Кафедра
Новини
Освітні програми
Колектив
Наука
Навчання
Абітурієнту
Студенту
Лабораторії
Контакти

Науково-дослідна робота студентів в сьогоднішніх умовах є важливою складовою університетської освіти. Вона сприяє формуванню наукового світогляду та особистісному професійному становленню, розвиває творче мислення та індивідуальні здібності, формує навички самостійної науково-дослідної роботи, сприяє вихованню та підготовці молодих учених.

В залежності від змісту і характеру науково-дослідна робота студентів поділяється на три основні види:
● науково-дослідна робота студентів, яка передбачена навчальними планами і програмами та є обов’язковою;
● науково-дослідна робота студентів, що доповнює освітній процес (поза межами безпосередньої освітньої програми);
● дослідження студентів, які проводяться в позааудиторний час разом з науковцями університету.

Основними формами науково-дослідної роботи студентів в університеті є:
● студентські науково-дослідні гуртки, творчі проблемні групи;
● участь у студентських олімпіадах, наукових конференціях і конкурсах різного рівня (університетських, регіональних, всеукраїнських та міжнародних);
● участь у міжнародних програмах, конкурсах, грантах;
● виконання пошуково-дослідницьких проєктів під час написання курсових, бакалаврських та магістерських робіт.

З метою забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців на рівні світових кваліфікаційних вимог через розвиток їх наукового потенціалу на кафедрі створено студентський науковий гурток «Туризмознавець», в якому студенти мають можливість здійснювати наукову роботу в галузі туризму. Науковим керівником гуртка є кандидат економічних наук, доцент кафедри туризму Оксана Йосипівна Березівська.

Основними напрямами роботи студентського наукового гуртка «Туризмознавець» є:
● участь членів гуртка та інших студентів у науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах та конкурсах;
● організація та проведення зустрічей з провідними вітчизняними науковцями, представниками органів державної влади, експертами та фахівцями сфери туризму;
● організація та проведення екскурсій для ознайомлення з особливостями діяльності провідних підприємств туристичної галузі;
● проведення спільних наукових досліджень за участю викладачів, студентів та представників бізнесу.


З числа студентів, які займаються науково-дослідною роботою, визначаються особливо обдаровані студенти, яким створюються необхідні умови для якісної підготовки до участі у всеукраїнських і міжнародних студентських наукових заходах.
Щороку наші студенти беруть участь у конкурсах студентських наукових робіт, студентських олімпіадах, наукових конференціях. Зокрема, у 2022 році студентка ІІ курсу Софія Вовк взяла участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, який проводився на базі Київського національного торговельно-економічного університету. Тема роботи – «Інклюзивний реабілітаційно-соціальний туризм: сучасний стан і потенціал розвитку». Науковий керівник – к.е.н., доцент кафедри туризму С.Я. Бугіль.
У 2021 році студентка III курсу Роксолана Ванько взяла участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, який проводився на базі Київського національного торговельно-економічного університету. Тема роботи – «Тенденції розвитку туристично-рекреаційного потенціалу Львівської області». Науковий керівник – к.е.н., старший викладач кафедри туризму О.Й. Березівська.
У 2020 році студентка II курсу Софія Гуріч взяла участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, який проводився на базі Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця. Тема роботи – «Сучасний стан та перспективи розвитку туристичної інфраструктури Львівської області». Науковий керівник – к.е.н., старший викладач кафедри туризму О.Й. Березівська.
6 грудня 2019 року студентка III курсу спеціальності «Туризм» Іванка Корецька (науковий керівник – к.г.н., старший викладач кафедри туризму Л.А. Гілета) взяла участь у фіналі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Майбутнє туристичної галузі» у рамках реалізації стипендіальної програми національного туристичного оператора «Travel Professional Group» (TPG). Тема роботи – «Розвиток туристичної галузі в селах Стільсько, Дуброва та Ілів Миколаївського району Львівської області з використанням інноваційних інструментів надання туристичних послуг». Презентація роботи була представлена у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка і відзначена як найкраща у номінації «За краєзнавчий підхід».

10-12 квітня 2019 року студентка спеціальності «Туризм» факультету землевпорядкування та туризму ЛНУП Софія Гуріч взяла участь у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади «Рекреологія», яка проводилась на базі Одеської національної академії харчових технологій, і була нагороджена Дипломом III ступеня.

Кожного року наші студенти беруть участь у різноманітних конкурсах на здобуття державних премій, іменних стипендій, грантів для підтримки наукових досліджень молодих учених. До них належать всеукраїнський конкурс на здобуття грантів на оплату навчання «Розумним бути модно», конкурс стипендіальної програми «Завтра.UA», який проводить Фонд Віктора Пінчука, конкурс на здобуття премії імені В’ячеслава Чорновола для студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти та інші. Також в межах Львівського національного університету природокористування проводяться конкурси «Кращий студент-науковець Львівського національного університету природокористування», «Кращий студентський науковий гурток Львівського національного університету природокористування» та інші.
24 листопада 2021 року було нагороджено Дипломом лауреата премії обласної державної адміністрації й обласної ради та обласної премії імені В’ячеслава Чорновола за сумлінний підхід до освітнього процесу, активну життєву позицію, особистий внесок у розвиток і утвердження вітчизняної науки, сприяння суспільному прогресу, соціально-економічним перетворенням в Україні та світі студентку IV курсу спеціальності «Туризм» Софію Гуріч.

Студенти спеціальності «Туризм» факультету землевпорядкування та туризму ЛНУП навчаються за програмою ЄС Erasmus+ (кредитна мобільність студентів) у Природничому університеті Любліна (Польща).

На кафедрі туризму було створено туристичний клуб «KontouR», який об’єднує студентів, викладачів, аспірантів, співробітників для здійснення організаційно-виховної роботи, пропагування активного туризму та краєзнавства у Львівському національному університеті природокористування.
Повна назва клубу: Клуб активного туризму та краєзнавства Львівського національного університету природокористування «Туристичний клуб ЛНУП "KontouR"».

Метою туристичного клубу ЛНУП «KontouR» є створення сприятливих умов для розвитку та організації дозвілля його членів, їх інтелектуального та спортивного розвитку; проведення позанавчальної та виховної роботи зі студентською молоддю, пропагування здорового способу життя, туристичної культури, залучення студентів до активного та здорового відпочинку; екологічне, патріотичне та моральне виховання; організація туристичних, екологічних, краєзнавчих та комплексних подорожей; інтенсифікація процесів зростання соціальної активності у студентському середовищі ЛНУП, ініціативності та відповідальності за доручені справи; гармонійний розвиток особистості.
Головою клубу є Софія Вовк. Членами туристичного клубу ЛНУП «KontouR» можуть бути всі студенти університету усіх форм навчання, викладачі, аспіранти та співробітники.
Девіз клубу: «Let the whole world belong to you!» («Нехай весь світ належить Тобі!»).

Powered by Web Agency