кафедрі іноземних мов ЛНАУ функціонує  методичний семінар (керівник: ст. викл. Бондарчук Л.Й.).

Засідання семінару, що відбуваються щоквартально, розглядають як теоретичні, так і практичні питання методики викладання іноземних мов на немовних факультетах вищої школи: запровадження передових технологій навчання, вивчення досвіду зарубіжної методичної школи, за слухання звітів учасників методичних конференцій, ознайомлення з новими методичними бестселерами, рецензування методичних праць, авторами яких є викладачі кафедри.

Особливе зацікавлення учасників семінару традиційно викликають методичні розвідки  кафедри ( методичні рекомендації, практикуми, навчальні посібники, методичні розробки), оскільки  саме  такі праці є найбільш наближеними до конкретних напрямів підготовки та спеціальностей студентів нашого університету, конкретних академічних  груп з їх  реальним  рівнем підготовки та реальними можливостями. Розв’язання  саме реально обґрунтованих завдань підсилює  надію на кращі знання студентів і вдосконалення їх вмінь та навичок в іншомовній фаховій комунікації.


25.11.2013р. відбулось засідання наукового гуртка викладачів кафедри іноземних мов на тему: «Інноваційні науково-методологічні аспекти у дослідженні терміносистеми сільськогосподарського виробництва». На порядок денний було винесено низку актуальних питань з дослідження терміносистеми сільськогосподарського виробництва. З доповідями виступили:

Городецька Н.Г. «Когнітивний підхід до  вивчення  мовних явищ»

Карп М.А « Термін та терміносистема у лінгвістичних дослідженнях».

Пилипець О. В «Способи словотворення як фактор системності».

Добровольська С. Р. «Cистемність у термінознавстві».

Красічинська О. Р. «Лексичні особливості науково-технічного тексту».

Копелюк З. Ю. «Граматичні особливості науково-технічного тексту».

Турчин І. М. «Стилістична адаптація при перекладі науково-технічного тексту».

Колектив кафедри взяв активну участь в обговоренні інноваційних науково-методологічних аспектів терміносистеми, зокрема завідувач кафедри Л. Я. Лихочвор, Н. Г. Городецька, Л. Й. Бондарчук. Голова наукового гуртка к.п.н., доцент кафедри іноземних мов  Н.Городецька відзначила високу активність молодих викладачів кафедри, які жваво взялися до наукової роботи у сфері дослідження терміносистеми сільськогосподарського виробництва.

Результатом багаторічної праці викладачів у цьому науковому напрямі є дво-, тримовні, а також тематичні фахові словники. Колектив кафедри уклав галузеві україномовні словники з усіх напрямів підготовки  фахівців у Львівському національному аграрному університеті.


Міжнародний день студента, яке щороку відзначають 17 листопада, давно став улюбленим святом для всіх, хто є чи коли-небудь був студентом. На кафедрі іноземних мов ЛНАУ це свято відмітити змістовним і цікавим фестивалем. Його організатори: зав. каф. Л. Я. Лихочвор, доцент Н. Г. Городецька, ст.викл. Л. Й. Бондарчук, ст.викл. С. Д. Дешко, ст.викл. О. Я Іщенко, ст.викл. С. Р. Добровольська, викладач І. М. Турчин, які подбали про те, щоб наші студенти-першокурсники по-справжньому відчули свою причетність до студентства – традиційно найактивнішої і найсвідомішої когорти людства.

Свято відкрилося давнім студентським гімном «Gaudeamus». Студенти не лише слухали, а й вчилися співати цю популярну серед багатьох поколінь пісню. Красиві латинські слова відкривалися їм несподівано завзятим і таким близьким змістом: «Веселімося, поки молоді».

Згодом присутні переглянули англомовне відео про студентське життя, після чого обговорили його, пов’язавши із власними проблемами життя, побуту й дозвілля студентів ЛНАУ. Заключним етапом фестивалю став Круглий стіл на тему: «Переваги та проблеми освіти за кордоном».


Популярне в англомовному світі свято Гелловін, як відомо, святкують в ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Напередодні, 29 жовтня, на заняттях з англійської мови студенти землевпорядного факультету ЛНАУ переглянули відео про американські традиції цього свята, сформованого на основі давніх кельтських вірувань.

