23 лютого в. о. доцента кафедри землеустрою к.е.н. О. І. Ступень та доценти кафедри геодезії та геоінформатики д.е.н. Р. М. Ступень і к.е.н. П. П. Колодій провели відкриті лекції для студентів Стрийського фахового коледжу ЛНАУ спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» з дисциплін «Державна землевпорядна експертиза у землеустрої», «Геодезія» та «Землеустрій». Було обговорено теоретичні основи впорядкування сільськогосподарської території, а також геодезичне забезпечення земельно-кадастрових робіт з використанням сучасних технологій і приладів.


3 грудня 2020 року доценти кафедри землеустрою Н.Є. Стойко та О.Г. Солтис онлайн взяли участь у Міжнародному круглому столі «Адаптація землевпорядної освіти в Східній Європі до пандемії COVID-19».

Під час круглого столу учасники обговорювали питання збереження якості землевпорядної освіти під час карантину, ділилися досвідом впровадження електронних навчальних курсів для інженерів-землевпорядників, розглянули організацію навчальної та наукової роботи викладацького складу з дому і перспективи міжнародного співробітництва та академічних обмінів.

У дискусії взяли участь викладачі та керівництво землевпорядних і геодезичних факультетів й кафедр східноєвропейських та прибалтійських університетів [Білоруська державна сільськогосподарська академія (Республіка Білорусь), Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині (Польща), Вроцлавський університет природокористування (Польща), Державний аграрний університет Молдови (Молдова), Інститут планування землекористування та геоматики (Литва), Університет Вітовта Великого (Литва), Латвійський сільськогосподарський університет (Латвія), Львівський національний аграрний університет (Україна), Національний університет біоресурсів і природокористування України (Україна)].

З доповіддю від землевпорядного факультету ЛНАУ виступила Наталія Стойко.


30 листопада 2020 року викладачі землевпорядного факультету прослухали вебінар для гарантів освітніх програм та груп забезпечення якості освітніх програм, який проводили фахівці Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти на платформі Zoom. Спікери заходу: Сергій Квіт, Андрій Бутенко, Олена Єременко, Іван Назаров, Наталія Стукало, Богдан Моркляник, Михайло Винницький.

Прослухано доповіді з наступних питань:

- Національне агентство і запровадження нової парадигми забезпечення якості вищої освіти: стан справ;

- підготовка освітніх програм до акредитації;

- права ЗВО під час акредитації;

- особливості акредитації освітньо-наукових програм доктора філософії;

- роль стейкхолдерів у формуванні та реалізації освітніх програм;

- критерії оцінювання освітніх програм: часті помилки та підказки.

Під час заходу учасники вебінару отримали відповіді на часті запитання, які виникають у процесі акредитації освітніх програм.


25 листопада відбувся вебінар на тему «Що робити новообраним головам ОТГ у земельних питаннях», у якому взяла участь доцент кафедри землеустрою Львівського НАУ Ольга Григорівна Солтис. Учасники детально зупинилися на аспектах державної реєстрації як фундаменту законних відносин землекористувань, вели розмову щодо періодів реєстрації, переваг та недоліків даного інструмента, обговорили стан справ тощо.
2 грудня 2020 року відбувся вебінар на тему «Що робити новообраним головам ОТГ у земельних питаннях», у якому взяла участь доцент кафедри землеустрою Львівського НАУ Ольга Григорівна Солтис. Учасники розглянули низку питань щодо землевпорядного аудиту земель ОТГ, стану непроінвентаризованих земель, проблем накладок, помилок геометрії, відсутності сформованих земельних ділянок, необґрунтованого обробітку агропідприємств, а також обговорили результати земельного аудиту.
Презентація навчального посібника

29 жовтня 2020 року на науково-теоретичному семінарі, який проходив на землевпорядному факультеті, відбулася презентація навчального посібника «Землеустрій: організація та впорядкування сільськогосподарських угідь».

Автори посібника:

Роман Михайлович Ступень – доктор економічних наук, доцент;

Галина Миколаївна Дудич – кандидат економічних наук, доцент;

Леся Василівна Дудич – кандидат економічних наук, в.о. доцента.

У навчальному посібнику викладено теоретичні основи організації та впорядкування сільськогосподарських територій, розкрито зміст організації та впорядкування сільськогосподарських угідь. Розглянуто елементи впорядкування території сівозмін, багаторічних насаджень, культурних пасовищ, сінокосів. Описано перенесення в натуру елементів проєкту, визначення еколого-економічної та соціальної ефективності заходів із землеустрою, а також розглянуто територіальні особливості організації та впорядкування сільськогосподарських угідь.
К.е.н., в.о. доцента Л.В. Дудич відзначено дипломом за якісну підготовку здобувача вищої освіти групи Зв-62 Тетяни Берецької до участі в конкурсі «Стратегічний розвиток аграрного сектору – бачення молодих українських спеціалістів», що відбувся в рамках Німецько-українського агрополітичного діалогу на базі Державної установи «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» у м. Києві 8 жовтня 2020 р. Дипломом за активну участь у конкурсі також нагороджено студентку Тетяну Берецьку, яка займається науковою роботою на кафедрі.


Філія кафедри


Філією кафедри землеустрою є Львівська філія ДП «Тернопільський науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою», з яким поновлено договір. Уся необхідна інформація про співпрацю оформлена належним чином. На засіданні кафедри 10 вересня схвалено план роботи філіалу кафедри на 2020–2021 навчальний рік. Основні напрями роботи: впровадження науково-дослідних розробок у розрізі наукової тематики кафедри; організація спільних науково-практичних семінарів з питань землеустрою та охорони земель.

Запропоновано: 1) залучати фахівців ДП «Тернопільський науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою» для проведення практичних занять зі студентами; 2) залучати викладачів кафедри до розробки наукових прогнозів, концепцій, головних напрямів розвитку земельних відносин і землеустрою, розробки проєктів нових законодавчих та інших нормативних актів земельного законодавства, підготовки пропозицій для застосування чинного земельного законодавства, розробки проблем методології та науково-методичного забезпечення проведення земельної реформи в регіоні, здійснення моніторингу землі, ведення землеустрою.15 березня 2019 року доценти кафедри землеустрою землевпорядного факультету Львівського національного аграрного університету О.Г. Солтис, Г.М. Дудич та Р.М. Ступень провели профорієнтаційну роботу серед студентів Бурштинського енергетичного коледжу (м. Бурштин, Івано-Франківська область).
Цього ж дня проведено олімпіаду (фахове випробування) за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» серед випускників Івано-Франківського коледжу.
Анотації магістерських робіт студентів кафедри землевпорядного проектування землевпорядного факультету ЛНАУ


скачати


Powered by Web Agency