21 квітня 2022 року на кафедрі туризму факультету землевпорядкування та туризму було організовано студентський науковий семінар на тему «Розвиток туризму в регіонах України та сільських територіях».

Перед учасниками семінару з вітальним словом виступила завідувачка кафедри туризму Оксана Крупа, котра наголосила на актуальності дослідження можливостей використання туристично-рекреаційних ресурсів України, особливо у теперішній час, коли триває російська військова агресія, від якої потерпає не лише туристична галузь, а й уся соціально-економічна сфера України. Також до вітального слова долучилися заступник з науково-дослідної роботи студентів Оксана Березівська та доцент Юлія Боруцька, які обґрунтували важливість пошуку шляхів розвитку туризму в післявоєнний період, зокрема і за рахунок розкриття потенціалу туристично-рекреаційних ресурсів.

Під час семінару доповідачі представили результати своїх досліджень у форматі доповідей та презентацій. Тематика наукових доповідей студентів стосувалась розвитку туристично-рекреаційної ресурсної бази у туризмі як пріоритетного напряму економічної та інвестиційної діяльності в Україні. Було розглянуто причинно-наслідкові зв’язки впливу російської військової агресії на туристично-рекреаційний потенціал України. Проаналізовано основні шляхи розвитку туристичної галузі після збройних конфліктів у різних країнах світу та розглянуто основні напрями розвитку туризму в Україні в післявоєнний час. Представлено сучасні інноваційні технології в менеджменті туризму та гостинності. Розкрито вплив історико-культурних рекреаційних ресурсів Західної України на соціально-економічний розвиток регіону та вплив інфраструктурних рекреаційних ресурсів на формування туристичного потенціалу у світі. Також було проаналізовано потенціал туристично-рекреаційних ресурсів природно-заповідного фонду Львівщини.

Усі представлені доповіді жваво обговорювались учасниками семінару, а на поставлені запитання доповідачі давали вичерпні та змістовні відповіді. Семінар виявився надзвичайно продуктивним, пізнавальним і мотиваційним щодо нових цікавих тем, які потребують ретельного дослідження і подальшого обговорення на схожих заходах.

За результатами проведення студентського наукового семінару було відзначено доповіді наступних студентів:

- Софії Вовк, студентки групи Тур-11, на тему «Причинно-наслідкові зв’язки впливу російської військової агресії на туристично-рекреаційний потенціал України» (наук. керівник – к.геол.н., доц. Юлія Боруцька);

- Євгенії Чеканьової, студентки групи Тур-11, на тему «Вплив історико-культурних рекреаційних ресурсів Західної України на соціально-економічний розвиток регіону» (наук. керівник – к.геол.н., доц. Юлія Боруцька);

- Анни Честнокової, студентки групи Тур-11, на тему «Характеристика й аналіз туристично-рекреаційних ресурсів природно-заповідного фонду Львівщини» (наук. керівник – к.геол.н., доц. Юлія Боруцька);

- Олександра Лєскова, студента групи Тур-11, на тему «Вплив інфраструктурних рекреаційних ресурсів на формування туристичного потенціалу у світі» (наук. керівник – к.геол.н., доц. Юлія Боруцька);

- Маріам Мелконян, студентки групи Тур-21, на тему «Використання водних рекреаційних ресурсів у екскурсійно-туристичній діяльності» (наук. керівник – к.геол.н., доц. Юлія Боруцька);

- Валерії Яцков, студентки групи Тур-21, на тему «Шляхи розвитку туристичної галузі після збройних конфліктів у різних країнах світу» (наук. керівник – к.е.н., доц. Оксана Березівська);

- Катерини Кулішової, студентки групи Тур-21, на тему «Напрями розвитку туризму в Україні в післявоєнний час» (наук. керівник – к.е.н., доц. Оксана Березівська);

- Христини Дверій, студентки групи Тур-51маг, на тему «Сучасні інноваційні технології в менеджменті туризму та гостинності» (наук. керівник – к.е.н., доц. Оксана Березівська).

На семінарі були присутні науково-педагогічні працівники кафедри, доценти: Оксана Крупа, Оксана Березівська, Юлія Боруцька, Людмила Погребняк, Світлана Бугіль, Ірина Дидів.

Дякуємо усім учасникам семінару та колегам за участь і конструктивне спілкування! Бажаємо міцного здоров’я, успіхів у навчанні та цікавих наукових досліджень у майбутньому!


20 квітня 2022 року відбулася зустріч гарантів освітніх програм та робочих груп з їх розробки зі спеціальності 242 «Туризм» рівнів вищої освіти «Бакалавр» і «Магістр» зі стейкхолдерами.

Зі сторони стейкхолдерів в обговоренні освітніх програм взяли участь: Тарас Лозинський – заступник начальника Управління туризму та курортів Львівської ОДА, Андрій Мацелюх – керівник Львівської асоціації розвитку туризму, Павло Романів – заступник завідувача кафедри туризму Львівського національного університету імені Івана Франка, Зоя Шарлович – представник Вищої школи агробізнесу в Ломжі, Ігор Губіліт – директор туристичного оператора «Відвідай», Наталія Олійник – директор Регіонального ландшафтного парку «Верхньодністровські Бескиди», Сергій Маруняк та Михайло Біляк – представники Яворівського національного природного парку, Валентина Сохнич – директор туристичної агенції «Савана», Наталія Корнієнко – директор приватного підприємства «ГАЛТУРТРАНС», Мар’яна Лужна – директор турагентства «Навколо Світу – Тур», Н. Марчук та Ірина Креховець – представники ТзОВ Туроператор «ДАВ КЛУБ», Маріам Мелконян – студентка групи Тур-21, Лілія Хома – студентка групи Тур-51.

З вітальним словом виступили завідувачка кафедри туризму доцент Оксана Крупа (гарант освітньої програми першого (бакалаврського) рівня) та доцент Світлана Бугіль (гарант освітньої програми другого (магістерського) рівня), які висловили вдячність усім присутнім за участь в обговоренні даних освітніх програм та запевнили стейкхолдерів, що їхні зауваження, пропозиції та рекомендації обов’язково будуть враховані при коригуванні навчальних планів та освітніх програм в новому 2022–2023 навчальному році. Від кафедри туризму участь в обговоренні освітніх програм взяли доценти Оксана Березівська, Людмила Погребняк, Юлія Боруцька, ст. викладач Ірина Дидів.

Усі стейкхолдери висловили свої бачення та побажання щодо удосконалення освітніх програм з даної спеціальності, зокрема пропозиції стосувалися уточнення інтерпретації фахових компетентностей та програмних результатів навчання, необхідності викладання окремих навчальних дисциплін іноземною мовою, вивчення цифрового маркетингу та digital-комунікацій в туризмі. Жваву дискусію викликало питання забезпечення відповідності програмних результатів навчання запитам сучасного туристичного ринку. Значну увагу було приділено базам виробничих практик, рекомендовано збільшити терміни виробничої практики студентів. Стейкхолдери висловили готовність сприяти практичній підготовці здобувачів вищої освіти, надавати їм можливість проходження виробничої практики та базу для виконання наукових досліджень.

Дякуємо всім присутнім за зустріч, активне та конструктивне обговорення проєктів освітніх програм «Туризм» рівнів вищої освіти «Бакалавр» та «Магістр» 2022–2023 навчального року.


18 квітня 2022 року на кафедрі туризму з ініціативи доцента Світлани Бугіль відбувся круглий стіл «Роль та інструменти маркетингових досліджень у діяльності туристичних підприємств». Зважаючи на сьогоднішні обмеження, захід проведено у форматі Zoom-конференції.

Усіх присутніх привітала завідувач кафедри доцент Оксана Крупа і побажала учасникам плідних дискусій та обміну конструктивними ідеями. Серед головних питань круглого столу: вибір цільових сегментів ринку та прогноз продажів (доц. Світлана Бугіль), маркетингові дослідження та маркетингові інформаційні системи (студентка групи Тур-41 Наталія Балюк), міжнародні маркетингові дослідження на ринку туристичних послуг (студентка групи Тур-41 Роксолана Ванько), маркетингові дослідження інновацій на туристичному ринку (студентка групи Тур-41 Христина Жеребецька), оцінка маркетингових можливостей туристичного підприємства на основі SWOT-аналізу (доц. Світлана Бугіль). Учасниками обговорень та дискусій виступили викладачі кафедри туризму та студенти 4-го курсу навчання спеціальності «Туризм». Тематика порушених доповідачами питань викликала жваві дискусії та обговорення проблемних питань щодо проведення маркетингових досліджень у діяльності туристичних підприємств.

Підсумовуючи роботу круглого столу, доцент Світлана Бугіль відзначила високий рівень наукових досліджень, здійснених учасниками, та наголосила на тому, що удосконалення науково-методичних підходів до розв’язання проблемних питань маркетингових досліджень у діяльності туристичних підприємств має велике теоретичне і практичне значення для визначення й обґрунтування шляхів найбільш ефективного розвитку туристичних послуг в Україні та підвищення конкурентоспроможності туристичних підприємств.

У роботі круглого столу взяли участь науково-педагогічні працівники, доценти кафедри: Людмила Погребняк, Оксана Березівська, Юлія Боруцька, Ірина Дидів.

Дякуємо всім учасникам круглого столу за активну участь!


Згідно з положенням про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 р. № 977), для забезпечення і контролю якості підготовки здобувачів вищої освіти на факультеті землевпорядкування та туризму 15 квітня 2022 р. відбулася зустріч здобувачів освіти рівня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 242 «Туризм» з гарантом освітньо-професійної програми кандидатом економічних наук, завідувачкою кафедри туризму Оксаною Крупою та робочою групою з розробки ОП – доцентом Світланою Бугіль, доцентом Людмилою Погребняк та ст. викладачем Іриною Дидів.

Під час зустрічі здобувачі ознайомилися з метою програми, переліком освітніх компонентів, програмними компетентностями та програмними результатами навчання. Після чого, дотримуючись принципів свободи висловлювання, здобувачі освіти висловили свої враження щодо якості освітньої діяльності за даною спеціальністю та внесли свої пропозиції з удосконалення проєкту.

Гарант ОП Оксана Крупа також звернула увагу здобувачів на їх право обрання дисциплін вільного вибору, що забезпечує формування індивідуальної освітньої траєкторії, та проінформувала про нормативні документи з організації освітнього процесу.

Дякуємо всім присутнім за зустріч, активне та конструктивне обговорення проєкту освітньої програми «Туризм» рівня вищої освіти «Бакалавр» 2022–2023 навчального року.


15 квітня 2022 року старший викладач кафедри туризму Ірина Богданівна Дидів провела відкриту лекцію для здобувачів вищої освіти спеціальності 242 «Туризм» РВО «Бакалавр» груп Тур-41 та Тур-32сп з дисципліни «Управління якістю туристичних послуг» на тему «Управління витратами та якістю туристичних послуг».

Під час лекції були розглянуті наступні питання: поняття «витрати на якість» та їх класифікація, структура прибутків і витрат, окупність витрат на якість. Лекційне заняття відбулося за допомогою платформи Zoom з використанням презентаційного матеріалу.

Лекція була подана на належному науково-педагогічному рівні, у легкодоступній формі для сприйняття. Лектор надала детальні відповіді на запитання, які виникли при розгляді даної теми.

На занятті були присутні: завідувачка кафедри туризму доцент О.М. Крупа; науково-педагогічні працівники – доцент С.Я. Бугіль, доцент О.Й. Березівська.


14 квітня 2022 року к.е.н., доцент кафедри туризму Оксана Йосипівна Березівська за допомогою платформи Zoom провела відкрите лекційне заняття для здобувачів вищої освіти спеціальності 242 «Туризм» РВО «Бакалавр» груп Тур-31 та Тур-22сп з дисципліни «Організація готельного господарства» на тему «Організація надання основних та додаткових послуг». Під час лекції були розглянуті наступні питання: організація надання послуг у готельному господарстві; характеристика етапів надання послуг; організація надання додаткових послуг у підприємствах готельного господарства; якість обслуговування туристів у готелях.

Лекторка у доступній та зрозумілій формі подала лекційний матеріал. Уміло зосереджувала увагу студентів та мала добрий контакт з аудиторією, відводила час для діалогу зі студентами щодо обговорення даної тематики, використовувала презентаційний матеріал з метою глибшого розкриття теми лекції. Лекційне заняття проведене на належному науково-педагогічному рівні та відповідає сучасним вимогам вищої школи.

На занятті були присутні: завідувачка кафедри туризму доцент О.М. Крупа, доцент С.Я. Бугіль, доцент Ю.З. Боруцька, старший викладач І.Б. Дидів.


Війна проходить не лише по лінії фронту. Вона вже всередині кожного з нас: просто на фронті війна фізична, а поза ним – психологічна. І перепади емоційних станів під час війни – це типово. Питання, власне, у тому, як нам діяти, аби швидко та якісно повернути себе до раціонального стану.

14 квітня 2022 р. на кафедрі туризму факультету землевпорядкування та туризму відбувся виховний захід на тему «Психологічний та емоційний стан у період війни». З інформативною доповіддю виступила психолог Львівського національного університету природокористування Мирослава Володимирівна Ходакова.

Були розглянуті наступні питання:

1. Як концентруватись на роботі та на навчанні під час війни.

2. Як вберегти емоційний стан і психічне здоров’я під час війни.

3. Що допомагає жити під час війни.

4. Основна психологічна проблема волонтерів та як її уникнути.

5. Втома та вигорання. Як відрізнити та допомогти собі.

До активної участі у заході та конструктивного обговорення таких важливих аспектів щодо покращення психоемоційного стану суспільства долучилися усі науково-педагогічні працівники кафедри та здобувачі освіти спеціальності 242 «Туризм».


 Важливим і постійним елементом системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у Львівському національному університеті природокористування є безпосередні зустрічі студентської спільноти з гарантами освітніх програм.

14 квітня 2022 року на кафедрі туризму факультету землевпорядкування та туризму ЛНУП відбулася зустріч здобувачів вищої освіти зі завідувачем кафедри Оксаною Крупою та гарантом освітньої програми Світланою Бугіль з метою представлення та обговорення проєкту освітньої програми «Туризм» рівня вищої освіти «Магістр» на наступний 2022–2023 навчальний рік.

Перш за все гарант ознайомила присутніх з проєктом освітньої програми. Після чого, дотримуючись принципів свободи висловлювання, учасники обговорення висловили свої враження щодо якості освітньої діяльності за даною спеціальністю та внесли свої пропозиції з удосконалення проєкту.

Наприкінці обговорення присутніх запросили до подальшої співпраці щодо моніторингу якості освітньої діяльності та удосконалення її освітніх компонентів шляхом анонімного опитування. Цей формат також дозволяє висловити власні враження та запропонувати зміни щодо змісту, структури, компонентів та результатів навчання.

Дякуємо всім присутнім за зустріч, активне та конструктивне обговорення проєкту освітньої програми «Туризм» рівня вищої освіти «Магістр» 2022–2023 навчального року.

 


Питання дотримання академічної доброчесності завжди було пріоритетним при формуванні фахової компетентності здобувачів вищої освіти.

21 лютого 2022 року доцент кафедри туризму Світлана Бугіль в межах виховних годин для студентів групи Тур-21 провела семінар на тему «Академічна доброчесність в університеті».