Яскраві маски і костюми, сувеніри й гарбузово-свічкові композиції, сюжети-страшилки й віршовані приповідки, сподіваємося, допоможуть юній аудиторії ґрунтовніше пізнати суть і дух свята, яке, попри те, що зазвичай викликає суперечливі відгуки в Україні, таки продовжує входити й пускати своє коріння на нашій землі.

Його організували зав. кафедри Л. Я. Лихочвор, ст.викладач Л. М. Гуня, викладач О. В. Пилипець, ст.викладач О. Р. Красічинська, ст. викладач Л.І. Барилюк, викладач М. А. Карп, викладач З. Ю. Копелюк.


Співпраця з Німеччиною триває

Уже понад 3 роки ЛНАУ співпрацює з об’єднанням екологічних фермерських господарств Німеччини LOGO. Це об’єднання пропонує студентам фахову практику в екологічних господарствах Німеччини. Завдяки цьому стажуванню за кордоном студенти покращують свої знання іноземної мови, отримують міжнародний досвід та набувають практичних професійних навичок, що збільшує їхні шанси у пошуках роботи в українських та іноземних фірмах, а також дає змогу навчатись за кордоном. Представники LOGO проводять відбір студентів за рівнем знань іноземної мови один раз на рік( жовтень-листопад).

18 листопада на кафедрі іноземних мов представники об’єднання LOGO проводили відбір студентів на літню практику на 2014 рік. Іспит тривав з 10 до 17 години, і складався з декількох етапів: тестування (граматичне та лексичне), усне опитування( про себе, навчання в університеті, запитання по фаху, про Німеччину), диктант, завдання на логічне мислення. На співбесіду прийшли студенти різних факультетів. Більшість студентів – з факультету  механіки та енергетики (10 осіб), 6 – з економічного факультету, 3 – з факультету агротехнологій та екології. Студенти показали достатньо високий рівень мовної підготовки. Результати співбесіди представники об’єднання LOGO надішлють на кафедру до кінця поточного року. Студентам, що пройдуть відбір, з квітня-травня 2014 запропонують 6–12 місячну практику у екологічних господарствах Німеччини. Керівництво університету підписало договір про подальшу співпрацю з об’єднанням  LOGO на наступні 3 роки та забезпечило представникам об’єднання екологічних фермерських господарств Німеччини LOGO цікаву та насичену культурну програму.


Викладачі кафедри іноземних мов вже кілька років поспіль досліджують науково-методологічні аспекти терміносистеми сільськогосподарського виробництва. Ця наукова тема була започаткована кандидатом філологічних наук, доцентом кафедри іноземних мов Надією Семко.

Вона уклала 2 найбільші за обсягом лексикографічні україномовні джерела: 

1.Семко Н.М. Англо-українсько-російський словник з механізації сільського господарства.–Львів:ЛДАУ, 2001.–321с.

2.Семко Н.М. Англо-український словник з бізнесу/ За редакцією канд. філол. наук Н.М.Семко.–Львів: Оріяна-Нова, 2006.–318с.

Результатом багаторічної праці викладачів у цьому науковому напрямі є дво-, три мовні, а також тематичні фахові словники. Колектив кафедри уклав галузеві україномовні словники з усіх напрямів підготовки фахівців у Львівському національному аграрному університеті:

1. Добровольська С.Р. Англо-український словник базових термінів з геодезії, картографії та землеустрою/С.Р. Добровольська, О.Я. Іщенко, Н.Б. Гавришків – Львів: ЛНАУ, 2012.–123с.

2.Шувар І.А. Гербологія: англо-український та українсько-англійський словник/ І.А. Шувар, С.Р. Добровольська, М.Б. Опир. – Львів: ЛНАУ, 2011.–109 с.

3.Зубаль Н.Г., Квітко І.І., Гошко Л.Я., Якобенчук Т.Г. Англійсько-німецько-французько-український та українсько-англійсько-німецько-французький словник з картографії.–Львів, Львівський ДАУ. 2001. 100 с.

4.Городецька Н.Г., Вовк С.О. Українсько-німецький та німецько-український короткий словник з тваринництва. – Львів: Львівський державний аграрний університет, 2007. – 81с.

5.Городецька Н. Г. Німецька мова. Німецько-український та українсько-німецький словник з гербології. – ЛНАУ, 2010.–100с.

6.Городецька Н.Г. Агрономія: німецько-український та українсько-німецький словник/Н.Г. Городецька, Н.Б. Гавришків. – Львів: ЛНАУ, 2011.–132 с.

