Кафедра
Новини
Освітні програми
Колектив
Наука
Навчання
Абітурієнту
Студенту
Лабораторії
Контакти

Наукова робота – невід’ємний напрямок діяльності кафедри туризму. В центрі уваги науковців кафедри є актуальні проблеми розвитку туризму. Головними пріоритетами наукової роботи кафедри є дослідження актуальних тенденцій розвитку рекреаційно-туристичного комплексу України, проблем управління і стратегічного планування розвитку сільського зеленого туризму на Львівщині та в Україні, а також розробка нових підходів до формування інноваційного туристичного транскордонного продукту.
З метою обміну науковою інформацією кафедрою туризму встановлені партнерські стосунки із провідними навчальними закладами, науково-дослідними установами, підприємцями та представниками влади, зокрема з Львівським національним університетом ім. І. Франка, Національним університетом «Львівська політехніка», Львівським національним університетом ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, Інститутом регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України, Яворівським національним природним парком, Управлінням туризму та курортів ЛОДА, Львівською асоціацією розвитку туризму, Спілкою сприяння розвитку сільського зеленого туризму України, Агротуристичним кластером «ГорбоГори», Регіональним ландшафтним парком «Верхньодністровські Бескиди» та іншими.
У сфері міжнародного співробітництва кафедра співпрацює з Державним аграрним університетом Молдови, Компанією «Інтернообмін» (м. Варна, Болгарія), Державною вищою техніко-економічною школою ім. Броніслава Маркевича (м. Ярослав, Польща), Природничим університетом у Познані (Польща), Університетом Яна Кохановського у Кельце (Польща), Природничо-гуманітарним університетом в м. Седльце (Польща), Вищою школою агробізнесу в Ломжі (Польща) та іншими зарубіжними партнерами Львівського національного університету природокористування.
Науковою темою кафедри є «Дослідження особливостей розвитку туристично-рекреаційного потенціалу Західного регіону України». У 2021–2022 н.р. за результатами наукових досліджень були опубліковані: 1 колективна монографія, 10 фахових статей у виданнях України, 8 у зарубіжних виданнях, у тому числі 4 внесені до наукометричної бази даних Copernicus, 8 – до Web of science, 6 тез доповідей у зарубіжних виданнях та 38 у вітчизняних.
Кафедра розвиває наступні наукові напрями досліджень:
• Інноваційні технології в туризмі та індустрії гостинності (О.М. Крупа, Л.В. Погребняк, О.Й. Березівська);
• Роль та інструменти маркетингових досліджень у діяльності туристичних підприємств (О.М. Крупа, С.Я. Бугіль, Л.В. Погребняк);
• Розвиток туризму в регіонах України та сільських територіях (О.М. Крупа, С.Я. Бугіль, Л.В. Погребняк, І.Б. Дидів);
• Тенденції розвитку рекреаційно-туристичного комплексу України (О.М. Крупа, Ю.З. Боруцька);
• Новітні підходи до формування інноваційного туристичного транскордонного продукту (О.М. Крупа, С.Я. Бугіль).

Powered by Web Agency