Студенти були детально ознайомлені з етичними принципами та визначеними законом правилами, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання та провадження наукової діяльності. Було відмічено, що студенти повинні відповідально підходити до написання наукових робіт, дотримуючись правил академічної доброчесності. Викладач ознайомила здобувачів освіти з елементами аналізу курсових та кваліфікаційних робіт на плагіат в ЛНУП.

Студенти щиро подякували наставнику за отримані знання та важливу інформацію, яка їм буде необхідна в процесі висвітлення наукових досліджень.

Студентам також були рекомендовані корисні посилання:

1. Проєкт сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP). URL: https://academiq.org.ua/...

2. Положення про академічну доброчесність у Львівському національному університеті природокористування. URL: http://www.lnau.edu.ua/.../7061_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE...

3. Положення про процедуру впровадження антиплагіатної системи в Львівському національному університеті природокористування. URL: http://www.lnau.edu.ua/.../5602_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE...

4. Положення про перевірку курсових робіт (проєктів) та інших навчальних, науково-методичних робіт на академічний плагіат в Львівському національному університеті природокористування. URL: http://www.lnau.edu.ua/.../4477_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE...

5. Основи академічного письма. URL: https://naqa.gov.ua/.../2019/05/Academic_Writing_Course.pdf

6. About Plagiarism.org. URL: https://www.plagiarism.org/

7. Вебінар на тему «Запобігання плагіату в студентській і науковій роботі, практичні приклади та поради», що відбувся 13.11.2020, організований Національним агентством та Plagiat.pl, за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=-7gaDKF-E2g&authuser=0

8. Онлайн-курс «Академічна доброчесність» за посиланням: https://vumonline.ua/.../academic-integrity-at-the.../

9. Що таке академічна доброчесність? Онлайн-курс «Академічна доброчесність». URL: https://www.youtube.com/watch?v=_GUg6ED2z2k


Відбулося чергове засідання кафедри туризму факультету землевпорядкування та туризму ЛНУП із використанням платформи Zoom.

Під час обговорення розглянули питання про методичне забезпечення навчального процесу в дистанційних умовах, заслухали інформацію викладачів про стан наповнення середовища Moodle навчальними матеріалами та завданнями. Було проаналізовано проєкти освітніх програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 242 «Туризм». Заслухали пропозиції у контексті реалізації плану наукових заходів кафедри на 2022 рік та участі викладачів і студентів у конференціях факультету. Розглянули низку інших важливих питань щодо організації наукової, навчальної, виховної роботи кафедри.


Академічна доброчесність – одне з ключових понять для кожного учасника освітнього процесу у сучасному закладі вищої освіти.

14 лютого 2022 року під час виховної години студенти групи Тур-11 разом з куратором к.е.н., доцентом Людмилою Погребняк розглянули й обговорили тему «Академічна доброчесність у навчальному закладі». Виступ і презентацію наставника академічної групи Л.В. Погребняк доповнила студентка Софія Вовк, а в обговоренні взяли участь усі студенти групи.

Загалом студенти дізнались про принципи академічної доброчесності, види академічної відповідальності для здобувачів освіти і про наслідки порушень академічної доброчесності.

Студенти висловили свої міркування щодо важливості дотримання академічної доброчесності у процесі отримання якісної освіти в сучасних умовах.

Підсумувавши розглянутий матеріал, студенти разом з наставником визначили недопустимість порушень академічної доброчесності.


11 лютого 2022 року на кафедрі туризму к.е.н., доц. Людмилою Погребняк було проведено планову відкриту лекцію з дисципліни «Організація туризму» на тему «Принципи формування програм перебування туристів». Лекція проводилась за допомогою платформи Zoom. На лекції були присутні: завідувач кафедри туризму к.е.н., доц. О.М. Крупа; викладачі кафедри туризму доценти С.Я. Бугіль, М.З. Гамкало, Ю.З. Боруцька; здобувачі вищої освіти групи Тур-11.

Протягом відкритого заняття були розглянуті наступні питання:

1. Фактори, що впливають на формування та комплектацію програм перебування туристів.

2. Види та характеристики програмних заходів в туризмі.

3. Умови виконання програм перебування туристів.

4. Завантаження підприємств розміщення та складання графіків заїздів.

Лекція була проведена на високому рівні. Слайди лекції цікаві, інформативні і акцентують увагу на ключових питаннях. Лекцію вдало структуровано, матеріал цікаво прочитано, що дозволяє студентам повністю засвоїти поданий матеріал.

Лекція проведена на належному науково-теоретичному та методичному рівні, досягла своєї мети і відповідає сучасним вимогам вищої школи.

Велика подяка к.е.н., доц. Людмилі Погребняк за підготовку і професійне проведення актуальної, цікавої лекції.


Фотоконкурс «Світ очима туриста…»

20-25 грудня 2021 р. з ініціативи студентів на кафедрі туризму в рамках вивчення дисциплін, а також проходження навчальних і виробничих практик відбувся фотоконкурс «Світ очима туриста…».

На конкурс було подано 36 робіт студентів I-IV курсів спеціальності 242 «Туризм», які охопили широкий спектр туристичних об’єктів і дестинацій в Україні та за її межами. Після проведених 4 відбіркових етапів було обрано двох переможців – студенток групи Тур-21 Регіну Каменщик (Великий Арсенал Гданська, Польща) та Валерію Яцков (Памуккале, Туреччина).

Такий фотоконкурс передбачено проводити щорічно як підсумок навчального року у контексті діяльності туристичного клубу «КоntouR».


За допомогою онлайн-сервісу платформи Zoom 22 березня 2022 року к.е.н., доцент кафедри туризму Л.В. Погребняк зі студентами групи Тур-11 проводить практично-семінарське заняття з дисципліни «Організація туризму» на тему «Загальні принципи організації транспортного обслуговування туристів».


11 лютого 2022 року на кафедрі туризму к.е.н., доц. Людмилою Погребняк було проведено планову відкриту лекцію з дисципліни «Організація туризму» на тему «Принципи формування програм перебування туристів». Лекція проводилась за допомогою онлайн-сервісу платформи Zoom. На лекції були присутні: завідувач кафедри туризму к.е.н., доц. О.М. Крупа, викладачі кафедри туризму доценти С.Я. Бугіль, М.З. Гамкало, Ю.З. Боруцька, здобувачі вищої освіти групи Тур-11.


Протягом відкритого заняття були розглянуті наступні питання:

1. Фактори, що впливають на формування та комплектацію програм перебування туристів.

2. Види та характеристики програмних заходів в туризмі.

3. Умови виконання програм перебування туристів.

4. Завантаження підприємств розміщення та складання графіків заїздів.

Лекція була проведена на високому рівні. Слайди лекції цікаві, інформативні та акцентують увагу на ключових питаннях. Лекцію вдало структуровано, матеріал цікаво прочитано, що дозволяє студентам повністю засвоїти поданий матеріал.

Лекція проведена на належному науково-теоретичному та методичному рівні, досягла своєї мети та відповідає сучасним вимогам вищої школи.

Велика подяка к.е.н., доц. Людмилі Погребняк за підготовку і професійне проведення актуальної цікавої лекції.1 грудня 2021 року доцентом кафедри туризму Львівського національного аграрного університету, к.е.н. Л.В. Погребняк було проведено відкриту лекцію з навчальної дисципліни «Організація туризму» для студентів 1 курсу спеціальності 242 «Туризм» на тему «Середовище міжнародного туроперейтингу та тенденції його розвитку».


Мета лекції – розкрити зміст поняття «середовище міжнародного туроперейтингу», дослідити сучасні тенденції розвитку туризму у світі, проаналізувати структуру та динаміку світових туристичних потоків, узагальнити особливості розвитку світових туристичних регіонів.

На відкритій лекції були присутні: завідувач кафедри туризму О.М. Крупа, доцент С.Я. Бугіль, ст. викладачі кафедри туризму О.Й. Березівська, І.Б. Дидів.

Учасники обговорення відкритої лекції відзначили актуальність теми, високий професіоналізм лектора. Лекція прочитана легко, гарною мовою, в хорошому темпі, послідовно і зрозуміло.

Слайди лекції цікаві та інформативні, акцентують увагу на ключових питаннях. Лекцію вдало структуровано і цікаво прочитано, що дозволяє студентам повністю засвоїти поданий матеріал.

Лекція проведена на належному науково-теоретичному та методичному рівні, досягла своєї мети й відповідає сучасним вимогам вищої школи.Кафедра туризму факультету землевпорядкування та туризму Львівського національного аграрного університету вітає студентку Софію Гуріч (Тур-41), яку 24 листопада 2021 року було нагороджено Дипломом лауреата премії обласної державної адміністрації й обласної ради та обласної премії імені В’ячеслава Чорновола за сумлінний підхід до освітнього процесу, активну життєву позицію, особистий внесок у розвиток і утвердження вітчизняної науки, сприяння суспільному прогресу, соціально-економічним перетворенням в Україні та світі.


Колектив кафедри туризму пишається нашими найкращими здобувачами освіти!


24 листопада 2021 року на факультеті землевпорядкування та туризму в рамках розширеного старостату відбулось вручення грамот студентам факультету за досягнення високих результатів у навчанні, активну життєву позицію та з нагоди Міжнародного дня студента.


Цьогоріч грамотами від ректора університету академіка НААН України Володимира Васильовича Снітинського нагороджені:

- Мар’яна Бермес (Зв-23сп);

- Сергій Братунь (Зв-32);

- Роксолана Ванько (Тур-41);

- Ольга Вовк (Зв-41);

- Софія Вовк (Тур-11);

- Оксана Гуряк (Зв-12сп);

- Ярина Зюзіна (Зв-41);

- Юлія Ковальчук (Зв-21);

- Тарас Краплич (Зв-32);

- Маріам Мелконян (Тур-21);

- Адріана Покиньброда (Зв-51);

- Христина Пустовит (Зв-41);

- Вікторія Романко (Зв-51);

- Юрій Сирватка (Зв-11);

- Ростислав Черевичник (Зв-22);

- Наталія Шимечко (Зв-11).

Щиро вітаємо наших студентів! Бажаємо їм і надалі гармонійно поєднувати навчальну, наукову, творчу та громадську діяльність!

Успіхів вам та наснаги!22 листопада 2021 р. к.е.н., старший викладач кафедри туризму Оксана Йосипівна Березівська провела конкурсне відкрите лекційне заняття для здобувачів вищої освіти спеціальності 242 «Туризм» РВО «Бакалавр» груп Тур-21 та Тур-12сп з дисципліни «Сервісологія» на тему «Сучасні аспекти сервісної діяльності». Під час лекції були розглянуті такі питання: особливості функціонування ринку послуг в Україні, передумови його створення та напрями розвитку; інновації та шляхи їх реалізації у сфері послуг та індустрії гостинності; сервісні технології та сучасні форми організації сервісного обслуговування.


Лектор у доступній та зрозумілій формі подала лекційний матеріал для студентів. Уміло зосереджувала увагу студентів, мала добрий контакт з аудиторією, відводила час для діалогу зі студентами щодо обговорення даної тематики, використовувала наочний матеріал з метою глибшого розкриття теми лекції. Під час проведення лекції використовувалася відеопрезентація за допомогою мультимедійного пристрою.

На занятті були присутні: декан факультету землевпорядкування та туризму ЛНАУ доцент Н.Є. Стойко, завідувачка кафедри туризму доцент О.М. Крупа, доцент С.Я. Бугіль, доцент Л.В. Погребняк, доцент М.З. Гамкало, в.о. доцента Ю.З. Боруцька, старший викладач І.Б. Дидів.

У процесі обговорення лекції було відзначено, що заняття проведене на належному науково-методичному рівні та заслуговує позитивної оцінки.

 11 листопада 2021 р. у рамках вивчення студентами дисципліни «Організація туризму» (викладач – к.е.н., доц. Л.В. Погребняк) на кафедрі туризму ЛНАУ в режимі онлайн відбувся круглий стіл на тему «Сучасні тенденції світового круїзного ринку».

У роботі круглого столу взяли участь науковці кафедри туризму ЛНАУ, зокрема О.М. Крупа, Ю.З. Боруцька, О.Й. Березівська, І.Б. Дидів, С.Я. Бугіль, М.З. Гамкало, стейкхолдери кафедри туризму Наталя Євгенівна Корнієнко, директор ТзОВ «Галтуртранс», та Микола Ігорович Плохотнюк, директор та співвласник групи компаній «Фор Гейтс», практик у круїзному бізнесі, а також здобувачі вищої освіти.

Цікаві та пізнавальні доповіді, які супроводжувалися вражаючими слайдами, представили доцент Л.В. Погребняк, студенти С. Вовк, О. Лєсков, Є.Чеканьова.

Цікаво про реальну ситуацію на українському і зарубіжному ринку круїзів, особливості організації круїзних подорожей розповів М.І. Плохотнюк. Студенти засипали його запитання, в результаті чого виникло бурхливе обговорення.

Учасники круглого столу дізнались багато цікавого зі сфери світової круїзної індустрії. Зустріч студентів, науковців і практиків була надзвичайно результативною.

Дякуємо усім запрошеним і сподіваємося на подальшу співпрацю!


10 листопада 2021 р. під час виховної години студенти групи Тур-11 разом з куратором, к.е.н., доцентом Людмилою Погребняк розглянули та обговорили тему «Труднощі сьогодення – наслідки – шляхи виходу».


Виступ і презентацію студентки Софії Вовк доповнила наставник академічної групи Л.В. Погребняк, а в обговоренні взяли участь всі студенти групи.

Загалом студенти дізнались про глобальні проблеми людства та шляхи їх вирішення, а також до чого може докластися кожен з нас, хто думає про майбутнє.

Підсумувавши розглянутий матеріал, студенти разом з наставником визначили план дій у вирішенні глобальних проблем людства, а саме:

1. Виховуємо себе. Проводимо власні дослідження. Потім вчимо інших, як знаходити факти з перевірених джерел. Нам потрібно стати експертами з виявлення реальних фактів.

2. Обирайте урядових чиновників, які будуть опиратися на розум, факти та шукати і підтримувати глобальні рішення.

3. Заохочуйте наших урядовців працювати з іншими урядами над прогресивними рішеннями та впроваджувати їх якнайшвидше.На кафедрі туризму 10 листопада 2021 року було організовано студентський науковий круглий стіл на тему «Інноваційні технології в туризмі та індустрії гостинності».


Перед учасниками круглого столу з вітальним словом виступила завідувачка кафедри туризму О.М. Крупа, яка наголосила на важливості розкриття можливостей використання інноваційних технологій у туризмі та індустрії гостинності. Також до вітального слова долучилася заступник з науково-дослідної роботи студентів О.Й. Березівська, яка розповіла про напрями та перспективи впровадження інноваційних технологій у туристичній галузі.

На засіданні круглого столу доповідачі представили результати своїх досліджень у форматі доповідей та презентацій. Тематика наукових доповідей студентів стосувалась розвитку інноваційних технологій у туризмі та індустрії гостинності як пріоритетних напрямів економічної та інвестиційної діяльності в світі та в Україні. Було розглянуто основні мобільні додатки, які використовуються в активному туризмі. Проаналізовано основні тенденції розвитку сучасних міжнародних туристичних послуг та їх особливості в туристичній індустрії України. Представлено основні тенденції розвитку готелів майбутнього. Розкрито особливості розвитку кейтерингу як виду інновацій індустрії гостинності в умовах пандемії. Також було розглянуто основні напрями інноваційної діяльності туристичних підприємств як можливості відновлення та розвитку сфери туризму після пандемії.

