Важливою складовою діяльності кафедри є науково-дослідна робота, яка передбачає дослідження актуальних питань організації використання та охорони земель через забезпечення комплексного землеустрою сільських територій і землевпорядкування сільськогосподарських землеволодінь й землекористувань.

19 лютого 2021 року був затверджений тематичний план науково-дослідних та дослідно-конструктивних робіт землевпорядного факультету ЛНАУ на 2021–2025 рр. В розрізі виконання загальної теми «Механізм забезпечення збалансованого використання земель у контексті просторового розвитку територій» на кафедрі землеустрою розроблений поетапний план роботи:

1. Теоретико-методологічні засади вдосконалення землеустрою та земельних відносин в період проведення адміністративно-територіальної реформи (термін виконання: січень 2022 р. – грудень 2022 р.);

2. Удосконалення методичних підходів до організації та впорядкування землеволодінь і землекористувань в умовах вільного ринку земель сільськогосподарського призначення (термін виконання: січень 2023 р. – грудень 2023 р.);

3. Обґрунтування заходів із землеустрою як інструментарію регулювання земельних відносин та забезпечення збалансованого використання земель у контексті просторового розвитку територій (термін виконання: січень 2024 р. – грудень 2024 р.);

4. Ефективність системи заходів із землеустрою та вдосконалених земельних відносин для забезпечення збалансованого використання земель у контексті просторового розвитку територій (термін виконання: січень 2025 р. – грудень 2025 р.).

Колективна монографія кафедри землеустрою «Землеустрій як передумова збалансованого розвитку територій» підготовлена на основі матеріалів досліджень кафедральних тематик науково-дослідної роботи, які проводились викладачами кафедр землеустрою та управління земельними ресурсами впродовж 2016–2020 років. Монографія складається з двох розділів – «Розробка основних напрямів удосконалення землеустрою та забезпечення збалансованого розвитку територій» і «Обґрунтування механізмів управління земельними ресурсами в умовах ринкової економіки», в яких обґрунтовано теоретико-методологічні засади вдосконалення землеустрою на сучасному етапі розвитку земельних відносин і науково-методологічні та методичні засади управління земельними ресурсами в період економічних трансформацій. В першому розділі монографії особлива увага звернута на вдосконалення методичних підходів до організації та впорядкування землекористувань в умовах ринкових відносин. Розглядається обґрунтування заходів із землеустрою як інструментарію регулювання земельних відносин та забезпечення збалансованого розвитку територій. У другому розділі монографії основна увага звернута на формування екологічно збалансованого землекористування. Розглядається не тільки управління землекористуванням в межах агроландшафту, але й у природно-економічній системі, яка характеризується складним комплексом агроекологічних умов, а також природно-ресурсним і виробничим потенціалом.

Результати роботи кафедри відображені в підручниках, посібниках та монографіях (як колективних, так і одноосібних). Також викладачі кафедри землеустрою щорічно успішно готують студентів до участі у міжнародних, всеукраїнських та звітних університетських конференціях, Всеукраїнській олімпіаді та Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.

Основні напрями наукових досліджень кафедри:

- Теоретико-методологічні засади вдосконалення землеустрою на сучасному етапі розвитку земельних відносин;

- Удосконалення методичних підходів до організації та впорядкування землекористувань в умовах ринкових відносин;

- Обґрунтування заходів із землеустрою як інструментарію регулювання земельних відносин та забезпечення збалансованого розвитку територій;

- Ефективність системи заходів із землеустрою та забезпечення збалансованого розвитку територій.

Студентська наукова робота

Важливим підрозділом наукової діяльності кафедри є студентська науково-дослідна робота, яка проводиться в студентських наукових гуртках «Землеустрій» та «Управлінець». Учасники кафедральних студентських наукових гуртків беруть активну участь в науково-дослідній роботі, в студентських науково-практичних конференціях, конкурсах студентських наукових робіт, публікують свої наукові праці.

Філіали кафедри землеустрою

Одним з основних філіалів кафедри землеустрою є Львівська філія ДП «Тернопільський науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою».

На базі організації проводиться стажування і підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу, проходження виробничої та навчальної практики, організовуються спільні семінари, конференції та круглі столи, а практичні матеріали використовуються при написанні наукових статей.

Кафедрою укладено наступні договори про співпрацю:

1. Договір про співпрацю між Львівським національним аграрним університетом (Україна) і Державним аграрним університетом Молдови (Молдова) від 20.09.2017 р. на 5 років (кафедра землеустрою);

2. Договір про співпрацю між Львівським національним аграрним університетом (Україна) і Латвійським сільськогосподарським університетом (Латвія) від 12.03.2013 р. на 2013–2018 рр.;

3. Договір про співпрацю між Львівським національним аграрним університетом (Україна) і Ясським технічним університетом ім. Г. Асакі (Румунія) від 12.11.2018 р. на 5 років.

Міжнародна співпраця

Міжнародна діяльність і наукове співробітництво кафедри направлені на співпрацю в навчальній та науково-дослідній роботі з кафедрою землеустрою і геодезії Латвійського сільськогосподарського університету (Латвія), Жешувською вищою інженерно-економічною школою (Польща), Інститутом планування використання земель і геоматики Університету Александраса Стульгінскіса (Литва), факультетом кадастру і права Державного аграрного університету Молдови (Молдова).

Результатами міжнародної співпраці є участь у конференціях, спільні наукові публікації викладачів, студентів, аспірантів; читання лекцій; підвищення кваліфікації викладачів; проходження практик студентами.

Powered by Web Agency