№ п/п

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Кількість кредитів ЄКТС

загальний обсяг

всього аудиторних

форма контролю

семестр

шифр кафедри

1

2

3

4

5

6

7

8

1. ОБОВЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

1

Українська мова (за профес. спрямуванням)

4,0

120

64

залік

2

55

2

Iсторiя України

4,0

120

64

іспит

2

55

3

Правознавство

4,0

120

64

залік

2

211

4

Фiлософiя

4,0

120

56

іспит

7

17

5

Iноземна мова

6,0

180

60

залік , іспит

1,2

46

6

Вища математика

12,0

360

162

іспит, залік

1,2,3

54

7

Фiзика

6,0

180

90

іспит

1,2

31

8

Інженерна графіка в землеустрої

4,0

120

56

іспит

1

42

9

Метрологія, сертифікація і стандартизація

4,0

120

80

залік

4

45

10

Основи екології

4,0

120

42

залік

1

19

11

Матобробка геодезичних вимiрів

6,0

180

90

залік, іспит

3, 4

43

12

Основи охорони праці

4,0

120

56

диф.залік

3

32

13

Геодезiя

8,0

240

134

іспит

3,4

43

14

Топографія

7,0

210

90

іспит

1,2

43

15

ГIС i бази даних

4,0

120

56

іспит

7

43

16

Вища геодезiя

4,0

120

80

іспит

6

43

17

Картографiя

4,0

120

56

іспит

5

42

18

Фотограмметрiя i дистанцiйне зондування

4,0

120

70

іспит

5

43

19

Автоматизована реєстраційна система

4,0

120

78

залік

8

42

20

Супутник геодезія та сферична астрономія

4,0

120

70

іспит

7

43

21

Державний земельний кадастр

12,0

360

168

іспит,залік

5,6,7,8

42

22

Земельне право

4,0

120

70

залік5

5

211

23

Органiзацiя i управлiння виробниц в землеустрої

4,0

120

80

залік

6

45

24

Основи просторового та містобудівного планування

9,0

270

126

іспит, залік

6,7,8

45

25

Державна землевпорядна експертиза в землеус

4,0

120

80

іспит

6

41

26

Землеустрій

12,0

360

168

іспит,залік

5,6,7,8

41

27

Електронні геодезичні прилади

4,0

120

80

іспит

4

43

2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

28

Економічна теорія

4,0

120

56

залік

5

24


Інвестиційний аналіз

 

 

 

 

 

 


Фінансово-економічна мдіяльність

 

 

 

 

 

 

29

Історія української культури

4,0

120

56

залік

1

55

 

Історія культури

 

 

 

 

 

 

 

Українська культура

 

 

 

 

 

 

30

Iноземна мова

4,0

120

48

залік

8

46


Англійська мова

 

 

 

 

 

 


Німецька мова

 

 

 

 

 

 


Польська мова

 

 

 

 

 

 

31

Статистика з елементами економетрії

4,0

120

64

залік

4

24


Методи аналізу і прогнозування

 

 

 

 

 

 


Аналіз ринку землі і нерухомості

 

 

 

 

 

 

32

Методи оптимізації землевпорядних рішень

6,0

180

64

іспит, залік

7,8

41


Моделювання в землеустрої

 

 

 

 

 

 


Математичні моделі в землеустрої

 

 

 

 

 

 

33

Інженерне облаштування території

6,0

180

90

іспит, залік

3,4

41


Проектування доріг

 

 

 

 

 

 


Меліорація земель

 

 

 

 

 

 

34

Містобудівний кадастр

4,0

120

48

залік

8

42


Ринок нерухомості

 

 

 

 

 

 


Девелопмент нерухомості

 

 

 

 

 

 

35

Землевпорядні вишукування в  землеустрої

4,0

120

70

іспит

3

41


Геоддезичні роботи в зе млеустрої

 

 

 

 

 

 


Вишукувальні роботи

 

 

 

 

 

 

36

Технологія вир-ва продукції тваринництва

4,0

120

56

залік

3

11


Продукція тваринництва

 

 

 

 

 

 


Технологія продукції тваринництва

 

 

 

 

 

 

37

Техн.вир-ва прод дрібного тваринництва

4,0

120

64

залік

4

11


Технологія продукції птахівництва і рибництва

 

 

 

 

 

 


Технологія продукції бджільн. та хутров.звірин

 

 

 

 

 

 

38

Економіка світового сільського господарства

4,0

120

62

залік

6

22


Економіка  сільського господарства

 

 

 

 

 

 


Економіка

 

 

 

 

 

 

3. Курсові роботи

39

Геодезiя

1,0

30

 

іспит

4

43

40

Державний земельний кадастр

1,0

30

 

іспит

5

42

41

Землеустрій

1,0

30

 

іспит

6

41

42

Основи просторового та містобудівного планув

1,0

30

 

іспит

7

45