Усі представлені доповіді жваво обговорювались учасниками круглого столу, а на поставлені запитання доповідачі давали вичерпні та змістовні відповіді. Засідання круглого столу виявилось надзвичайно продуктивним, пізнавальним та спонукало до появи нових цікавих тем, які потребують ретельного дослідження і подальшого обговорення на схожих заходах.

За результатами проведення студентського наукового круглого столу було відзначено доповіді наступних студентів: Софії Вовк, група Тур-11 (тема доповіді «Використання мобільних додатків в активному туризмі», наук. керівник к.г.н., доцент М.З. Гамкало); Євгенії Чеканьової, група Тур-11 (тема доповіді «Сучасні міжнародні туристичні послуги та їх особливості в туристичній індустрії України», наук. керівник к.е.н., доцент Л.В. Погребняк); Анастасії Татарин, група Тур-21 (тема доповіді «Кейтеринг як вид інновацій індустрії гостинності в умовах пандемії», наук. керівник к.е.н., доцент О.М. Крупа); Наталії Балюк, група Тур-41 (тема доповіді «Використання маркетингових інновацій у розвитку туристичної індустрії України», наук. керівник к.е.н., доцент С.Я. Бугіль); Маріам Мелконян, група Тур-21 (тема доповіді «Розумні готелі або готелі майбутнього», наук. керівник к.геол.н., в.о. доцента Ю.З. Боруцька); Валерії Яцкової, група Тур-21 (тема доповіді «Інновації як можливості відновлення та розвитку сфери туризму після пандемії», наук. керівник к.е.н., ст. викл. О.Й. Березівська).

Дякуємо усім учасникам! Бажаємо міцного здоров’я, успіхів у навчанні та цікавих наукових досліджень у майбутньому!
9 листопада 2021 року викладачі та студенти спеціальності 242 «Туризм» Львівського національного аграрного університету зустрілися онлайн із викладачами та студентами випускової групи даної спеціальності Стрийського фахового коледжу ЛНАУ.

Уже стало доброю традицією розпочинати зустрічі з виступу деканеси факультету землевпорядкування та туризму Наталії Стойко, за що їй окрема вдячність. А потім викладачі кафедри мали можливість компетентно розповісти про умови вступу для випускників коледжів, головні переваги навчання у ЛНАУ, практичну підготовку фахівців, особливості студентської науково-дослідної роботи, умови проживання у гуртожитках, проведення вільного часу, інтегровані заняття-поїздки, захоплюючі екскурсії. Знайомство зі спеціальністю супроводжувалося презентацією, яка яскраво підтверджувала усе сказане. Також студенти позитивно охарактеризували наш ЗВО і закликали випускників коледжу обрати саме ЛНАУ для продовження навчання за спеціальністю «Туризм». Здобувачі освіти взяли активну участь в обговоренні, зокрема їх цікавили питання щодо умов вітчизняного та закордонного проходження практики, платформ та інтернет-ресурсів, за допомогою яких дистанційно здійснюється освітній процес у карантинний період.

Щиро дякуємо голові циклової комісії, викладачці туристичних дисциплін Любові Завозіній та кураторці групи Олені Васільєвій за розуміння, сприяння й активну участь у проведенні зустрічі!У середу, 3 листопада 2021 року, відбулася онлайн-зустріч зі студентами випускової групи спеціальності 242 «Туризм» Екологічного коледжу Львівського національного аграрного університету.


Зі вступним словом виступила декан факультету землевпорядкування та туризму Наталія Стойко, яка позитивно та мотивуюче охарактеризувала діяльність кафедри, де була першою завідувачкою, а також назвала переваги даної спеціальності.

Потенційних студентів ЛНАУ з колективом кафедри познайомила чинна завідувачка кафедри Оксана Крупа, котра чітко зосередила увагу на основних питаннях, зокрема щодо вступу на бюджетну та небюджетну конкурсні пропозиції для випускників коледжів. Перший заступник завідувача Світлана Бугіль ознайомила присутніх з дисциплінами, які вивчаються на РВО «Бакалавр», розповіла про практичну підготовку фахівців з туризму. Про високий рівень професіоналізму та науково-дослідну діяльність викладачів кафедри туризму повідомила заступник з наукової діяльності Людмила Погребняк. Науково-дослідну роботу студентів, а саме їхню участь у студентських олімпіадах, конференціях, круглих столах, у студентському науковому гуртку «Туризмознавець», представила відповідальна за студентську наукову діяльність Оксана Березівська. Заступник з виховної роботи Ірина Дидів розповіла про плідну співпрацю з кураторами, участь у виховних годинах, університетських і факультетських заходах, про умови проживання в студентському містечку. Захоплююче окреслив туристичні переваги існуючих і майбутніх виїзних теоретично-практичних занять, екскурсій, подорожей Михайло Гамкало. Про цікаве віртуальне життя у соціальних мережах (Facebook, Instagram), де відображено основні моменти діяльності кафедри та туристичного клубу ЛНАУ «KontouR», розповіла Юлія Боруцька.

До бесіди долучилися студенти ЛНАУ, зокрема й колишні випускники Екологічного коледжу. А студентка групи Тур-21 Маріам Мелконян закликала студентів коледжу продовжити навчання за спеціальністю 242 «Туризм» для здобуття РВО «Бакалавр» у ЛНАУ, перелічивши всі переваги і перспективи.

Завідувачка відділення екології та туризму Екологічного коледжу ЛНАУ Стефанія Рибак подякувала викладачам кафедри туризму за цікавий формат онлайн-зустрічі й актуальну інформацію щодо вступу до ЛНАУ, зосередивши увагу на фахових олімпіадах, випускних іспитах у коледжі й отриманні усіх необхідних документів.

Далі студенти коледжу взяли активну участь в обговоренні вищезазначених питань, зокрема їх цікавили умови щодо сертифікатів ЗНО, фахового випробування тощо.

Щиро дякуємо колегам і студентам Екологічного коледжу ЛНАУ за цікаву зустріч, конструктивний діалог і надіємося на плідну майбутню співпрацю!

У вівторок, 2 листопада 2021 року, відбулася відкрита лекція доцента кафедри туризму М.З. Гамкала на тему «Туристичні ресурси Гуцульщини» з дисципліни «Туристичне краєзнавство». Лекція проведена у дистанційному режимі з використанням платформи Zoom. Заняття добре структуроване, прослідковується зв’язок теоретичного матеріалу з практичним застосуванням; залучення студентів до обговорення питань, що винесені на лекції, сприяють засвоєнню даного матеріалу. Представлена збалансована презентація з ілюстраціями та текстом, що сприяло сприйманню студентами викладеного матеріалу та його запам’ятовуванню.


На занятті були присутні викладачі кафедри: О.М. Крупа, С.Я. Бугіль, О.Й. Березівська, Ю.З. Боруцька.

 


27 жовтня 2021 року в.о. доцента кафедри туризму факультету землевпорядкування та туризму ЛНАУ Юлія Боруцька провела відкрите онлайн-заняття для здобувачів вищої освіти груп Тур-21, Тур-12сп спеціальності 242 «Туризм» РВО «Бакалавр» із дисципліни «Туризм на природоохоронних територіях» на тему «Природні заповідники, біосферні заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки як території для розвитку туризму».


Мета практичної роботи – навчитись аналізувати туристичний, зокрема екотуристичний, потенціал природоохоронних територій (природних заповідників, біосферних заповідників, національних природних парків, регіональних ландшафтних парків) і складати орієнтовний паспорт на екологічну стежку в Україні.

Основними завданнями, котрі стояли перед студентами, були:

1) проаналізувати туристичний, зокрема екотуристичний, потенціал природно-заповідного фонду України, користуючись теоретичною довідкою та методичними рекомендаціями, на прикладі природних заповідників, біосферних заповідників, національних природних парків, регіональних ландшафтних парків України;

2) скласти орієнтовний паспорт на екологічну стежку на територіях природно-заповідного фонду у будь-якому регіоні України (індивідуально);

3) підготувати презентацію у Power Point, охарактеризувавши природні туристично-рекреаційні ресурси й об’єкти історико-культурної спадщини екологічної стежки як туристичного продукту (індивідуально);

4) дати відповіді на контрольні питання;

5) зробити висновки з виконаної роботи.

Заняття відбулось на високому науково-методичному рівні. Мети було досягнуто. Студенти активно працювали, отримавши відповідні бали за сумлінну роботу.

На занятті були присутні науково-педагогічні працівники кафедри: О.М. Крупа, М.З. Гамкало, І.Б. Дидів.


27 жовтня 2021 р. адміністрація та викладачі факультету землевпорядкування та туризму, кафедри туризму ЛНАУ, дирекція, викладачі та студенти Екологічного коледжу ЛНАУ взяли участь у VI Міжнародній науково-практичній конференції «Органічне агровиробництво: освіта і наука».


Захід відбувся на високому науково-методичному й організаційному рівнях, зі залученням як українських, так і закордонних партнерів.

Основна тематика панельної дискусії:

- Важливість органічної освіти для подальшого розвитку (Карен Мапусуа (Karen Mapusua), Президент IFOAM Organics International);

- Стан законодавчого регулювання у сфері органічного виробництва в Україні (Валентина Заєць, начальник відділу державної політики у сфері органічного виробництва Міністерства економіки України);

- Актуальні результати механічних способів боротьби з бур’янами у посівах органічних цукрових буряків, кукурудзи та сої на прикладі Німеччини (Маркус М’юке, експерт з питань органічного сільського господарства, перехідного періоду та досліджень Сільськогосподарської палати Федеральної землі Нижня Саксонія, Німеччина);

- Особливості сертифікації за стандартами НОП (Нуне Дарбінян, засновниця сертифікаційного органу «Екоглоб», Вірменія);

- Досвід FiBL у поєднанні наукових досліджень та освіти в органічній сфері (Наталія Прокопчук, координатор органічного компонента, швейцарсько-українська програма «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України» (QFTP));

- Досвід запровадження органічного виробництва на прикладі Липковатівського аграрного коледжу (Микола Таркан, директор Липковатівського аграрного коледжу);

- Запровадження навчання магістрів за новою освітньою програмою «Технології органічних харчових продуктів» НУХТ (Наталя Фалендиш, доцент Національного університету харчових технологій);

- Корисні комахи в органічному землеробстві (Олена Болтовська, координатор іноземних проєктів компанії «Росана»);

- Дослідження у сфері органічного землеробства на базі Поліського національного університету (Микола Кравчук, доцент кафедри охорони довкілля та збалансованого природокористування Поліського національного університету);

- Реалії та перспективи підтримки органічного виробника в Рівненській області (Віктор Щербачук, депутат Рівненської обласної ради, голова Постійної комісії Рівненської облради з питань аграрної політики, земельних відносин та розвитку села, керівник ТОВ «Дедденс Агро», Рівненська обл.);

- Іллінецький державний аграрний коледж – основоположник становлення органічного виробництва в Україні (Василь Пиндус, директор Іллінецького аграрного коледжу);

- Органічне землеробство – пріоритет для науки (Станіслав Дегодюк, доктор с.-г. наук, ННЦ «Інститут землеробства НААН»);

- Біологічний захист в органічному ягідництві (Володимир Сіленко, консультант з питань садівництва компанії «БТУ-ЦЕНТР»);

- Органічна платформа знань (Сергій Євстрат’єв, завідувач лабораторії комп’ютерного супроводу та комунікаційного забезпечення Науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти).

Щиро вдячні організаторам НМЦ ВФПО за запрошення та плідну співпрацю!19 жовтня 2021 р. викладачі кафедри туризму факультету землевпорядкування та туризму Львівського національного аграрного університету відвідали Львівський міжнародний форум індустрії, туризму та гостинності «Lviv TourExpo 2021».


Захід проходив цікаво, пізнавально, динамічно, у постійному спілкуванні й обміні думками та досвідом. Ми вкотре переконались, що наші українські терени та людський потенціал для розвитку туристично-рекреаційної сфери – безцінні!

Щиро вдячні адміністрації ЛНАУ за сприяння, організаторам – за співпрацю та надану можливість долучитись до такого потужного форуму!11 жовтня 2021 року ст. викладач кафедри туризму О.Й. Березівська провела відкриту лекцію для здобувачів вищої освіти спеціальності 242 «Туризм» РВО «Бакалавр» груп Тур-31, Тур-22Сп з дисципліни «Організація готельного господарства» на тему «Класифікація підприємств готельного господарства України». Під час лекції були розглянуті такі питання, як: основні принципи та загальні підходи до класифікації підприємств готельного господарства в Україні; класифікація готельних господарств з урахуванням мінімальних вимог до певної категорії; характеристика основних вимог до готелів від 1* до 5*; порядок проведення сертифікації в готельному господарстві України; категорійність номерного фонду. Лекція супроводжувалася презентаційним матеріалом згідно з даною темою.


На занятті були присутні науково-педагогічні працівники кафедри О.М. Крупа, Ю.З. Боруцька, М.З. Гамкало.

 «День поля» у ЛНАУ


8 жовтня 2021 р. у Львівському національному аграрному університеті в рамках співпраці з компанією «Continental Farmers Group» було організовано «День поля». Захід став різноплановою платформою для усіх стейкхолдерів щодо спілкування, розширення світогляду, обміну думками та доброю нагодою налагодити дружні зв’язки між сільськогосподарськими виробниками, фермерськими господарствами, аграріями та науково-педагогічними працівниками.6 жовтня 2021 року відбулась відкрита лекція для здобувачів вищої освіти спеціальності 242 «Туризм» РВО «Бакалавр» груп Тур-31, Тур-22Сп з дисципліни «Курортна справа» на тему «Організація курортного господарства Львівщини».


Лекцію провела старший викладач кафедри туризму Ірина Богданівна Дидів.

Лекція супроводжувалася презентаційним матеріалом, включаючи картографію, статистику, графіку та фотографічні дані на цю тему, що дає змогу лектору використовувати навички розповіді, презентації, пояснень та коментування і підтримувати увагу слухачів протягом заняття. Студенти мали змогу законспектувати основні положення та отримати відповіді на запитання, які їх зацікавили.

На занятті були присутні науково-педагогічні працівники кафедри О.М. Крупа, Ю.З. Боруцька, О.Й. Березівська. Заняття було проведене на високому педагогічному рівні й одержало схвальні відгуки.


Ой, на горі, на Маківці…


6 жовтня 2021 р. з метою удосконалення практичних навичок у здобувачів вищої освіти спеціальності «Туризм» та здійснення профорієнтаційної роботи у структурних підрозділах ЛНАУ була реалізована виїзна інтегрована навчально-екскурсійна поїздка «Маківка – 2021» (викладачі: доц. Михайло Гамкало та в.о. доц. Юлія Боруцька) згідно з програмами навчальних дисциплін «Туристичне краєзнавство», «Туризм на природоохоронних територіях», «Екскурсологія», «Інноваційні технології в туризмі», «Туристична політика» для груп Тур-11, Тур-21, Тур-12сп та студентів Стрийського фахового коледжу ЛНАУ.

У процесі екскурсії відбулось спільне сходження на г. Маківку, яка має вагоме історико-культурне значення. Також було проаналізовано на практиці роль природних туристично-рекреаційних ресурсів НПП «Сколівські Бескиди» (ландшафтних, орографічних, флоро-фауністичних, гідрологічних) та історико-культурної спадщини (пам’ятка місцевого значення «Могила князя Святослава») у формуванні туристичного потенціалу території.

Кафедра туризму вельми вдячна адміністрації ЛНАУ, факультету землевпорядкування та туризму, Стрийського фахового коледжу ЛНАУ, а також п. Івану Кобрину за організаційну допомогу, сприяння і розуміння вагомості таких заходів у контексті нівелювання теоретично-практичного бар’єру в освітньому процесі та сучасних вимог до фахівців на туристичному ринку праці.5 жовтня 2021 року було організовано та проведено виїзне інтегроване навчально-практичне заняття у ПП «Древній град» відповідно до програм навчальних дисциплін «Туристичне краєзнавство», «Організація туризму», «Сервісологія», «Технологія продажів у туризмі», «Організація готельного господарства», «Організація ресторанного господарства», «Організація анімаційної та екскурсійної діяльності» для здобувачів вищої освіти спеціальності «Туризм». У поїздці взяли участь здобувачі академічних груп Тур-11, Тур-21, Тур-12 СП, Тур-31, Тур-22СП та викладачі кафедри туризму ЛНАУ ст. викл. О.Й. Березівська, доц. О.М. Крупа, доц. М.З. Гамкало.


Разом із фахівцями даного підприємства були обговорені важливі питання щодо організації та надання готельно-ресторанних послуг. Також присутні мали змогу ознайомитися з історією створення закладу, особливостями структурних підрозділів, принципами функціонування рецепції, ресторанів, різноплановим номерним фондом, процесом обслуговування гостей, іншими підрозділами готелю. Студентам була проведена захоплююча екскурсія готельно-ресторанним комплексом, під час якої було продемонстровано власне ресторан «Древній Град», терасу «Віз», шатро, альтанки, зони для пікніка, а також дворівневі котеджі з виходом на внутрішній дворик (патіо), номери напівлюкс, покращений, стандарт, конференц-зали та пляжно-розважальний комплекс «Rumbambar».

Висловлюємо величезну подяку керівництву ПП «Древній град», зокрема директору Роману Миколайовичу Дорожинському, за приділений час, розуміння, теплу зустріч і приємне спілкування, а також адміністратору ресторану Вікторові Рудому та менеджеру з бронювання Олені Сенів за пізнавальні розповіді, цінні поради та цікаві екскурсії.

Окрема подяка адміністрації Львівського національного аграрного університету і факультету землевпорядкування та туризму ЛНАУ за сприяння та допомогу у проведенні таких потрібних для здійснення якісного освітнього процесу заходів, особливо у контексті сучасних вимог до майбутніх фахівців туристичної сфери на ринку праці.Шановні наші колеги-освітяни!


Колектив кафедри туризму факультету землевпорядкування та туризму щиро вітає Вас із Днем працівника освіти!

Саме через таких людей – педагогів-освітян за покликанням – ми відкриваємо для себе розуміння того, що ця Божа іскра добра та науки запалюється тільки в обраних, котрі не лише самі горять улюбленою справою, а й уміють запалювати душі інших! Здатність навчати і навчити – то неоціненний дар, що розкриває усі таланти людини!

Здоров'я, терпіння, наснаги, сил, успіхів усім тим, котрі сіяли, сіють і сіятимуть розумне, добре, вічне у головах і душах наших найкращих у світі студентів!

Хай нам рясно вродить урожай добра, мудрості, людяності!

Зі святом, шановні колеги!


Як добре, коли свято ще не закінчується…


Колектив кафедри туризму Львівського національного аграрного університету отримав тепле привітання з Всесвітнім днем туризму від факультету землевпорядкування та туризму. Деканеса Наталія Стойко побажала викладачам кафедри вагомих наукових здобутків, витримки на шляху до мети, успіхів у досягненні поставлених цілей, сумлінних, розумних і креативних здобувачів вищої освіти. А також вручила подарунки, на яких відзначені потенційні маршрути та дестинації для викладачів та здобувачів вищої освіти спеціальності «Туризм».

Дякуємо щиро, Наталіє Євгеніївно! Ми будемо намагатись якомога швидше виконати Ваші мудрі настанови та завдяки цим безцінним туристично-рекреаційним ресурсам спланувати чудові екскурсійні подорожі нашими унікальними українськими теренами.27 вересня 2021 року, у Всесвітній день туризму, відбувся захист кандидатської дисертації старшого викладача кафедри туризму Ірини Богданівни Дидів. Для здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук було виконано роботу на тему «Розвиток агротуризму як виду підприємницької діяльності на селі».


Робота, поза будь-яким сумнівом, дуже актуальна, особливо зважаючи на реальні та потенційні виклики сьогодення. Приємно, що багаторічна сумлінна праця та науковий доробок нарешті принесли свої довгоочікувані плоди.

Колектив кафедри туризму щиро вітає Ірину Богданівну, бажає доброго здоров’я, швидкого отримання диплома та натхнення для майбутніх успіхів на професійній ниві.
Сьогодні, 27 вересня 2021 року, кафедра туризму факультету землевпорядкування та туризму святкує Всесвітній день туризму. Привітання линули від членів ректорату, деканату і дружніх кафедр Львівського національного аграрного університету. Головною частиною свята стало проведення круглого столу на тему «Туристичні магніти Західного регіону України», який відбувся в онлайн-форматі.


Нашу науково-туристичну мандрівку розпочала декан факультету Наталія Стойко, котра привітала усіх учасників круглого столу з Днем туризму, наголосила на необхідності покращувати туристичну привабливість Західної України та побажала цікавої, плідної дискусії.

Андрій Порицький (голова Червоноградської районної ради) та Галина Крук (радник голови Червоноградської районної ради) приєдналися з доповіддю на тему «Єднає нас Буг – утворення двох транскордонних байдаркових туристичних маршрутів» і запросили усіх в захоплюючу подорож на байдарках.

Наталія Олійник (директор Регіонального ландшафтного парку «Верхньодністровські Бескиди») феєрично представила Магуру-Лімнянську як перлину Старосамбірщини, поєднуючи доповідь і захоплюючу відеоподорож.

Ірина Любинець (начальник відділу науки, екологічної освіти та рекреації Яворівського національного природного парку) та Оксана Годованець (молодший науковий співробітник науково-дослідного відділу Яворівського національного природного парку) завітали з темою доповіді «Екотуризм на природоохоронних територіях (на прикладі Яворівського національного природного парку)». Цікаві розповіді вдало поєднувалися з неповторними відеоекскурсіями парком.

Юрій Зінько (старший викладач кафедри туризму Львівського національного університету імені Івана Франка) дуже професійно і зі знанням справи доповів про бренд сільського зеленого туризму. Його доповідь всіх приємно вразила і викликала чималий інтерес учасників.

Іван Кобрин (викладач туристичних дисциплін Стрийського фахового коледжу ЛНАУ) приєднався до нас з темою доповіді «Стрий туристичний: минуле та сьогодення». Його виступ багатьом учасникам навіяв думки про поїздку до Стрия найближчим часом.

Богдан Кректун (доцент кафедри екології ЛНАУ) на високому професійному рівні доповів на тему «Проблеми розвитку агротуристичної діяльності в контексті створення рекреаційно-туристичних кластерів». Ця проблематика виявилася багатьом близькою й актуальною.

Весь захід відбувався у дружній атмосфері та супроводжувався конструктивною дискусією, цікавими питаннями-відповідями завдяки модератору Михайлу Гамкалу, запрошеним фахівцям, стейкхолдерам, викладачам кафедри туризму та здобувачам вищої освіти спеціальності 242 «Туризм».

Підсумки круглого столу фахово підвела завідувачка кафедри туризму Оксана Крупа, яка наголосила на вагомості таких заходів у сучасних реаліях, відмітивши та коротко проаналізувавши найважливіші акценти доповідей і висловивши слова вдячності усім учасникам за активність і високу професійну майстерність.

Користуючись нагодою, колектив кафедри щиро вітає усіх колег і здобувачів вищої освіти спеціальності 242 «Туризм» із професійним святом і бажає якомога більше нових відкриттів, захоплюючих подорожей, цікавих атракцій, креативних туристичних продуктів на наших безцінних природних теренах із унікальною історико-культурною спадщиною!

Висловлюємо вдячність учасникам круглого столу! До нових зустрічей, шановні колеги!


25 вересня 2021 р. студенти Львівського національного аграрного університету взяли участь у щорічному молодіжному фестивалі української туристичної пісні «Бабине літо – 2021», що відбувається у відпочинковому осередку «Верещиця» Яворівського НПП та присвячений Дню туризму, який відмічаємо 27 вересня.


У конкурсі взяли участь 8 команд із різних навчальних закладів. Львівський національний аграрний університет представила команда «НОКДАУн», серед учасників якої були студенти факультету землевпорядкування та туризму Христина Пустовит, Ольга Вовк, Роксолана Ванько, Маріам Мелконян, Валерія Яцкова, Богданна Лащо, Мар’ян Семенюк. Ми перемогли у трьох номінаціях: «Найкраща розповідь-бувальщина», «Найкраще знання українських народних пісень», «Найактивніший вболівальник конкурсу».

Завідувачка Оксана Крупа та викладачі кафедри туризму факультету землевпорядкування та туризму Людмила Погребняк і Юлія Боруцька активно підтримували наших студентів у нелегкій, проте чесній боротьбі упродовж усіх конкурсів. Щиро вітаємо чудову команду «НОКДАУн» з отриманими нагородами та призами!

Усі учасники безмежно вдячні адміністрації Яворівського НПП за теплу зустріч, безліч позитивних вражень, незабутніх емоцій, а також командам інших закладів освіти за підтримку та відчуття дружнього плеча!21 вересня 2021 року на кафедрі туризму відбулося засідання студентського наукового гуртка «Туризмознавець», присвячене вступу здобувачів вищої освіти до Наукового товариства студентів Львівського НАУ. Даний захід відбувся за участю завідувачки кафедри туризму, к.е.н., доц. Оксани Миколаївни Крупи, яка привітала студентів із важливим кроком у їхньому науковому житті та побажала успішного втілення всіх творчих і наукових задумів, наснаги у подальшому професійному зростанні й у майбутніх наукових пошуках.


Керівник наукового гуртка, ст. викл. О.Й. Березівська ознайомила студентів із Положенням про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених ЛНАУ та зазначила основні напрями роботи студентського наукового гуртка «Туризмознавець» із побажанням гідно продовжити славні традиції своїх попередників.


Спортивно-військова естафета серед факультетів ЛНАУ до Дня захисників і захисниць України та з нагоди 165-річчя заснування університету


16 вересня 2021 року на стадіоні Львівського національного аграрного університету відбулася спортивно-військова естафета серед факультетів ЛНАУ до Дня захисників і захисниць України та з нагоди 165-річчя заснування університету з 6 військово-прикладних видів спорту. В програмі – підтягування на поперечині, переміщення на рукоходах, метання гранати, перетягування линви, біг з колодами «прогулянка фермера», розбирання та збирання автомата АК-74.

На спортивно-військову естафету прибули збірні команди п’яти факультетів Львівського НАУ (факультет управління, економіки та права; факультет механіки, енергетики та інформаційних технологій; факультет агротехнологій і екології; факультет будівництва та архітектури; факультет землевпорядкування та туризму).

У змаганнях взяли участь понад 100 учасників. До заходу були залучені студенти І-II курсів, викладачі, аспіранти та працівники факультетів.

На відкритті змагань з вітальним словом до учасників звернувся ректор Львівського НАУ, доктор біологічних наук, професор, академік НААНУ, дійсний член Академії вищої школи України, член Нью-Йоркської академії наук, заслужений діяч науки і техніки України Володимир Васильович Снітинський. Були присутні також президент Львівського обласного спортивного товариства студентів «Гарт», відмінник освіти Богдан Володимирович Юхницький, проректор з навчально-виховної роботи, кандидат економічних наук, доцент Юрій Володимирович Дубневич, голова профспілкової організації працівників ЛНАУ, доцент кафедри будівельних конструкцій, кандидат технічних наук Роман Андрійович Шмиг, голова профкому студентів та аспірантів Михайло Лизак, майстер спорту міжнародного класу України з пауерліфтингу, чемпіон Кубку Світу – 2020, студент факультету управління, економіки та права Віктор Решенін та декани факультетів.

Право підняти державний прапор України було надано капітанам команд.

Викладачі та студенти кафедри туризму взяли активну участь у Спортивно-військовій естафеті до Дня захисників і захисниць України та з нагоди 165-річчя заснування університету.
11 вересня факультет землевпорядкування та туризму взяв участь у соціальному заході «Місто професій», під час якого діти, а також їхні батьки мали змогу ознайомитись із професіями, які можна здобути в майбутньому, навчаючись на факультеті.


Малеча завзято досліджувала геодезичні прилади та розглядала туристичні мапи, а допомагали їм у цьому представники факультету: студенти Роксолана Ванько (гр. Тур-41) і Любомир Петрина (гр. ЗВ-41), викладачі кафедри геодезії та геоінформатики Олександр Бочко, Іван Рій та декан факультету Наталія Стойко.

Атмосферу цієї промоційної акції передаємо у світлинах, на яких дітвора на декілька хвилин перетворювалась на геодезистів, нівелювальників та мандрівників!9 вересня 2021 року студенти групи Тур-11 на виховній годині разом з куратором групи к.е.н., доцентом Л.В. Погребняк відвідали Музей Степана Бандери. Керівник музею Антоніна Білик провела цікаву лекцію-екскурсію про колишнього студента нашого університету Степана Бандеру, який є відомою історичною постаттю XX століття.


Студенти з цікавістю оглянули експозиції музею (світлини, документи, особисті речі С. Бандери). Враження про відвідування музею та свої слова вдячності студенти залишили в Книзі відгуків музею.2 вересня 2021 року студенти першого курсу спеціальності «Туризм» разом з куратором доцентом кафедри туризму Людмилою Погребняк відвідали Наукову бібліотеку Львівського національного аграрного університету.


Екскурсія проводилась в рамках просвітницької акції для студентів-першокурсників. Заступник директора бібліотеки М.А. Грицевич провела екскурсію бібліотекою. Студенти були ознайомлені з історією Наукової бібліотеки ЛНАУ, яка пов'язана із заснуванням Рільничої школи в Дублянах у 1856 р.

Студенти відвідали відділ комплектування та наукової обробки літератури, інформаційно-бібліографічний відділ, відділ обслуговування читачів, читацький зал та зал електронних ресурсів. Завідувач інформаційно-бібліографічного відділу С.В. Шафранська ознайомила студентів з функціональними можливостями електронної бібліотеки.

Усі студенти змогли зареєструватися в бібліотеку. Знайомство з бібліотекою дасть можливість студентам якісніше опановувати навчальний матеріал та вдосконалювати свої знання зі спеціальності, а також слугуватиме їх культурному та освітньому зростанню.

 Шановні викладачі та студенти!


Щиро вітаємо вас із початком нового навчального року!

Зокрема, вітаємо студентів першого курсу спеціальності «Туризм». Дорогі першокурсники! На вас чекає цікаве і насичене студентське життя. Туристична освіта відкриває для вас нові перспективи, і лише від ваших прагнень залежить, якими будуть ці роки і чого ви досягнете в майбутньому. Впевнено мандруйте сторінками студентських років! Ніколи не зупиняйтеся на дорозі знань, вона цікава і по-справжньому нескінченна! Щасти вам!

 


17 червня 2021 року студенти та викладачі кафедри туризму ЛНАУ здійснили незабутню мандрівку за маршрутом: м. Львів – м. Рогатин (пам’ятник Насті Лісовській, церква Св. Духа) – м. Галич (центр Галицько-Волинського князівства) – м. Яремче (Карпатський національний природний парк) – г. Хом’як – водоспад Гук – м. Львів.


