Історія кафедри

Кафедра туризму створена 1 вересня 2017 року в складі землевпорядного факультету Львівського національного аграрного університету і є випусковою за бакалаврською програмою спеціальності 242 «Туризм».

У 2019 році кафедра отримала ліцензію Міністерства освіти і науки України на підготовку фахівців за спеціальністю 242 «Туризм» ОС «Магістр».

Науково-педагогічний склад кафедри забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців сфери туризму. Особливий акцент в навчальному процесі поставлено на професійно-практичну підготовку студентів, що дозволяє поглибити їх знання викладанням добре підібраних спецкурсів, які опираються на найновіші дослідження в сфері туризму та перспективи їх практичного застосування. Практичну підготовку студенти отримують під час проходження практики у підприємствах, установах та організаціях, що функціонують у туристичній галузі, у тому числі за кордоном.

При підготовці фахівців за спеціальністю «Туризм» використовуються сучасні технології, зокрема створено та обладнано лабораторію організації та технології ресторанного обслуговування, лабораторію готельної справи та лабораторію інноваційних технологій в туризмі.

Cклад  кафедри


Навчальний процес

На кафедрі ведеться викладання дисциплін для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 242 «Туризм»: «Географія туризму», «Організація туризму», «Економіка туристичного підприємства», «Рекреалогія та рекреаційні комплекси світу», «Основи наукових досліджень у туризмології», «Організація ресторанного господарства», «Сервісологія», «Інноваційні технології в туризмі», «Організація анімаційної та екскурсійної діяльності», «Організація готельного господарства», «Технологія продажів в туризмі», «Туристична логістика», «Маркетинг в туризмі», «Міжнародний туризм», «Спеціалізований туризм», «Курортна справа», «Управління якістю туристичних послуг», «Сільський туризм», «Поведінка споживача», «Управління конкурентоспроможністю».

Навчальний процес забезпечено необхідною навчально-методичною літературою для виконання курсових робіт та проведення лекційних і практичних занять.

Студенти мають можливість проходити навчальну і виробничу практику в організаціях та установах туристичної сфери.

Науково-дослідна робота

Головними пріоритетами роботи кафедри є дослідження актуальних тенденцій розвитку туризму, проблем управління і стратегічного планування розвитку сільського зеленого туризму на Львівщині та в Україні. Важливим фактором розвитку діяльності кафедри є співробітництво з Львівською ОДА.

Викладачі кафедри та студенти беруть участь у регіональних заходах,  присвячених розвитку туризму на Львівщині, відвідують інвестиційні форуми, беруть участь у Міжнародних наукових конференціях, присвячених проблемам розвитку туризму.

Науково-педагогічний персонал кафедри поєднує викладацьку роботу із науковою діяльністю, що сприяє підвищенню рівня ефективності навчального процесу, удосконаленню змісту навчання із урахуванням сучасного стану і тенденцій розвитку зовнішньоекономічної, туристичної діяльності, впровадженню передових форм навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців, покращенню методики викладання тощо.

На кафедрі створено студентський науковий гурток «Туризмознавець», в якому студенти мають можливість здійснювати наукову роботу в галузі туризму та брати участь в наукових конференціях, в тому числі – міжнародних. В рамках роботи наукового студентського гуртка проводяться круглі столи з питань розвитку туристичної сфери.

Міжнародна діяльність

1. Сформувати пріоритетні напрями міжнародної наукової діяльності, які сприятимуть майбутній Угоді про асоціацію України та ЄС.
2. Розвивати міжнародну співпрацю кафедри туризму із зарубіжними навчальними закладами.
3. Спрямувати зусилля наукового і освітнього потенціалу кафедри на вивчення програми дій  на зближення позицій України та ЄС з питань, які розглядаються в рамках міжнародних організацій WTO, ISO тощо.
4. Брати участь у заходах, присвячених святкуванню Міжнародного дня туризму (27 вересня), а також у туристичних ярмарках та виставках, зав’язуючи контакти із зарубіжними організаціями туристичного профілю.
5. Запровадити традицію проведення щорічних конференцій, які сприятимуть зустрічам науковців і практиків, зокрема міжнародних.
6. Інтенсифікувати практику стажування викладачів, особливо молодих науковців, у провідних зарубіжних навчальних закладах та фірмах у сфері туризму.
7. Збільшити кількість науковців і студентів закладів вищої освіти та їх відокремлених підрозділів, які беруть участь у міжнародних освітянських і наукових проектах.

Концепція розвитку кафедри

1. Здійснення подальшої кадрової політики, спрямованої на забезпечення ефективної роботи кафедри туризму та підвищення її конкурентоспроможності.


2. Розвиток партнерських відносин з відповідними кафедрами інших закладів вищої освіти, науково-дослідними установами та організаціями.

3. Активна участь у профорієнтаційній роботі з метою залучення нових студентів у навчальний процес кафедри та Львівського національного аграрного університету.

4. Пошук нових туристичних фірм, агросадиб, готелів та інших підприємств, придатних для проведення навчальних й виробничих практик на договірній основі.

5. Організація та здійснення робочих консультацій із персоналом коледжів ЛНАУ з питань проведення навчальних та виробничих практик.

Контакти:

Тел. (032) 224 29 79

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду