Кафедра
Новини
Освітні програми
Колектив
Наука
Навчання
Абітурієнту
Студенту
Лабораторії
Контакти

Навчальна робота
На кафедрі туризму викладають навчальні дисципліни, які є основною для набуття студентом необхідних теоретичних і практичних знань фахового характеру: «Туристичне краєзнавство», «Організація туризму», «Економіка туристичного підприємства», «Рекреалогія та рекреаційні комплекси світу», «Організація ресторанного господарства», «Сервісологія», «Організація анімаційної та екскурсійної діяльності», «Організація готельного господарства», «Бізнес-планування у туризмі», «Технологія продажів в туризмі», «Туристична логістика», «Маркетинг в туризмі», «Міжнародний туризм», «Кон’юнктура ринку туристичних послуг», «Туризмологія», «Управління проєктами в туризмі», «Економіка міжнародного туризму», «Управління інноваціями в туризмі», «Управління туристичними дестинаціями», «Геопросторова організація туризму та рекреації» та ін.
Відповідно до вимог студентоцентрованого підходу навчання за спеціальністю «Туризм» забезпечує право студента на можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії в університеті через вибір навчальних дисциплін. Дисципліни вільного вибору студентів: «Спеціалізовані види туризму», «Туризм на природоохоронних територіях», «Поведінка споживача», «Аналіз діяльності туристичних підприємств», «Сільський туризм», «Туристична логістика», «Курортна справа», «Управління конкурентоспроможністю туристичних підприємств», «Управління якістю туристичних послуг», «Іміджелогія та PR у туризмі», «Стратегічний маркетинг в туризмі», «Туристично-рекреаційні системи та комплекси», «Управління якістю та безпекою в туризмі», «Менеджмент туристичних дестинацій внутрішнього туризму», «Управління інноваційним розвитком в сільському туризмі», «Туристична політика» та ін.
Широко використовуються активні методи навчання, зокрема обговорення практичних ситуацій, круглі столи і дискусії на задану тему, доповіді, есе, презентації студентів та їх обговорення і аналіз, ділові ігри, заняття із використанням програмованих засобів навчання, а також позааудиторна практико-орієнтована підготовка. Створено та обладнано спеціальні лабораторії для навчання: лабораторію технологій продажу, просування і реалізації туристичних продуктів; лабораторію моделювання і проєктування туристичних продуктів сільського зеленого туризму; лабораторію організації та технології готельно-ресторанної справи.
До аудиторних занять залучаються професіонали-практики, експерти галузі, представники роботодавців, проводяться виїзні заняття зі студентами на базах філій кафедри.
Навчальний процес забезпечено необхідною навчально-методичною літературою для виконання курсових і дипломних робіт, проведення лекційних, семінарських і практичних занять.
Студенти мають можливість проходити навчальну і виробничу практику в організаціях та установах туристичної сфери.


Виховна робота
Процес виховання у закладі вищої освіти поєднаний з процесом навчання молоді, опануванням основами наук, багатством національної й світової культури. Виховна робота на кафедрі туризму проводиться згідно із затвердженим загальноуніверситетським планом виховної роботи.
Організація виховної роботи викладачами кафедри спрямована на формування студентів як творчих особистостей, сприяє проявленню в них якостей лідерства, здатності брати на себе відповідальність, вміння налагоджувати контакти, працювати в команді, управляти своїм часом, здатності логічно і критично мислити, самостійно приймати рішення, а також креативності.
Викладачі кафедри відповідно до графіка відвідують гуртожиток № 2 з метою контролю умов проживання студентів, проведення з ними бесід та інших заходів виховного характеру.
Протягом семестру наставники разом зі студентами груп відвідують культурні та мистецькі заходи, які проводяться в університеті. Здобувачі вищої освіти беруть активну участь в університетських заходах, творчих колективах, фестивалях та спортивних заходах, долучаються до фестивалю-конкурсу «Нові таланти ЛНУП», конкурсу краси «Міс та Містер ЛНУП», КВН. Студенти мають можливість відвідувати музейні виставки, театри або ознайомитися з історією міста, пройшовши його вуличками під час пішої екскурсії.
Студенти першого курсу разом з куратором обов’язково відвідують Наукову бібліотеку ЛНУП. Цікавими є відділ комплектування та наукової обробки літератури, інформаційно-бібліографічний відділ, відділ обслуговування читачів, читацький зал та зал електронних ресурсів.
Часто навідуються студенти й у Музей Степана Бандери – колишнього студента нашого університету, який є відомою історичною постаттю ХХ ст. Враження та свої слова вдячності студенти залишають в Книзі відгуків музею.
На кафедрі постійно проводяться тематичні виховні години, різноманітні заходи і зустрічі. Так, у грудні з ініціативи доц. М. Гамкала викладачами та здобувачами освіти кафедри туризму було проведено стилізований пізнавально-виховний захід на тему «Андріївські вечорниці». Присутніми було розглянуто особливості організації Андріївських вечорниць різними етнографічними групами в Україні. Запропонована ідея та форма проведення особливо актуальні у контексті вивчення навчальних дисциплін «Туристичне краєзнавство», «Організація анімаційної та екскурсійної діяльності», «Екскурсологія», «Туризмологія». Актив студентського туристичного клубу «Контур» завжди підтримує такі етнографічно-краєзнавчі зустрічі-дослідження культури та звичаїв рідного краю.
З початком російсько-української війни змінилася тематика виховних заходів. Адже війна проходить не лише по лінії фронту. Вона вже всередині кожного: просто на фронті війна фізична, а поза ним – психологічна. І перепади емоційних станів під час війни – це типово. Питання власне у тому, як діяти, аби швидко та якісно повернутися до раціонального стану. Уже в квітні на кафедрі туризму відбувся виховний захід на тему «Психологічний та емоційний стан у період війни» за участю психолога ЛНУП М.В. Ходакової.
Обов’язково проводяться заходи до Міжнародного дня музеїв, до Дня Європи в Україні, адже зараз це особливо важливо, враховуючи прагнення нашої держави стати повноправним членом європейської спільноти.
У 2022 році переможницею конкурсу «Кращий наставник академічної групи Львівського національного університету природокористування» визнано наставника академічної групи Тур-11 доцента Л.В. Погребняк.

Powered by Web Agency