Маршрут розроблений в межах роботи туристичного клубу «Kontour» та навчальних практик «Краєзнавчої» і «Екскурсійної» для студентів спеціальності «Туризм».

Гора Хом’як є одним із улюблених місць, куди найчастіше подорожують туристи, оскільки підйом є не надто складним та затяжним у часі. Висота гори – 1542 метри, з її вершини чудово видно сусідні гори. На вершечку Хом’яка встановлена фігура Пресвятої Діви Марії, яка прикрашає та возвеличує гору Хом’як з 2006 р.

Окрім підйому на Хом’яка, студенти та викладачі побували на красивому Женецькому водоспаді, який розташований між масивами хребтів Явірника і Хом’яка-Синяка, біля сіл Микуличин і Татарів. Місцеві жителі назвали водоспад саме «Гук» через шум, гул, що доноситься від нього. Вода вільно падає з висоти 10 м.

Під час практик студентами були виконані усі завдання щодо вивчення й оцінювання потенціалу туристсько-рекреаційних ресурсів за даним маршрутом, які будуть відображені у звітах з практики.

Також був підписаний договір про співпрацю між кафедрою туризму Львівського національного аграрного університету та Карпатським національним природним парком щодо спільних майбутніх туристичних досліджень.

Особливу вдячність за чітку організацію мандрівки висловлюємо доц. Михайлу Гамкалу, доц. Людмилі Погребняк та голові туристичного клубу «Kontour» Роксолані Ванько.

Ця подорож була справді незабутньою, сповненою позитивними емоціями, неймовірними враженнями від побаченого, які запам’яталися кожному!

9 червня 2021 року кафедра туризму Львівського національного аграрного університету в межах днів відкритих дверей на землевпорядному факультеті радо відкрила свої двері випускникам коледжів.


Майбутні абітурієнти ознайомилися з напрямами підготовки кафедри, професорсько-викладацьким складом, лабораторним фондом, туристичним клубом ЛНАУ «Kontour» та студентським простором «Tourism life».

Випускники отримали ґрунтовну інформацію й вичерпні відповіді на всі свої питання щодо правил прийому, умов вступу, важливих дат вступної кампанії разом з яскравими інформативними профорієнтаційними проспектами.

Як завжди, одним із найпопулярніших питань залишається організація міжнародних практик і стажувань та вивчення іноземних мов.

Завершилися гостини на кафедрі туризму уже традиційними частуваннями – чаюванням зі смаколиками, після чого спілкування стало зовсім дружнім і неформальним. Маємо надію, що таке близьке знайомство з ЛНАУ допоможе нашим гостям зробити правильний вибір, й вже восени вони приєднаються до нашої згуртованої студентської родини.
Сьогодні студенти спеціальності «Туризм» Екологічного коледжу ЛНАУ ознайомились із музейним фондом університету, територією й особливостями дендрологічного парку, прослухали цікаву розповідь про життєвий шлях великого українця-патріота Степана Бандери. Екскурсію у музеї провела Антоніна Білик. Вона розповіла про історію його створення, ознайомила з експонатами та закликала активно долучатися до дослідницької праці.

Також відвідувачі були ознайомлені із навчальним процесом у ЛНАУ, спеціальностями та умовами вступу. Студенти щиро подякували, залишили подячні слова у книзі відгуків музею та пішли через дендропарк університету до пам’ятника Степану Бандері.

Керівники практики О.М. Лемко-Мельник і Ю.З. Боруцька щиро вдячні адміністраціям закладів освіти за сприяння в реалізації задуманого!14 травня 2021 р. у межах навчальної практики «Краєзнавча» відбулась поїздка-екскурсія студентів спеціальності «Туризм» землевпорядного факультету Львівського національного аграрного університету (керівники: доц. Михайло Гамкало та в.о. доц. Юлія Боруцька) за маршрутом: м. Львів – ландшафтний заказник «Стариці Дністра» (с. Верин) – «Княжі Скелі» (с. Тишівниця) – Національний природний парк «Сколівські Бескиди» (м. Сколе) – палац баронів Гредлів – церква святого Пантелеймона – еколого-пізнавальний маршрут «Долиною річки Кам’янка» – м. Львів.


Під час практики була досягнута мета та виконані усі завдання у контексті вивчення й оцінки потенціалу туристсько-рекреаційних ресурсів регіонів України. Також був підписаний договір про співпрацю між Львівським національним аграрним університетом та НПП «Сколівські Бескиди» щодо майбутніх туристичних досліджень.

Студенти кафедри туризму землевпорядного факультету ЛНАУ і надалі успішно закріплюватимуть отримані під час навчання знання у реальних практичних умовах.Дякуємо всім учасникам онлайн круглого столу «Фахова передвища та вища туристська освіта: нові можливості, виклики, перспективи» за активну участь, цікаві доповіді, конструктивні дискусії, актуальні пропозиції.


Дякуємо Наталії Євгенівні Стойко, декану землевпорядного факультету ЛНАУ, за всебічну підтримку й організаційну допомогу в проведенні круглого столу.

Висловлюємо велику вдячність за співпрацю, активну участь і допомогу в організації заходу:

- Юлії Сергіївні Мельник, менеджеру з туризму, туроператор «Відвідай», м. Львів (тема доповіді «Можливості розвитку професійної діяльності в структурі туроператора»);

- Марії Яковчук, заступнику директора в Health Resort & Medical SPA Panorama Morska, Jarosławiec, Poland (тема доповіді «Роль і завдання міжнародних стажувань/практик у формуванні професійних компетенцій фахівця з туризму»);

- Наталії Миколаївні Олійник, директору Регіонального ландшафтного парку «Верхньодністровські Бескиди», Львівська обл., Старосамбірський р-н (тема доповіді «Туризм та рекреація на природоохоронних територіях. Предметно орієнтовані компетентності фахівців у галузі заповідної справи»);

- Ларисі Бекетовій, директору готелю «Крива Липа», м. Львів (тема доповіді «Особливості надання послуг та вимоги до підготовки фахівців в закладах розміщення»);

- Наталії Корнієнко, директору туристичної фірми «ГалТурТранс», м. Львів (тема доповіді «Попит в сфері туризму);

- Всеволоду Серафимовичу Дубчаку, власнику вілли «Сади Єви», Львівська обл., Стрийський р-н (тема доповіді «Особливості підготовки спеціалістів у сфері зеленого туризму»);

- Василю Степановичу Рудейку, власнику зелених садиб «Наталі» і «Роксолана», Львівська обл., Стрийський р-н (тема доповіді «Специфіка підготовки фахівців з вищою освітою у сфері агротуристики»).

Доповідачами від кафедри туризму ЛНАУ виступили:

- Роман Петрович Дудяк, завідувач кафедри туризму, к.е.н., доцент (тема доповіді «Особливості та перспективи академічної підготовки фахівців з туризму у Львівському національному аграрному університеті»);

- Світлана Ярославівна Бугіль, доцент кафедри туризму, к.е.н., доцент (тема доповіді «Переваги дуальної форми навчання і чому це важливо для підготовки фахівця з туризму»);

- Михайло Зенонович Гамкало, доцент кафедри туризму ЛНУ імені І. Франка, доцент кафедри туризму ЛНАУ за сумісництвом, к.е.н., доцент (тема доповіді «Особливості підготовки фахівців туристичного супроводу в активному туризмі»);

- Юлія Зіновіївна Боруцька, голова циклової комісії екологічного напряму та хіміко-біологічних дисциплін, викладач-методист, Екологічний коледж ЛНАУ; в.о. доцента кафедри туризму ЛНАУ за сумісництвом, к.геол.н. (тема доповіді «Організація активних екологічних маршрутів як елемент практичної підготовки фахівця з туризму та засіб виховання екосвідомості);

- Людмила Володимирівна Погребняк, доцент кафедри туризму, к.е.н., доцент (тема доповіді «Академічне підприємництво як засіб формування інноваційних компетенцій сучасних випускників»);

- Оксана Йосипівна Березівська, ст. викладач кафедри туризму, к.е.н. (тема доповіді «Сучасні вимоги туристичного ринку України щодо фахової освіти у сфері туризму»);

- Ірина Богданівна Дидів, ст. викладач кафедри туризму (тема доповіді «Роль та завдання освіти у сфері надання послуг сільського зеленого туризму»).

Від коледжів ЛНАУ з доповідями виступили:

- Ольга Миколаївна Лемко-Мельник, голова циклової комісії туризму та економіки, викладач, Екологічний коледж ЛНАУ (тема доповіді «Проблеми і перспективи розвитку туристичної освіти»);

- Іван Михайлович Кобрин, викладач, Стрийський коледж ЛНАУ (тема доповіді «Основні тенденції розвитку системи освіти у туристичній галузі»).

Особливу вдячність за чітку організацію заходу висловлюємо модераторам заходу – Роману Дудяку, Світлані Бугіль та Михайлу Гамкалу.

Рекомендації круглого столу будуть враховані й впроваджені кафедрою туризму ЛНАУ та коледжами ЛНАУ в навчальний процес для підготовки фахівців за спеціальністю «Туризм».Туристичний клуб ЛНАУ «Kontour»


Туристичний клуб ЛНАУ «Kontour» – це об’єднання студентів, викладачів, аспірантів, співробітників для здійснення організаційно-виховної роботи, пропагування активного туризму та краєзнавства у Львівському національному аграрному університеті.

Повна назва клубу: Клуб активного туризму та краєзнавства Львівського національного аграрного університету «Туристичний клуб ЛНАУ "Kontour"».

Мета туристичного клубу ЛНАУ «Kontour»: створення сприятливих умов для розвитку та організації дозвілля його членів, їх інтелектуального та спортивного розвитку; проведення позанавчальної та виховної роботи зі студентською молоддю, пропагування здорового способу життя, туристичної культури, залучення студентів до активного та здорового відпочинку; екологічне, патріотичне та моральне виховання; організація туристських, екологічних, краєзнавчих та комплексних подорожей; інтенсифікація процесів зростання соціальної активності у студентському середовищі ЛНАУ, ініціативності та відповідальності за доручені справи; гармонійний розвиток особистості.

Туристичний клуб ЛНАУ «Kontour» створений при кафедрі туризму Львівського національного аграрного університету.

Голова клубу ‒ Роксолана Ванько.

Членами туристичного клубу ЛНАУ «Kontour» можуть бути всі студенти університету усіх форм навчання, викладачі, аспіранти та співробітники.

Девіз клубу: «Let the whole world belong to you!» («Нехай весь світ належить Тобі!»).

Контактні телефони:

Роман Дудяк – (+38 0970548048);

Роксолана Ванько – (+38 0975493755);

Михайло Гамкало – (+38 0676763932);

Юлія Боруцька – (+38 0979478607).


21 квітня 2021 року на кафедрі туризму в онлайн-режимі відбувся науково-практичний семінар на тему «Основні аспекти технології продажів послуг у туристичній індустрії». Організатором семінару виступила ст. викладач кафедри туризму Оксана Березівська. На семінарі були обговорені теоретичні та практичні аспекти технології продажів туристичних продуктів і послуг, зокрема: етапи процесу продажів туристських послуг, ліди та особливості роботи з ними, застосування технології Up-sell і Cross-sell, способи збільшення середнього чека в турфірмі; сервіс та клієнтський досвід як головна конкурентна перевага всіх, хто займається продажем туристичних продуктів і послуг.


В обговоренні взяли участь викладачі та студенти кафедри туризму. В ході обговорення було зазначено актуальність та важливість представлених питань, а також їх практичне значення для туристичних підприємств. У заключному слові завідувач кафедри туризму Роман Дудяк зазначив, що всі конструктивні ідеї й цікаві пропозиції учасників семінару будуть враховані при подальшій роботі, та закликав усіх до подальшої співпраці.

Дякуємо організатору та учасникам науково-практичного семінару! Усім успіхів та нових ідей!


16 квітня 2021 року викладачі кафедри туризму взяли активну участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Духовно-моральні, екологічні та соціоекономічні виклики сучасного людства в контексті енцикліки Папи Франциска "Laudato si"».


З доповіддю «Формування екосвідомості учнівсько-студентської молоді через призму екологічного туризму» виступила Юлія Боруцька.

Дякуємо організаторам і спікерам за чудову організацію конференції, ґрунтовні доповіді та цікаву і конструктивну дискусію. Бажаємо усім успіхів та майбутніх зустрічей!8 квітня 2021 року на землевпорядному факультеті ЛНАУ відбулась Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні питання використання та охорони земельних ресурсів».


Учасники конференції – студенти Львівського національного аграрного університету, Білоцерківського національного аграрного університету, Івано-Франківського коледжу ЛНАУ, Київського національного університету будівництва і архітектури, Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Львівського національного університету ім. Івана Франка, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Національного університету водного господарства та природокористування, Національного університету «Львівська політехніка», Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Одеської державної академії будівництва та архітектури, Стрийського фахового коледжу ЛНАУ, Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, Херсонського державного аграрно-економічного університету, Хмельницького національного університету, Чорноморського національного університету ім. Петра Могили.

Результати наукових досліджень стосувалась таких напрямів: «Геодезія, картографія, дистанційне зондування Землі та ГІС-технології у сфері використання й охорони земель», «Землеустрій, просторове планування територій та охорона земель», «Кадастр, оцінка землі та нерухомості і ринок земель», «Розвиток туризму та рекреації на природоохоронних територіях».

Обрані напрями конференції стали плідним підґрунтям для обміну думками із зазначених тематик. Студентська молодь поділилась цікавими ідеями, які супроводжувались науковим обговоренням, а часом і дискусією.

Заслухано понад 20 тематичних доповідей, понад 70 тез буде опубліковано в електронному збірнику матеріалів конференції. Усім учасникам видано сертифікати.

Від кафедри туризму ЛНАУ з доповідями виступили:

- Марія Шовген – «Глемпінг як інноваційна форма розвитку екотуризму в природоохоронних територіях» (наук. керівник Р.П. Дудяк);

- Софія Гуріч – «Екологізація туризму в контексті сталого розвитку туристських регіонів» (наук. керівник С.Я. Бугіль);

- Наталія Балюк – «Тенденції розвитку ботанічного туризму» (наук. керівник Л.В. Погребняк);

- Маріам Мелконян – «Особливості розвитку екологізованих форм туризму в Україні та Вірменії» (наук. керівник Ю.З. Боруцька).

Ми дякуємо студентам та їх науковим керівникам за участь у даному заході. Бажаємо успіхів у подальшій науковій діяльності!

До нових зустрічей!1 квітня 2021 р. відбувся вебінар «Актуальні питання освітнього забезпечення сільського туризму в Україні», організований Науково-методичним центром ВФПО та Спілкою сприяння розвитку сільського зеленого туризму України.


Модератор конференції – Юлія Боруцька, к.геол.н., в.о. доцента кафедри туризму ЛНАУ.