7.Городецька Н.Г. Німецько-український та українсько-німецький базовий словник для студентів факультету землевпорядкування/ Н.Г. Городецька. – Львів: ЛНАУ, 2012. – 120 с.

8.Лихочвор Л.Я. Українсько-німецько-англійський та англо-німецько-український тематичний словник з агрономії/ Лихочвор Л.Я., Городецька Н.Г., Гавришків Н.Б. – Львів: ЛНАУ, 2012. – 110 с.

9.Семко Н.М., Гошко Л.Я., Іщенко О.Я. Англо-український економічний словник.–Львів, ЛДАУ 2006р.

10.Бондарчук Л.Й., Українсько-англійський базовий словник для студентів економічних спеціальностей.–Львів, Українські технології 2000–104с.

11.Бондарчук В.В. Короткий англо-український тлумачний словник з фінансового менеджменту.–Львів:Українські технології», 2003р.– 86с.


Доценти кафедри іноземних мов Н.Семко та Н.Городецька розробили та навчальний посібник з англійської мови для студентів ОКР «Магістр» економічних спеціальностей. Обсяг розробки – 15,6 друкованих аркушів. Посібник складається з 19 розділів і охоплює необхідну для студентів ОКР «Магістр» економічну тематику, передбачену типовою програмою з дисципліни «Ділова іноземна мова»: Телефонні розмови, Ділова кореспонденція, Проведення зборів, засідань, Переговори, Ділові презентації, Особливості міжкультурного спілкування, Міжнародна торгівля, ЄС, Глобалізація, Заснування бізнесу, Типи комерційних структур, Структура компанії, Адаптація до змін у бізнес середовищі, Набір працівників, Гроші, Етика у бізнесі. Структура посібника наступна:

а) два тематичних тексти, які містять нові слова, в тому числі ділову термінологію, і моделі базової граматики англійської мови;

б)граматичні моделі, які характерні для текстів ділового стилю;

в) лексико-граматичні моделі, які забезпечують повторення і повторюваність, що вкрай необхідне під час вивчення чужої мови;

г) вправа на переклад англійською мовою з української, яка є своєрідним підсумком до теми, оскільки закріплює лексику та граматику кожного з уроків.

Мета навчального видання – навчити самостійно вести розмову на вказану ділову тематику, користуючись засвоєними лексичними та граматичними моделями, засвоїти та активізувати ділову термінологію, підготувати студентів до подальшого вивчення дисципліни «Наукова англійська мова».


День народження Шекспіра

23 квітня – день народження і водночас день пам’яті Вільяма Шекспіра, свято культурної громади всього світу. Ім’я цього Генія визначило цілу епоху, а його твори, написані кілька століть тому, актуальні, як ніби вийшли з-під  пера сьогодні.

На кафедрі іноземних мов Шекспіра вшановано святом із залученням

студентів  економічного факультету.

Із вступним словом звернулися до учасників дійства його організатори – викладачі кафедри Дешко С.Д та Турчин І.М. На екрані виникають знайомі й маловідомі портрети Шекспіра, фото  Меморіального музею в Стретфорді-на-Ейвоні, рисунки з життя Шекспірівського театру «Глобус», зображення близьких йому людей. Звучать уривки із найвідоміших комедій і трагедій Майстра в оригіналі і перекладах, аналізуються найвідоміші його вислови.

Найвражаючими були кадри з відомого фільму «Ромео і Джульєтта»  з чарівною музикою Ф. Лея.

Учасників свята чекала також вікторина з питаннями про життя, творчість і текстологію В.Шекспіра. Переможці: Бойко Р (Екп-23), Михацевич І (Мо-22) та Флюнт С (Фін-24) – отримали  призи


Слогани із закликами розмовляти англійською мовою, виставки фото, книг та сувенірів, пов’язаних із британськими реаліями сповістили 8-го квітня  студентів та викладачів ЛНАУ про початок днів англійської мови на кафедрі іноземних мов.

В програмі заходів чимало цікавого й пізнавального. Першим заходом стала вікторина “Чи знаєте ви Англію?”, яку викладачі кафедри  іноземних мов Дешко С.Д., Карп М.А. та Турчин І.М. підготували для студентів університету.

– З чим асоціюється у вас Британія? – таким було перше питання вікторини. Студенти відповідали по-різному: “Біг Бен”, “Лондон”, “Шекспір”, “Королева”, “Бітлз” тощо. Різною була й активність учасників, що ілюструвала не лише комунікабельність студентів, а й їхню ерудицію та обізнаність у британському країнознавстві.

