21 січня 2019 року на землевпорядному факультеті Львівського національного аграрного університету відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 9-н від 09.01.2018 р. «Про проведення акредитаційної експертизи» з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Геодезія та землеустрій» зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти розпочала роботу експертна комісія, до складу якої увійшли професор кафедри землеустрою та кадастру Одеської державної академії будівництва та архітектури, доктор економічних наук, доцент Тетяна Євгеніївна Калина (голова комісії) та декан факультету землевпорядкування Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор економічних наук, доцент Тарас Олексійович Євсюков.