Тематика та доповідачі:

- Володимир Васильєв, голова правління ГО «Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні»;

- Наталія Матвієнко, кандидат географічних наук, доцент кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка (доповідь «Проблеми та перспективи викладання дисципліни «Сільський туризм» на географічному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка»);

- Юрій Зінько, старший викладач кафедри туризму та науковий співробітник науково-дослідної лабораторії інженерно-географічних, природоохоронних і туристичних досліджень Львівського національного університету імені Івана-Франка, голова Львівського обласного Центру сільського зеленого туризму, член правління ГО «Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні» (доповідь «Навчально-освітнє забезпечення сільського туризму в Україні»);

- Дарія Басюк, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу Національного університету біоресурсів і природокористування України (доповідь «Науковий та освітній потенціал Національного університету біоресурсів та природокористування для розвитку сільських територій»);

- Ельміра Маслова, власниця етносадиби «Мальва Озерна» та клубу етновідпочинку «Рутенія», член правління ГО «Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні» (доповідь «Сільський туризм: можливості, помилки, перспектива»).

Щиро вдячні організаторам за запрошення та конструктивний діалог!


Незважаючи на епідемічну ситуацію, на землевпорядному факультеті в режимі онлайн успішно проведено Звітну студентську наукову конференцію за результатами досліджень 2020 року.


Упродовж двох днів, 29-30 березня, студенти представляли результати власних досліджень та жваво обговорювали ідеї, почуті у виступах колег. Впевненість подачі матеріалу, його послідовний виклад у презентаціях та аргументація власних наукових позицій з посиланням на наукові й нормативні джерела засвідчили відповідальний підхід студентів-науковців до виконання поставлених завдань.

Дякуємо усім учасникам! Бажаємо міцного здоров’я, успіхів у навчанні та цікавих наукових досліджень у майбутньому!29 березня 2021 року доцент кафедри туризму Світлана Бугіль провела відкриту виховну годину у вигляді семінару-тренінгу на тему «Самоосвіта як складова розвитку професіоналізму майбутнього фахівця з туризму» для студентів першого курсу спеціальності «Туризм».


Як відмітила лектор, досвід навчально-виховної роботи ЗВО у всьому світі переконує, що ефективно вирішувати проблему підготовки майбутніх фахівців у будь-якій сфері можливо лише за умови активної участі в освітньому процесі самих студентів.

Проте, як було відзначено, в європейських ЗВО відсоток навчального навантаження, який відводиться на організацію самоосвіти студентів, займає набагато більше годин, ніж на аналогічну роботу у вітчизняних закладах. Більш того, переважна частина робочого часу викладачів, які працюють у вищих освітніх закладах Західної Європи, відводиться саме на забезпечення педагогічної підтримки організації цієї роботи. В українських ЗВО організації самоосвіти студентів не тільки традиційно приділяється менше уваги, але й у більшості випадків керівництво нею не відображається в робочих планах викладачів.

В ході доповіді було розкрито сутнісну характеристику понять «професіоналізм», «самоосвіта», «самовиховання», «саморозвиток», детально розглянуто алгоритм та характерні ознаки процесу самоосвіти, а також форми роботи майбутнього фахівця з туризму в процесі самоосвіти. Належна увага була приділена питанням мотивації та стимулювання інтересів, потреб, активності майбутніх фахівців щодо оволодіння науковими знаннями й уміннями. Подано рекомендації щодо дотримання певних педагогічних умов під час організації професійного самовдосконалення студентів у закладах вищої освіти.

Учасники заходу були детально ознайомлені з масовими відкритими онлайн-курсами, зокрема:

Prometheus: https://prometheus.org.ua;

Coursera: https://ru.coursera.org;

eDX: https://www.edx.org;

Educational Era (EdEra): https://www.ed-era.com;

ВУМ: https://vumonline.ua;

Duolingo: https://uk.duolingo.com;

TED: https://www.ted.com.

Було рекомендовано ряд джерел самоосвіти для фахівця з туризму:

1. Статті у провідних професійних виданнях України («Українська туристична газета», «Новини турбізнесу», «Географія, краєзнавство та туризм», «Велика прогулянка», «Відпочинок на теренах України», «Коло світу», «Карпати. Туризм. Відпочинок», «Турбізнес», «Туризм сільський зелений» тощо).

2. Матеріали сайту Державного агентства України з туризму та курортів, публікації на професійному туристичному порталі TourDom.ua.

3. Цикл пізнавальних телевізійних передач «Своїми очима», «Орёл & Решка», «Світ навиворіт», «1001 тур» («ВІНТЕРА»), «Подорожі Познера і Урганта», «За кадром з Марком Подрабинеком», «Недолугі замітки», «Їх звичаї», «Навколо світу. Місця сили», «Європа за копійки», «П’ятниця», «Сьомий канал», «Люди говорять», «Профі для профі», «Світове відео», «Україна вражає», «Great British Railway Journeys».

4. Відвідування щорічних туристичних виставок та салонів, таких як UITM Міжнародний туристичний салон «Україна», Київський міжнародний туристичний форум, Львівський міжнародний форум індустрії туризму та гостинності.

Зроблено акцент на необхідності ознайомлення з роботою недержавних туристичних організацій та асоціацій (як вітчизняних, так і міжнародних), що може бути використано для оновлення комплексу знань щодо організаційно-управлінських, правових та інших, суто практичних, аспектів туристичної діяльності. Зокрема, були рекомендовані:

1. Всесвітня туристична організація ЮНВТО (UNWTO – United Nations World Tourism Organization): https://www.unwto.org

2. Всесвітня рада подорожей і туризму (World Travel & Tourism Council (WTTC)): https://wttc.org

3. Європейська комісія з подорожей (European Travel Commission (ETC)): https://etc-corporate.org

4. Туризм 2030 (DestiNet to Tourism 2030): https://destinet.eu

5. Недержавна туристична організація у Великій Британії (ABTA – The Travel Association): https://www.abta.com/

6. Американське товариство туристичних агентств (American Society of Travel Agents, ASTA): https://www.asta.org/

7. Німецька асоціація туризму (DTV-Deutsche Tourismusverband): https://www.deutschertourismusverband.de/

8. Японська асоціація туристичних агентств (JTA): https://www.mlit.go.jp/kankocho/en/about/index.html

9. Асоціація турецьких туристичних агентств «TÜRSAB»: https://www.tursab.org.tr/

10. Асоціація медичного туризму (Medical Tourism Association): https://www.medicaltourism.com

11. Європейська федерація сільського туризму (European Federation of Rural Tourism (EuroGites)): https://www.eurogites.org/about/

12. Національна туристична організація України: http://www.ntoukraine.org

13. Туристична асоціація України: http://www.tau.org.ua/

14. Українська Асоціація туристичних агенцій: https://uata.com.ua/

15. Асоціація лідерів турбізнесу України (АЛТУ): http://altu.com.ua/Altu/About/

16. Асоціація ділового туризму України: http://btaukraine.com

17. Асоціація індустрії гостинності України: http://aigu.org.ua/

18. Асоціація в'їзних туроператорів України: https://www.facebook.com/AITOUkraine/

19. Всеукраїнська професійна спілка працівників туристичної галузі, санаторно-курортної сфери та готельного господарства: http://uttu.org.ua/

20. Громадська організація «Українська асоціація активного та екологічного туризму»: https://uaeta.org/

21. Громадська спілка «Всеукраїнська асоціація гідів»: https://uaguides.com/

22. Громадська спілка «Асоціація сприяння розвитку гастрономічного та винного туризму в Україні»: http://agvt.nuft.edu.ua/pro-nas/zagalna-informatsiya/

23. Київська туристична асоціація: http://kta.kyiv.ua/#firstSection

24. Спілка сільського зеленого туризму України: https://www.greentour.com.ua/history

25. Федерація спортивного туризму України: https://www.fstu.com.ua

26. Українська асоціація медичного туризму: https://uamt.com.ua/UA/

27. Львівська асоціація розвитку туризму: http://lart.lviv.ua/

28. Одеська туристична асоціація: https://www.facebook.com/OdessaTourism/?eid=ARA1DP2s-ET1hHvGnZcTYfRfIqbQBzIDo3lI1XPpQ5KFT8XsmPgXIETD-u-PLrR2TpQs7P4jnfV83NDF

29. Туристична асоціація Івано-Франківщини: https://taif.org.ua/

30. Асоціація готельєрів та власників садиб Яремчанщини: https://www.facebook.com/ahyregion

31. Закарпатська Туристична Організація: https://www.facebook.com/Закарпатська-Туристична-Організація-111644637019059

32. Громадська організація «Клуб мандрівників "Прикарпаття"»: https://www.facebook.com/ГО-Клуб-мандрівників-Прикарпаття-411824418999278/

33. Громадська організація «Туристична асоціація Тернопілля»: https://www.facebook.com/tatterno/

34. Асоціація Гірських Провідників «Ровінь»: https://rovin.com.ua/index.php/ua/...

Викладач рекомендувала такі вебсайти для віртуального огляду туристичних відео:

Туристичний: https://travelistic.com

Фільми подорожей: https://www.tripfilms.com

GeoBeats: http://geobeats.com

Збільшити і піти: http://zoomandgo.com

Відеомап: https://www.google.com/intl/uk/earth/

Канал подорожей: https://www.travelchannel.com

Як відмітила доповідач, важливо володіти інформацією про Інтернет-сервіси, що надають допомогу в організації самостійної подорожі. Зокрема рекомендовані:

DontForgetYourToothBrush: як нічого не забути при зборах. Безкоштовний сервіс (http://dontforgetyourtoothbrush.com)

Lonely Planet: професійний сервіс з романтичною історією (http://www.lonelyplanet.com)

Впорядкування дорожньої бухгалтерії з TripIt (http://www.tripit.com)

Інформація чи не про весь світ на Nomadlist (https://nomadlist.com/)

У пошуках скарбів та розваг з Геокешинг (Geocaching) (http://geocaching.in.ua/ в Україні та https://www.geocaching.com/play по всьому світу)

Аудіогід Іzi.travel (https://izi.travel/ru)

Путівники по містах від місцевих кухарів, барменів, художників... (http://www.stay.com/)

Зручна мапа на смартфон MapsMe (http://maps.me/ru/home)

RailEurope: найкращий помічник для подорожуючих поїздами по Європі (http://www.raileurope.com)

Рекомендовані також сайти, які можуть бути використані для самостійного складання туристичного маршруту Україною, зокрема:

Ukrainer: https://ukrainer.net/expedition/

Veter do it: https://veterdoit.com

UA-TRAVELS: https://ua-travels.in.ua

Ukraine is: https://www.ukraine-is.com/uk/

La Boussole: https://www.lbmag.org

Україна Інкогніта: https://incognita.com.ua

В-Мандри: https://v-mandry.com

Omriyana: http://omriyana.in.ua/


Вітаємо Роксолану Ванько, студентку третього курсу спеціальності «Туризм», з успішним завершенням навчання в Школі суспільно-політичної освіти для молоді в межах спільного проєкту Фонду сприяння демократії та Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні.


Слухачі даного курсу отримали базові знання про становлення сучасних демократичних держав, вплив ідеологій на їх розвиток. Окремо йшла мова про українські політичні партії та наявність в них ідеологічного базису.

«Фонд Ганса Зайделя» – це фонд політичних досліджень, заснований у листопаді 1966 р. «На службі демократії, миру та розвитку» – під таким гаслом Фонд здійснює свою діяльність.

 Активна та результативна співпраця ЛНАУ з Екологічним коледжем Львівського національного аграрного університету.18 лютого, у День пам’яті Героїв Небесної Сотні, студенти та викладачі кафедри туризму вшанували подвиг учасників Революції Гідності та жертовність усіх, хто віддав своє життя під час протистояння зі злочинним режимом у 2014 році.


В ході проведення виховної роботи викладачі та студенти обговорили причини появи Євромайдану в Україні, позицію українських громадян та злочини тодішньої влади, скоєні проти власного народу; взяли участь в обговоренні тематичних презентацій, які підготували куратори академічних груп Тур-11 (Світлана Бугіль) та Тур-41 (Людмила Погребняк). Студенти висловили свою позицію щодо подвигу Небесної Сотні, їх незламності та сили духу.

Викладачі побажали студентам завжди мати власні тверді життєві переконання та принципи, оцінювати події, які відбуваються в Україні, з позиції патріотизму, любові до рідної землі та до своїх співвітчизників. Опісля студенти відвідали Меморіал пам’яті Героїв Небесної Сотні, де покладанням квітів віддали шану загиблим захисникам.

Студентам були рекомендовані до перегляду й обговорення в межах креативного простору студентів спеціальності «Туризм» найкращі документальні фільми про Революцію Гідності:

1. Зима, що нас змінила: https://www.youtube.com/watch...

2. Все палає / All Things Ablaze: https://www.youtube.com/watch?v=hgYTMYPK9Uk...

3. Зима у вогні / Молитва за Україну: https://www.netflix.com/ua-ru/title/80031666

4. Майдан: https://megogo.net/ru/view/1554041-maydan.html

5. Жіночі обличчя революції: https://www.youtube.com/watch?v=bzgEE8i360g

6. Майдан. Мистецтво спротиву: https://www.youtube.com/watch?v=JudEEhp4pf4&feature=emb_logo

7. Перша сотня: https://www.youtube.com/watch?v=3DZOuDmIDNU...

8. Майдан. Початок: https://www.youtube.com/watch?v=j-b_HOv5jo4&feature=emb_logo

9. Київ. Війна на Інститутській: https://www.youtube.com/watch?v=GeBMBhuWn6c...

10. Майдан зсередини очима Роменця: https://www.youtube.com/watch?v=QN6hNQC0ey0&feature=emb_logo

11. Євромайдан. Чорновий монтаж: https://www.youtube.com/watch?v=TH6sb4kyiZQ

12. Двадцять: https://www.youtube.com/watch?v=vs_4skLIqns...

13. Революція гідності: https://www.youtube.com/watch?v=E950t1WGiE0

14. Чорний зошит Майдану: https://www.youtube.com/watch?v=NjOkyfh4hpE

15. Майдан. По різні боки барикад: https://www.youtube.com/watch?v=bD_Pdyhok5A...

16. Одного разу в Україні: https://www.youtube.com/watch?v=Mf2KXHkOlbM...

17. Maidan Massacre (Бойня на Майдані): https://www.youtube.com/watch?v=zV-TZQKgAPE...

18. Скрізь Майдан: https://vimeo.com/122398113

19. Сильніше, ніж зброя: https://www.youtube.com/watch?v=63oklEynAgM...

20. Далі буде: https://www.youtube.com/watch?v=YorhwheLnco&feature=emb_logo

18 лютого на землевпорядному факультеті на платформі Zoom відбувся День відкритих дверей для учнів 9-х, 10-х та 11-х класів.

У конференції взяли участь школярі Пониковицької загальноосвітньої школи І-III ступенів (Бродівський район), Новострілищанської загальноосвітньої школи І-III ступенів (Жидачівський район), Романівської загальноосвітньої школи І-III ступенів (Перемишлянський район).

Під час зустрічі слухачам було представлено освітні програми спеціальностей 193 «Геодезія та землеустрій» та 242 «Туризм», ознайомлено їх з матеріально-технічною базою факультету, проінформовано про умови вступу 2021 року.

Ми дякуємо усім учасникам онлайн-конференції та запрошуємо випускників шкіл стати студентами нашого факультету!11 лютого на землевпорядному факультеті відбувся День відкритих дверей для випускників-абітурієнтів 2021 року, учнів старших класів та їх батьків на платформі Zoom.


У конференції взяли участь школярі Золочівського економічного ліцею, Чайковицького НВК, загальноосвітніх шкіл Бродівського та Самбірського районів, Мостиського закладу загальної освіти № 2, Дрогобицької ЗОШ, Монастирецької ЗОШ, Острівської ЗОШ, Пикуловицької ЗОШ, Ременівської ЗОШ, Ямпільської ЗОШ.