Вікторина не обмежувалася режимом “питання-відповідь”,а нерідко розширювала свої рамки до дискусій з питань, що викликали особливу зацікавленість: “Англійці вживають старомодні слова”, “Англійці не цікавляться іноземними мовами”, “Англійці –закриті в собі люди”. На тлі офіційних питань про герб, прапор, географію Об’єднаного Королівства найжвавішу реакцію викликали питання про побут і традиції британців.

Учасники вікторини мали нагоду отримати деяку інформацію з фільмів, продемонстрованих  в 34-ій аудиторії землевпорядного факультету. Найактивніших нагородили подарунками.

Вікторина про життя Британії проводилась щодня з 8-го по 12-те квітня з представниками різних академічних груп.


Практика в Німеччині

Студенти ЛНАУ побували на шестимісячній практиці на різних екологічних сільськогосподарських підприємствах Німеччини. Кожен з них здобув багато досвіду, вдосконалив навики з німецької мови. Студенти жили у німецьких сім’ях, вивчали культуру та побут, відвідували семінари пов’язані з екологічним сільським господарством, зустрічалися з іншими студентами аграрних вузів Східної Європи.

Кафедра іноземних мов брала активну участь у підготовці студентів до фахової практики за кордоном, зокрема викладач німецької мови Наталя Григорівна Рудецька допомагала у підготовці документів для виїзду та надавала всі необхідні консультації з німецької мови.


Попри те, що жіноче свято дісталось нам у спадок від соціалістичних часів та часто асоціюється з іменами соціалісток К. Цеткіною і Р. Люксембург, 8 березня, свято весни, залишається одним із найулюбленіших свят в нашій країні, особливо для жіночої її половини.

З нагоди 8 березня в суто жіночому підрозділі ЛНАУ – на кафедрі іноземних мов – відбулася презентація англійською мовою на тему «Найвідоміші жінки світу». Студенти гр. ЗВ-11 Худняк Олена та Рутар Андрій розповіли присутнім на святі викладачам кафедри та студентам своєї академічної групи про життя, злети й драми  Клеопатри, Жанни Д 'арк, мати Терези, Опри Вінфрі та ін. Вдало підібраний матеріал та проілюстрований матеріал зворушив всіх присутніх, вкотре доводячи, що прекрасна половина людства славиться не лише вродою, а й колосальним розумом, талантом та волею.20 лютого на кафедрі іноземних мов була проведена зустріч з представником компанії «Лінгвіст».Викладачі ознайомились з літературою видавництв Cambridge University Press, National Geographic Learning, MM Publications.


 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА НА КАФЕДРІ ІНОЗЕМНИХ МОВ

До свята всіх закоханих у групі Буд-11 готувалися заздалегідь. Напередодні студенти виготовляли валентинки власноруч. Хтось прикрашав паперові сердечка різнокольоровим бісером, хтось виготовляв аплікації, хтось навіть ліпив із глини – натхнення і фантазії вистачало всім.

Із привітань та обміном валентинками розпочалося заняття з англійської мови наступного дня. Не дивно, що саме на кафедрі іноземних мов це свято відчутне найбільше. Відомо, що святого Валентина українські закохані шанують не так давно, а зворушлива традиція обміну валентинками надійшла до нас із англомовного світу.

Студенти розповідали романтичну й печальну історію Св. Валентина і декламували англомовну лірику. На екрані виникали образи найвідоміших закоханих: Ромео і Джульєтти, Антонія і Клеопатри, Наполеона і Жозефіни. Плануючи святкове заняття, викладач кафедри іноземних мов І.М. Турчин гармонійно поєднала ліричні елементи із методичними, пропонуючи лексико-граматичні тестові завдання на тлі чудових романтичних тем. Завершилося заняття колективним виконанням популярних англомовних пісень про найчудовіше, віками оспіване, близьке й дороге кожному почуття кохання. 


29.01.2013р. на кафедрі іноземних мов пройшов 1 етап олімпіади з англійської мови, в якій взяли участь 15 студентів з усіх факультетів університету.


За результатами олімпіади 1 місце посів Кудриль Олексій, Зв-14 (викл.Карп М.А); 2 місце – Яремко Ігор, Мо-12  (викл.Пилипець О.В); 3 місце – Сушко Павло, Ен-12(ст.викладач Барилюк Л.І).

Powered by Web Agency