Фонд запрошує до участі студентів 3-6 курсів денної форми навчання українських вищих навчальних закладів 4-го рівня акредитації.

В цьому навчальному році кожен конкурсант самостійно заповнює форму реєстрації на сайті конкурсу www.zavtra.in.ua  з 15  жовтня до 30 листопада 2015 року включно та  завантажує електронний пакет документів.

Загальні пояснення щодо змісту основних документів, які подаються на конкурс:

1) Рекомендаційний лист має містити опис одного або кількох прикладів соціальної або громадської діяльності конкурсанта з зазначенням основної мети соціального або громадського проекту, ролі та внеску конкурсанта у реалізацію цього проекту (акції). В рекомендаційному листі наукова діяльність конкурсанта не описується! Якщо рекомендаційний лист надано науковим керівником конкурсанта, бали не нараховуються! Рекомендація має надаватись або громадською організацією, або студентським самоврядуванням, або відділом з виховної роботи, або іншою сторонньою організацією чи керівником проекту, в якому студент брав участь.

2) В мотиваційному листі конкурсант має пояснити:  чому він бере участь у конкурсі, і як перемога у конкурсі допоможе йому у подальшому житті ( суспільному та науковому аспектах), а та як він бачить свою роль у спільноті стипендіатів.

3) Обґрунтування наукової роботи має показувати, чому студент займається саме цим науковим дослідженням, який внесок його наукового дослідження в дослідження цієї проблеми в Україні та світі (новизна та інноваційність), які результати він планує отримати, і як ці результати можна буде використати. Тобто студент має показати розуміння мети наукового дослідження загалом та конкретні кроки досягнення цієї мети.

4) Конкурсна робота, що подається на конкурс Стипендіальної програми “Завтра.UA”, повинна описувати здійснене конкурсантом наукове дослідження, присвячене актуальній проблемі у певній галузі науки, або суспільно-політичного життя та економіки. Це має бути саме дослідження, яке призвело до нових, невідомих раніше, результатів, а не огляд інших джерел зі зведенням висновків. Якщо студент працював над дослідженням у колективі, то він має окреслити свою частину роботи.

Переможці конкурсу - стипендіати отримують:

  • щомісячну стипендію розміром 942 грн. впродовж року;
  • одну з найбільших у країні мережу однодумців;
  • експертну, інформаційну та навіть фінансову підтримку кращих групових проектів;
  • доступ до глобальних ідей, спікерів та знань через участь у щорічному форумі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) та зустрічі зі світовими лідерами, політиками, бізнесменами у рамках Публічних лекцій Фонду Віктора Пінчука;
  • стажування в Фонді Віктора Пінчука та YES,
  • навчання в PinchukArtCentre в рамках StudentLab;
  • участь у щорічному Молодіжному форумі «Завтра.UA» та форумі Climate Chаnge Camp;
  • можливість долучитись до заходів Фонду Олени Пінчук АнтиСнід;
  • рекомендації потенційним роботодавцям для найактивніших учасників Спільноти «Завтра.UA».

Щоб стати стипендіатами програми, студенти повинні відповідати наступним вимогам:

- активна громадянська позиція та участь у  впровадженні громадських і соціальних проектів та ініціатив, що підтверджується рекомендаційним листом;

- академічна успішність;

- оригінальність наукових ідей та досліджень, представлених в конкурсній роботі;

- мотивація до особистісного та професійного росту;

- лідерський потенціал, комунікаційні та творчі здібності.

Детальну інформацію та умови участі у Конкурсі-2015/16 можна отримати в уповноваженого представника Програми за адресою: наукова частина ЛНАУ, каб. 218 головного корпусу, тел.: 22-42-503 або на сайті конкурсу www.zavtra.in.ua

Запрошуємо до співпраці!