12 квітня 2019 року в землевпорядному факультеті Львівського національного аграрного університету відбулась зустріч із викладачами кафедри землеустрою та геодезії Латвійського сільськогосподарського університету (склад латвійської делегації: завідувач кафедри землеустрою та геодезії, доцент Вівіта Пукіте, доцент Армандс Целмс, лектор Айварс Раткевіч). У рамках зустрічі проведено науковий семінар на тему «Застосування ГІС-технологій у галузі землеустрою та геодезії».

Також обговорено перспективи співпраці у наступних напрямах:

- спільні наукові дослідження та публікації у міжнародних наукових виданнях, які індексовані в міжнародних наукометричних базах Scopus та/або Web of Science;

- організація наукових стажувань для докторантів (PhD);

- участь викладачів і студентів у семінарах, круглих столах, конференціях;

- обмін методологією, навчальними матеріалами, читання лекцій.