Під час зустрічі слухачам було представлено освітні програми спеціальностей 193 «Геодезія та землеустрій» та 242 «Туризм», ознайомлено їх з матеріально-технічною базою факультету, проінформовано про умови вступу 2021 року.

Ми дякуємо усім учасникам онлайн-конференції та запрошуємо випускників шкіл стати студентами нашого факультету!22 грудня 2020 року на кафедрі туризму землевпорядного факультету Львівського національного аграрного університету відбувся День відкритих дверей для випускників коледжів для вступу на ОС «Бакалавр» за спеціальністю «Туризм».


Захід відбувся дистанційно на платформі Zoom.

Випускники коледжів були ознайомлені з перевагами професії «Туризм» та особливостями здобуття цієї актуальної і цікавої професії у Львівському національному аграрному університеті.

Перевагами навчання за спеціальністю «Туризм» в ЛНАУ є:

- використання інноваційних підходів у викладанні спеціалізованих навчальних курсів, зокрема дуального навчання;

- співпраця з роботодавцями та формування практичних компетенцій майбутнього фахівця з туризму, що дозволять ефективно діяти в умовах конкурентного туристичного бізнес-середовища;

- стажування і практика у вітчизняних й міжнародних закладах туристичної індустрії та в межах програми Erasmus+;

- вивчення сучасних інформаційних та інноваційних систем і технологій в туризмі;

- навчання у спеціалізованих аудиторіях: лабораторії технологій продажів, просування і реалізації туристичних продуктів, лабораторії моделювання і проєктування туристичних продуктів сільського зеленого туризму, лабораторії організації та технології готельно-ресторанної справи;

- подорожі, екскурсії та туристичні походи під час навчання;

- можливість займатись художньою самодіяльністю і спортом, у тому числі професійним;

- цікаве і насичене студентське життя.

Викладачі кафедри туризму постійно вдосконалюють свою професійно-педагогічну майстерність, періодично проходять стажування і підвищення кваліфікації, займаються науково-дослідною діяльністю, працюють на ринку туристичних послуг, зокрема надають послуги туристичного супроводу з активних видів туризму.

Щиро дякуємо організаторам та всім учасникам заходу за активну участь, а майбутнім абітурієнтам бажаємо успішно завершити навчання в коледжах, скласти ЗНО та стати студентами Львівського національного аграрного університету.

Контакти університету:

вул. Володимира Великого, 1

м. Дубляни

Жовківський район, Львівська область

80381

Приймальна комісія:

тел. (032) 22-42-498, (032) 224-24-31)

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду22 грудня 2020 року викладачі кафедри туризму ЛНАУ взяли участь у IX Міжнародній Болонській конференції «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу: роль оцінювання якості викладання і навчання в процесі акредитації».


Щиро дякуємо організаторам і спікерам конференції за цікавий, продуктивний, насичений захід, який дав можливість познайомитись з різними аспектами ролі оцінювання якості викладання і навчання в процесі акредитації.

На конференції були висвітлені досягнення, виклики та перспективи Болонського процесу в Україні, а також розглянуто широке коло питань, пов’язаних з удосконаленням якості викладання і навчання через проєкти, мережі, системи професійного розвитку, висвітлено особливості інформаційного менеджменту як складової забезпечення якості у вищій освіті, розкрито якісні та кількісні інструменти вимірювання для оцінювання якості. Спікери професійно та чітко відповіли на всі запитання учасників заходу.

Бажаємо організаторам конференції натхнення і можливостей для проведення таких яскравих наукових заходів!Сьогодні о 10:00 годині дистанційно відбувся другий обласний етап XXI Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Від нашого університету участь у конкурсі взяли студентка факультету агротехнологій і екології Діана Шойму та студентка землевпорядного факультету Роксолана Ванько, підготовку яких здійснювала в. о. доцента кафедри гуманітарної освіти А.М. Куза. Під час конференції дівчата виконали низку досить складних завдань і з нетерпінням очікують результатів конкурсу.


Тримаємо за вас кулаки і віримо у вашу перемогу!
Доцент кафедри туризму Світлана Бугіль взяла участь в онлайн-конференції «Роль організацій з менеджменту дестинацій для сталого розвитку туризму», яка організована Центром інформаційної підтримки бізнесу м. Одеси, заснованим на базі Одеської регіональної торгово-промислової палати за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку в рамках ініціативи Європейського Союзу.

Сьогодні тема якісного і системного менеджменту дестинацій для сталого розвитку туризму в нашій країні є дуже актуальною.

Висловлюємо величезну подяку організаторам конференції за насичену програму конференції, її високий професійний рівень та актуальність запропонованих тем. Було надано багато рекомендацій і порад від іноземних та вітчизняних спікерів щодо створення сприятливого розвитку туризму в Україні.

Участь у подібних заходах дозволяє підвищувати кваліфікацію викладачів низки туристичних дисциплін.Під час карантинних обмежень наукова діяльність викладачів кафедри туризму ЛНАУ не зупинялася ні на мить.


Викладачі кафедри туризму активно займаються науково-дослідною роботою, основною метою якої є сприяння формуванню висококваліфікованих фахівців з туризму. У 2020 році викладачі кафедри провадили дослідження відповідно до держбюджетної теми кафедри «Дослідження особливостей розвитку туристично-рекреаційного потенціалу Західного регіону України», розробляли нові напрямки наукових пошуків за туристичною проблематикою, взяли участь в написанні монографій, у тому числі виданих за кордоном, опублікували ряд наукових статей у фахових виданнях України та у виданнях, що індексуються у міжнародній наукометричній базі даних Scopus, були організаторами та доповідачами у наукових заходах, присвячених розвитку туризму, стали активними учасниками міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій, присвячених проблематиці туризму, відвідали Львівський міжнародний форум індустрії туризму та гостинності.

За результатами проведених досліджень:

1. Поглиблено розуміння призначення маркетингу туристичної діяльності. Окреслено нові підходи до аналізу особливостей та розв’язання проблем розвитку активного туризму в Україні. Намічено перспективи маркетингових комунікацій в інноваційному розвитку туризму. Уточнено особливості управління маркетингом на підприємствах сільського зеленого туризму (к.е.н., доцент Р.П. Дудяк).

2. Розроблено рекомендації, спрямовані на розв’язання проблемних питань створення і діяльності туристичних кластерів в Україні. Запропоновано шляхи використання досвіду зарубіжних країн в питаннях державної політики підтримки розвитку туристичних кластерів в Україні. Запропоновано шляхи вирішення проблеми залучення інвестицій у розвиток сільського зеленого туризму та удосконалення регіональної координації інвестування розвитку туризму. Запропоновано шляхи використання досвіду зарубіжних країн в питаннях стимулювання і підтримки сільського зеленого туризму України в умовах впровадження інноваційних екологоорієнтованих технологій (к.е.н., доцент С.Я. Бугіль).

3. Окреслено чинники, які стримують розвиток туристичного та рекреаційного бізнесу в Україні. Увагу сконцентровано на дослідженні та розробці напрямів подолання кризових явищ для підприємств туристичного та рекреаційного бізнесу та досягнення ними сталого функціонування (к.е.н., доцент Л.В. Погребняк).

4. Досліджено вплив карантину на розвиток туристичної галузі. Розглянуто та проаналізовано чинники, які вплинули на розвиток туризму під час пандемії. Внесено пропозиції щодо розвитку внутрішнього туризму. Проаналізовано забезпеченість Львівської області закладами харчування. Проаналізовано основні тенденції розвитку ресторанного бізнесу Львівської області. Розкрито проблеми та перспективи розвитку фестивального туризму (к.е.н. О.Й. Березівська).

5. Проведено польові дослідження в межах Карпатського регіону України. Досліджено стан туристичної інфраструктури. Проаналізовано історію розвитку закладів розміщення і транспортної інфраструктури в межах Українських Карпат. Встановлено рівень транспортної доступності головних туристичних об’єктів. Обґрунтовано потребу в розбудові гірськолижної інфраструктури в межах курортів Славське, Пилипець, Подобовець, Драгобрат. Внесено пропозиції щодо розбудови мережі туристичних притулків вздовж головних пішохідних маршрутів (к.географ.н., доцент М.З. Гамкало).

6. Досліджено та проаналізовано основні передумови виникнення екологічного та сільського туризму, екологізації традиційних видів туризму загалом. Обґрунтовано, що провідну роль у таких процесах відіграє наростання протиріч між задоволенням туристичного попиту і раціональним використанням туристичних ресурсів. Уточнено, що у контексті «Стратегії сталого розвитку» екологізація туристично-рекреаційної діяльності посідає одне з чільних місць. Запропоновано більше уваги надавати екопросвітницькій діяльності, особливо серед учнівсько-студентської молоді (к.геол.н. Ю.З. Боруцька).

7. Розглянуто роль і значення агротуризму на засадах підприємницької діяльності як основи розвитку сільських територій та соціальної сфери села. Досліджено агротуристичну діяльність, яка сьогодні розглядається як перспективний напрям розвитку села, що розширює сферу зайнятості сільського населення, сприяє соціально-економічному розвитку сіл, їх інфраструктури, підвищує інвестиційну привабливість сільських територій, забезпечує раціональне використання природних ресурсів та культурно-історичної спадщини (ст. викладач І.Б. Дидів).

Невід’ємною складовою наукової діяльності кафедри є науково-дослідна робота студентів. На кафедрі діє студентський науковий гурток «Туризмознавець», члени якого беруть активну участь у всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та всеукраїнських студентських олімпіадах зі спеціальності «Туризм» та займають призові місця, виступають на всеукраїнських і міжнародних наукових конференціях з цікавими доповідями, виконують творчі індивідуальні завдання, є співвиконавцями науково-дослідної теми кафедри.

Упровадження результатів науково-дослідної діяльності викладачів кафедри туризму при формуванні навчальних програм, планів, написанні лекцій, підручників, навчальних посібників дозволяє піднімати рівень професійної підготовки майбутніх фахівців з туризму на якісно новий рівень.

Дякуємо усім викладачам та студентам за актуальні наукові дослідження в галузі туризму і високі досягнення! Натхнення вам і майбутніх успіхів!
3 грудня 2020 року викладачі землевпорядного факультету ЛНАУ взяли участь у Міжнародному круглому столі «Адаптація землевпорядної освіти в Східній Європі до пандемії Covid-19», який організували колеги із землевпорядного факультету НУБіП Україн

Мета круглого столу – обговорення та обмін досвідом стосовно нових викликів для університетської освіти землевпорядників в умовах пандемії. У дискусії взяли участь викладачі та керівництво землевпорядних і геодезичних факультетів й кафедр східноєвропейських та прибалтійських університетів (Білоруська державна сільськогосподарська академія (Республіка Білорусь), Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині (Польща), Вроцлавський університет природокористування (Польща), Державний аграрний університет Молдови (Молдова), Інститут планування землекористування та геоматики (Литва), Університет Вітовта Великого (Литва), Латвійський сільськогосподарський університет (Латвія), Львівський національний аграрний університет (Україна), Національний університет біоресурсів і природокористування України (Україна)).

Під час круглого столу обговорювались наступні питання:

- Як зберегти якість землевпорядної освіти під час карантину?

- Як підтримати студентів та викладачів, що хворіють на COVID-19?

- Який ваш досвід впровадження електронних навчальних курсів для інженерів-землевпорядників?

- Як організувати практичне навчання студентів в умовах карантинних обмежень?

- Як організувати навчальну та наукову роботу викладацького складу з дому?

- Які перспективи розвитку міжнародного співробітництва та академічних обмінів?

З доповіддю від землевпорядного факультету ЛНАУ виступила Наталія Стойко.24 листопада 2020 р. в.о. доцента кафедри туризму Юлія Боруцька виступила на науково-теоретичному семінарі землевпорядного факультету ЛНАУ з доповіддю на тему «Аналіз і перспективи розвитку сільського зеленого туризму в Україні».


Щиро вдячні усім колегам за цікаве обговорення та запропоновані ідеї для майбутніх досліджень!
Дякуємо усім учасникам навчально-науково-практичного семінару «Планування та організація туристських маршрутів з активним способом пересування» та круглого столу «Активний туризм в Україні і світі: історія розвитку, сучасні тенденції, екологічні пріоритети» за активну участь, обговорення, цікаві дискусії.

Тематика доповідей стосувалась таких напрямків:

Активний туризм як сучасний напрямок туріндустрії. Види, форми та організаційні одиниці активного туризму (С.Я. Бугіль);

Туристське спорядження та харчування в поході (М.З. Гамкало);

Особливості комплектування та руху туристської групи з активним способом пересування (Ю.З. Боруцька);

Історія розвитку активного туризму. Особливості організації водного туризму (М.З. Гамкало);

Організація активних екологічних маршрутів як елемент практичної підготовки фахівців з туризму та засіб виховання екосвідомості (Ю.З. Боруцька);

Безпека туристських походів (С.Я. Бугіль);

Особливості фізичної підготовки туристів та гігієна туриста під час походу (Ю.Л. Самковський);

Самомасаж як засіб покращення стану організму людини в умовах туристського походу (Т.О. Янчар).

Висловлюємо особливу вдячність декану землевпорядного факультету Наталії Євгенівні Стойко і завідувачу кафедри туризму Роману Петровичу Дудяку за сприяння в організації та проведенні заходів.

Щиро дякуємо модератору даних заходів, доценту кафедри туризму Михайлу Зеноновичу Гамкалу.

Плануємо завершити наші навчання туристичним походом: Львів ‒ Верхнє Синьовидне (злиття річок Опір і Стрий) – парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Парк імені Т.Шевченка» ‒ Сколе (офіс Національного природного парку «Сколівські Бескиди», Палац баронів Гредлів, церква св. Параскеви, урочище Святослав, могила кн. Святослава) – водоспад Кам’янка – Львів. Протяжність маршруту ≈ 250 км.

Але це ще не завершення. Це тільки початок. Активний туризм ‒ один з головних пріоритетів розвитку кафедри туризму ЛНАУ.Оголошення для студентів спеціальності «Туризм»


Активний туризм ‒ це можливість наблизити сучасну людину до природного довкілля, а також унікальна можливість мирного взаємозбагачення, виховання толерантності і екосвідомості.

В Україні є чималі можливості для розвитку активного туризму. Кафедра туризму ЛНАУ не стоїть осторонь цих процесів. Навчання, виховання і практична підготовка професійних фахівців у сфері активного туризму – один із пріоритетів кафедри.

10 листопада та 17 листопада 2020 року на кафедрі туризму відбудуться навчально-науково-практичні заходи щодо планування, організації та розвитку активного туризму.

Заходи відбудуться дистанційно на платформі Zoom.

Посилання для участі у заходах будуть повідомлені напередодні для усіх учасників заходів.

В межах заходів також заплановано туристичний похід: Львів ‒ Верхнє Синьовидне (злиття річок Опір і Стрий) – Сколе (офіс Національного природного парку «Сколівські Бескиди», Палац баронів Гредлів, церква св. Параскеви, урочище Святослав, могила кн. Святослава) – водоспад Кам’янка – Львів. Протяжність маршруту – приблизно 230 км.В.о. доцента кафедри туризму ЛНАУ Юлія Боруцька видала навчально-методичний посібник «Практикум із методики створення еколого-туристичних стежок і маршрутів» (з елементами сільського зеленого туризму)».


