Історія кафедри

20 грудня 1950 року в Львівському сільськогосподарському інституті створено кафедру землевпорядного проєктування, яку з 15 квітня 2016 року перейменовано на кафедру землеустрою.

Першим завідувачем кафедри був професор Олександр Дмитрович Шулейкін (1950–1983 рр.), після якого кафедру очолювали: професор Павло Гнатович Казьмір (1988–2007 рр.), доцент Мирослав Степанович Богіра (2007–2009 рр.), доцент Павло Петрович Колодій (2010–2012 рр.), доцент Наталія Євгеніївна Стойко (2013–2016 рр.), професор Галина Петрівна Щука (2016–2017 рр.), д.е.н., професор Роман Михайлович Курильців (2017–2020).

У різні роки на кафедрі працювало чимало добре відомих в Україні науково-педагогічних працівників: О.І. Александров, О.Д. Шулейкін, М.В. Андріїшин, К.М. Баєв, М.С. Богіра, П.Є. Бутенко, М.Д. Волощук, С.А. Генсірук, В.В. Горлачук, І.П. Здоровцов, К.Я. Кондратенко, Є.В. Кузик, О.Л. Кульчицький, М.В. Дроздяк, Я.І. Лютий, Г.К. Лоїк, Т.П. Магазинщиков, І.М. Мартинюк, М.А. Мицай, В.І. Пастернак, О.І. Ноздрін, Ю.Ф. Соломін, Д.І. Солярчук, Є.І. Тернавська, Р.Д. Турчин, Л.М. Тібілова, З.П. Флекей, Є.І. Шевченко та інші.

У 1954 р. при кафедрі було відкрито аспірантуру. Першими аспірантами були Т.П. Магазинщиков, М.А. Мицай, І.С. Цаплін. У різні роки традиції львівської школи землевпорядкування, закладені професором Олександр Дмитрович Шулейкіним, були підтримані й розвинені під керівництвом доцента Миколи Андрійовича Мицая (1983–1988 рр.) та професора Павла Гнатовича Казьміра (1988–2007 рр.). З 2014 року ці традиції продовжує доцент Наталія Євгеніївна Стойко через керівництво аспірантами та здобувачами.

У 1968 році за ініціативою професора О.Д. Шулейкіна при кафедрі створено студентську землевпорядну експедицію, яка невдовзі стала не просто базою практичного вишколу студентів землевпорядного факультету, а й центром апробації та впровадження у виробництво наукових розробок і пропозицій співробітників землевпорядного факультету.

У 1997 році колектив кафедри виступив ініціатором створення на базі студентської землевпорядної експедиції та спеціальних кафедр землевпорядного факультету Західного науково-дослідного інституту землеустрою і земельного кадастру Львівського державного аграрного університету.

Наприкінці 90-х років кафедра однією з перших в Україні розпочала підготовку магістрів землевпорядкування та кадастру.

16 вересня 2020 року відбулася реструктуризація структурних підрозділів землевпорядного факультету, в результаті якої кафедра управління земельних ресурсів приєднана до кафедри землеустрою.

З 1 вересня 2020 року кафедру землеустрою очолює в.о. професора Мирослав Степанович Богіра.

Мирослав Степанович Богіра – кандидат економічних наук, в.о. професора, член-кореспондент Української екологічної академії наук, Почесний землевпорядник України, практик і науковець в одній особі. Понад 33 роки працює на різних посадах в органах влади районного і обласного рівня. На практичній роботі він пройшов шлях від інженера-землевпорядника колгоспу, головного інженера-землевпорядника Нестеровського району Львівської області до голови Радехівської районної державної адміністрації Львівської області (в 2002–2005 та 2010–2013 рр.). Був заступником голови Львівської обласної державної адміністрації (2013–2014). В 2015–2020 рр. – в.о. професора, заступник завідувача кафедри управління земельними ресурсами, з вересня 2020 р. – завідувач кафедри землеустрою.

Склад кафедри

Навчальний процес

На кафедрі забезпечується викладання наступних дисциплін на ОС «Бакалавр»: «Організація і управління виробництвом»,  «Інженерне облаштування території», «Землеустрій», «Методи оптимізації землевпорядних рішень», «Основи просторового і містобудівного планування», «Управління земельними ресурсами», «Ландшафтознавство»; на ОС «Магістр»: «Територіальне землевпорядкування», «Організація території», «Геодезичний моніторинг земель»,  «Методологія та методика наукових досліджень», «Державний контроль за використанням та охороною земель», «Стандартизація і сертифікація», «Стандартизація та нормування», «Просторове планування об’єднаних територіальних громад».

Навчальний процес забезпечено необхідними навчально-методичними матеріалами для проведення лекційних, лабораторних і практичних занять, виконання курсових та дипломних робіт.

Студенти мають змогу проходити навчально-виробничі практики у польових та виробничих умовах з використанням сучасних приладів та обладнань як в Україні, так і за кордоном (Польща, Латвія), брати участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності.

Науково-дослідна робота

Важливою складовою діяльності кафедри є науково-дослідна робота, яка передбачає дослідження актуальних питань організації використання та охорони земель через забезпечення комплексного землеустрою сільських територій і землевпорядкування сільськогосподарських землеволодінь й землекористувань.

З 2016 до 2020 року на кафедрі виконуються наукові дослідження за темою «Розробка основних напрямів удосконалення землеустрою та забезпечення збалансованого розвитку територій».

Основні напрями наукових досліджень:

  • Теоретико-методологічні засади вдосконалення землеустрою на сучасному етапі розвитку земельних відносин;
  • Удосконалення методичних підходів до організації та впорядкування землекористувань в умовах ринкових відносин;
  • Обґрунтування заходів із землеустрою як інструментарію регулювання земельних відносин та забезпечення збалансованого розвитку територій;
  • Ефективність системи заходів із землеустрою та забезпечення збалансованого розвитку територій.

Важливим підрозділом наукової діяльності кафедри є студентська науково-дослідна робота, яка проводиться в студентському науковому гуртку «Землеустрій».

Міжнародна діяльність і наукове співробітництво кафедри направлені на співпрацю в навчальній та науково-дослідній роботі з кафедрою землеустрою і геодезії Латвійського сільськогосподарського університету (Латвія), Жешувською вищою інженерно-економічною школою (Польща), Інститутом планування використання земель і геоматики Університету Александраса Стульгінскіса (Литва), факультетом кадастру і права Державного аграрного університету Молдови (Молдова).

Результатами міжнародної співпраці є участь у конференціях, спільні наукові публікації викладачів, студентів, аспірантів, читання лекцій, підвищення кваліфікації викладачів, проходження практик студентами.

Концепція розвитку кафедри:

  • Нарощування науково-педагогічного потенціалу кафедри, формування потужного особистісно-професійного потенціалу викладачів, педагогів-наставників, які будуть продовжувати формувати аналогічний та більш потужний потенціал майбутніх фахівців;
  • Постійний творчий пошук шляхів удосконалення професійної підготовки фахівців із землеустрою;
  • Інтеграція кафедри у складі університету в європейський і світовий освітній та науковий простір;
  • Розвиток партнерських відносин з відповідними кафедрами інших закладів вищої освіти, науково-дослідними установами та організаціями, органами державних землевпорядних служб;
  • Забезпечення соціального захисту усіх працівників кафедри.

Контакти:

Кафедра землеустрою

Львівський національний аграрний університет

80381, Львівська обл., Жовківський р-н,

м. Дубляни, вул. Студентська, 2

Тел.: (032) 22 42 961

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Powered by Web Agency