19-21 березня 2019 р. у стінах землевпорядного факультету відбувалася чергова щорічна звітна студентська наукова конференція за результатами досліджень у 2018 році.

В роботі конференції взяли участь 216 студентів факультету, які підготували низку цікавих доповідей. Основна тематика наукових доповідей студентів на конференції стосувалась: використання ГІС-технологій у геодезії, проблеми сільськогосподарського землекористування, проблеми ефективного використання та охорони земель, використання земель сільськогосподарського призначення в ринкових умовах, проблематики встановлення меж населених пунктів та шляхів її вирішення, проблем сучасного містобудування, актуальних питання державної реєстрації прав на землю, оцінки земель в Україні та розвитку туризму в Україні.

Хід пленарних засідань конференції продовжився жвавим обговоренням нагальних питань подальшого розвитку системи управління земельними ресурсами, туристичної галузі, а також дискусіями щодо реформування земельних відносин в Україні. Студенти продемонстрували ґрунтовну теоретичну підготовку та навички для проведення наукових досліджень у сфері землевпорядкування, туризму, а також виявили справжню зацікавленість щодо участі у подібних заходах й за межами нашого університету.

А 21 березня відбулось підсумкове засідання звітної студентської наукової конференції землевпорядного факультету Львівського національного аграрного університету, де із презентаціями своїх досліджень виступили переможці конкурсу на найкращу доповідь, що попередньо проводився на кожній із кафедр факультету.

За кращі доповіді та активну участь в роботі конференції відзначено наступних студентів: Юліану Козак (Зв-23сп), Галину Проць (Зв-52), Владислава Ковальова (Зв-42), Соломію Шафранську (Арх-31), Дмитра Струка (Зв-31).

Після завершення конференції керівник засідання студентського наукового товариства землевпорядного факультету Н.П. Хомич висловила щиру подяку студентам-учасникам конференції та викладачам, які виступали керівниками, за організацію і проведення студентської конференції та побажала подальших творчих і наукових успіхів, а учасники конференції були нагороджені грамотами за активну участь в науковому заході.