За словами автора, метою даного видання є ознайомлення студентів з теоретичною та практичною базою еколого-освітніх складових сталих форм туризму, а також методико-організаційними аспектами проєктування екологічних стежок й еколого-туристичних маршрутів.

У навчальному посібнику наведені приклади екологічних маршрутів Західного регіону України з власного досвіду роботи, а також представлені перспективні напрямки розвитку сільського зеленого туризму у різних регіонах України.

Слід відмітити, що зазначена праця побудована на новітніх поглядах щодо уявлень про наростання протиріч між задоволенням туристичного попиту і раціональним використанням туристичних ресурсів.

Цей посібник – добрий помічник і порадник для тих, хто навчається та працює в еколого-туристичній сфері й прагне стати справжнім фахівцем надзвичайно цікавої та необхідної справи, адже він допомагає забезпечити поетапність, систематичність і послідовність навчання, підсилюючи теоретичний матеріал практичними прикладами.Дякуємо усім учасникам Студентського круглого столу на тему «Індустрія туризму та гостинності України: проблеми розвитку і регулювання в сучасних умовах» за активну участь, цікаві доповіді та жваві дискусії.


На круглому столі, який відбувся 28 вересня 2020 року, були розглянуті теоретичні й практичні питання розвитку і регулювання туризму в сучасних умовах. Жваве обговорення і дискусії викликали питання розвитку сільського зеленого, активного та фестивального туризму в Україні, а також вплив демографічних ознак споживачів туристичних продуктів на розвиток туристичної індустрії, формування туристичних кластерів як шлях економічного зростання регіону, державно-приватне партнерство як фактор забезпечення сталого розвитку туризму, основні тенденції розвитку ресторанного бізнесу в світі та Україні.
Від пам’яток минулого до героїв сучасності...


25 вересня 2020 р., напередодні Дня туризму, згідно з освітніми планами та рекомендаціями МОН, викладачі кафедри туризму ЛНАУ разом зі студентами Львівського національного аграрного університету й Екологічного коледжу ЛНАУ зреалізували туристичну екскурсію за розробленим ними маршрутом: Державний природознавчий музей НАН України – вежа Корнякта (пам’ятка архітектури національного значення, частина ансамблю Успенської церкви) – Пам’ятник першодрукареві І. Федорову – Музей-Арсенал (відділ Львівського історичного музею) – Порохова вежа (пам’ятка фортифікаційного будівництва у Львові) – сквер «На валах» (пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення) – пам’ятник В. Чорноволу – Меморіал пам’яті Героїв Небесної Сотні.

Освіті потрібні саме такі дуальні форми навчання!

Щиро вдячні колегам і студентам за розуміння та співпрацю.
26 травня 2020 року на кафедрі туризму ЛНАУ відбувся науково-методичний онлайн-семінар «Проблеми і особливості проведення навчально-наукового та виховного процесу в умовах пандемії».


Учасники семінару розглянули основні проблеми, які виникали під час дистанційного навчання студентів спеціальності «Туризм», та обговорили особливості і можливості використання таких вебресурсів для дистанційного навчання, як:

платформа Moodle https://moodle.org/;

платформа Google Classroom https://classroom.google.com;

Zoom https://zoom.us/download;

Classtime https://www.classtime.com/uk/;

Microsoft Teams:https://www.microsoft.com/uk-ua/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software;

Google Meet https://meet.google.com;

Skype https://www.skype.com/uk/.

Завідувач кафедри Роман Петрович Дудяк звернув увагу викладачів на те, що для досягнення успіху в дистанційному навчанні викладачу потрібно розпочати з планування графіка своєї роботи, визначити базові інструменти та платформу. Не варто одночасно «кидатись» на всі платформи ‒ краще обрати просте й доступне, а згодом виробити чіткий алгоритм дій. Водночас, як було сказано, бажано також врахувати універсальність цих інструментів, щоб скоротити кількість різних платформ, які використовуються для навчання. Порівнюючи кілька інструментів, варто враховувати зрозумілість інтерфейсу як для викладача, так і для студента. Перевагу краще надати україномовним ресурсам або таким, що мають інтуїтивно зрозумілий інтерфейс.

Учасники семінару також обговорили актуальність і необхідність використання смарт-технологій в підготовці фахівців з туризму у системі дистанційного навчання. Йшлося, передусім, про такі навчальні дисципліни як: «Інформаційні системи і технології в туризмі», «Міжнародний туризм», «Туроперейтинг», «Організація туризму», «Інноваційні технології в туризмі», «Туристична картографія», «Спеціалізований туризм».

Було акцентовано увагу на тому, що смарт-комплекси навчальних дисциплін мають бути: науковими; із дружнім інтерфейсом; мати зв’язок з LMS; структурованими; з наочним матеріалом; із можливістю працювати в офлайн-режимі; універсально використовуватися різними пристроями як у навчальному закладі, так і вдома.

За результатами семінару опубліковані тези викладачів кафедри:

1. Дудяк Р.П. Особливості та вебресурси для дистанційного навчання.

2. Бугіль С.Я. Смарт-технології в системі підготовки фахівців з туризму у системі дистанційного навчання.

3. Березівська О.Й. Особливості дистанційного навчання в екстремальних умовах, зумовлених пандемією.

4. Хомич Н.П. Особливості організації дистанційного навчання в умовах пандемії.

5. Гілета Л.А. Сервіс Zoom як платформа для проведення онлайн-занять для студентів спеціальності «Туризм»: переваги та недоліки.

Дякуємо усім учасникам за цікаві доповіді і плідну працю! Бажаємо успіхів у використанні усіх можливостей технологій дистанційної освіти!6 грудня відбувся фінал Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Майбутнє туристичної галузі» у рамках реалізації стипендіальної програми національного туристичного оператора «Travel Professional Group» (TPG).
З поміж сотні робіт була відібрана наукова робота студентки 3-го курсу Львівського національного аграрного університету спеціальності «Туризм» Іванки Корецької (науковий керівник – к.г.н., старший викладач кафедри туризму Л.А. Гілета).
Презентація роботи на тему «Розвиток туристичної галузі в селах Стільсько, Дуброва та Ілів Миколаївського району Львівської області з використанням інноваційних інструментів надання туристичних послуг» була представлена у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка і відзначена як краща у номінації «За краєзнавчий підхід».
Вітаємо і бажаємо натхнення, нових досягнень і перемог!
14 травня відбулось урочисте відкриття еколого-пізнавальної стежки «Голуби» у Яворівському національному природному парку в межах старту туристичного сезону – 2019.
На відкритті цього маршруту були присутні викладачі та студенти кафедри туризму ЛНАУ. Завдяки цьому маршруту відвідувачі та паломники Крехівського монастиря матимуть можливість більше дізнатися про дивовижну природу розточанського горбогір’я та відпочити на природі.
Маршрут еко-стежки проходить через сосновий та буковий ліси, оминає комплекс мальовничих скельних виходів вапняків з невеличкими гротами. Тут чітко простежується характерний для Розточчя рельєф – горби, порізані глибокими ярами-дебрами. На мальовничій галявині облаштоване затишне місце відпочинку. Протяжність шляху становить 2,5 км. Нитка маршруту: Крехівський монастир святого Миколая Отців Василіян – долина річки Фійна (відпочинкова база «Істок») – місце зростання рідкісних видів рослин – скельні виходи вапняків – урочище «Голуби» – святе джерело – скеля «Камінь Тимоша» (печерний монастир кін. XVI ст.)
Звітна студентської наукова конференція на кафедрі туризму


19 березня 2019 року на кафедрі туризму відбулася Звітна студентська наукова конференція за результатами наукових досліджень у 2018 році.

Зі вступним словом виступив в.о. завідувача кафедри туризму к.е.н., доцент Р.П. Дудяк, який привітав учасників конференції та відзначив важливість досліджень у сфері розвитку рекреаційних ресурсів і різноманітних туристичних можливостей України.

Тематика наукових доповідей студентів стосувалась розвитку туризму і рекреаційної діяльності як пріоритетних напрямів економічної та інвестиційної діяльності в Україні. Було розглянуто основні  проблеми та можливі шляхи підвищення ефективності використання туристично-рекреаційного потенціалу територій Західного регіону України. Проаналізовано основні тенденції розвитку ресторанного бізнесу в Україні, а також гастрономічного туризму на півдні країни. Розкрито особливості розвитку сільського зеленого туризму та привернуто увагу до екологічних проблем сталого розвитку туризму в регіонах України.

Кожен із учасників представив своє бачення існуючих проблем в галузі туризму. Усі теми доповідей були актуальними, цікавими і такими, що заслуговують на подальше їх дослідження.

За результатами засідання кафедрального наукового гуртка було запропоновано з кращими доповідями заслухати на засіданні студентських наукових товариств факультету наступних студентів:

1. Х.Р. Жеребецька (Тур-11) «Регіональна політика у сфері туризму» (науковий керівник – к.е.н., в.о. доцента О.Й. Березівська);

2. С.В. Гурич (Тур-11) «Особливості розвитку гастрономічного туризму на півдні України» (науковий керівник – к.е.н., в.о. доцента О.Й. Березівська).

Усіх доповідачів звітної студентської наукової конференції було відзначено грамотами.

Загалом студентська наукова конференція була досить продуктивною, цікавою та поєднала різносторонні наукові погляди на подальший розвиток туристичної галузі в Україні.Виїзне заняття в готелі «Марс»


25 жовтня на філії кафедри туризму ЛНАУ в готелі «Марс» в.о. доц. О.Й. Березівська провела виїзне заняття для студентів групи Тур-11 з дисципліни «Сервісологія» на тему «Культура обслуговування в готелях». З представниками готелю було обговорено такі питання, як психологічні та етичні аспекти культури спілкування персоналу готелю зі споживачами їх послуг, особливості стилю обслуговування споживачів даним готелем та інші питання. Також студентам була проведена екскурсія готелем, під час якої було показано різні номери, зокрема  номери класу люкс, напівлюкс, стандарт та комфорт. Крім цього, було продемонстровано конференц-зал та два ресторани, в одному з яких зранку діє фуршетна лінія.
Величезна подяка керівництву готелю Марс за надану можливість провести в них виїзне заняття, а також високопрофесійному менеджеру готелю п. Ірині за  пізнавальну розповідь, цінні поради та цікаву екскурсію.16-18 жовтня 2018 р. відбувся Львівський міжнародний форум індустрії туризму та гостинності, який відвідали викладачі кафедри туризму та студенти груп Тур-21 (наставник – в.о. доц. Н.П. Хомич) та Тур-12СП (наставник – в.о. доц. О.Й. Березівська) землевпорядного факультету. В рамках даного форуму проводився ряд заходів, зокрема, панельні дискусії на теми: «Найактуальніші напрямки туризму: які вони сьогодні?», «Які фестивалі потрібні вашому місту?», «Інклюзивність. Мандрівки без бар’єрів». Також було презентовано туристично привабливі регіони України. Ось деякі з них: «Закарпаття Унікальне», «Генічеський район – простір краси, здоров’я, відпочинку!», «Туристичний шлях «Greenways Соляна дорога» від центру Херсонщини до морів», «Хортиця – простір єднання» та ін. Для викладачів та студентів форум став надзвичайно пізнавальним та насиченим.

Звітна студентської наукова конференція за результатами наукових досліджень у 2017 році на кафедрі туризму


17 квітня 2018 року на кафедрі туризму відбулася Звітна студентська наукова конференція за результатами наукових досліджень у 2017 році.

З вступним словом виступила в.о. завідувача кафедри туризму к.е.н., доцент, Н.Є. Стойко, яка привітала учасників конференції та відзначила актуальність досліджень у сфері рекреації і туризму.

Тематика наукових доповідей студентів стосувалась розвитку туризму і рекреаційної діяльності як пріоритетних напрямів економічної та інвестиційної діяльності в Україні. Розглянуто основні  проблеми та розкрито можливі шляхи підвищення ефективності використання туристично-рекреаційного потенціалу територій Західного регіону України. Проаналізовано основні тенденції розвитку ресторанного бізнесу в Україні та у м. Львові зокрема.

Кожен із учасників представив своє бачення існуючих проблем в галузі туризму. Усі теми доповідей були актуальними і заслуговують на дослідження у подальшому.

За результатами проведення студентської наукової конференції було відзначено грамотами: студентку гр. Тур-12сп Х. Польнюк (науковий керівник к.е.н., доцент Р.П. Дудяк, тема доповіді «Становлення та розвиток ресторанного бізнесу в Україні»); студентку гр. Тур-11 В. Рябець, (науковий керівник к.е.н., в.о. доцента О.Й. Березовська, тема доповіді «Сучасний стан та перспективи розвитку туристично-рекреаційної галузі Львівської галузі»); студентку гр. Тур-11 Я. Шкварку, (науковий керівник к.е.н., в.о. доцента О.Й. Березовська,  тема доповіді «Провідні напрями використання туристично-рекреаційних ресурсів Карпат»).

У загальному, студентська наукова конференція була продуктивною, цікавою та поєднала різносторонні наукові погляди на подальший розвиток туристично-рекреаційної діяльності в Україні.Студенти кафедри туризму землевпорядного факультету (група Тур-11) разом із куратором Наталією Петрівною Хомич на виховній годині здійснили екскурсію на найвищу точку Львова – Високий замок. Парк «Високий Замок» – старий тінистий парк на горі, що височіє над містом, руїни старовинного замку, оглядовий майданчик і краєвиди, від яких захоплює дух.


Парк «Високий Замок» – пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення, яка входить до складу природно-заповідного фонду України як національне надбання.

Студенти дізналися, що парк «Високий Замок» був заснований 1835 року та розпланований головним міським садівником Бауером. Загальна площа парку – 36,2 га. У насадженнях переважають листяні породи: каштан, клен, явір, ясен, липа, береза, тополя, акація, а також сосна.

Складається з двох терас. На нижній терасі розташовані будиночок садівника, пам'ятний знак на честь Максима Кривоноса, ресторан, нижній оглядовий майданчик. 15 серпня 1841  було збудовано штучну печеру – грот – на Високому Замку, для якої використали левів зі старої ратуші, яка впала 14 липня 1826 року.

На верхній терасі розташований штучний курган (Копець Люблінської унії) з оглядовим майданчиком (висота 413 над рівнем моря), насипаний в 1869–1900 роках польською громадою міста на честь 300-ліття Люблінської унії. При підніжжі кургану є залишки оборонного муру Високого Замку, побудованого князями Романовичами, з якого пізніше був узятий матеріал для будівництва кургану. У верхній частині парку з 1957 року розташований Львівський телецентр і Львівська телевежа (заввишки 192 метри). Біля підніжжя кургану 1874 року був встановлений Лев Лоренцовича. У 2008 році він був переданий Львівському історичному музею і встановлений в Італійському дворику.

Парк Високий Замок особливий тим, що він розташований на високій лісистій горі у самому центрі великого міста, і практично за 10-15 хвилин пішої ходи з будь-якого напрямку з гамірних вулиць можна потрапити у прохолоду і затишок віковічних дерев, де ніщо не нагадує про суєтність урбаністичного життя.

Студентів вразили краєвиди Львова: Ратуша, збудована на початку XIX століття, історичні церкви, які своїми шпилями піднімаються до неба, дахи будинків, яких не побачите в жодній країні Європи, бо вони всі різні. А з іншого боку – зовсім інше місто: з широкими магістралями, сучасними спальними районами та чудовими парками, де прогулюються львів’яни.

Високий замок неодмінно повинен відвідати кожен мешканець нашої рідної України.

Powered by Web Agency