Згідно з рішенням ректорату університету від 16.06.2015 р. № 26

плата за виготовлення:

диплома бакалавра, спеціаліста, магістра становить 18,00 гривень;

диплома молодшого спеціаліста –16,00 гривень;

додатка до диплома – 2,00 гривні;

додатка до диплома Європейського зразка – 14,00 гривень;

диплома спеціаліста про перепідготовку – 50,00 гривень;

свідоцтва про підвищення кваліфікації – 50,00 гривень.