п/п

Назва дисципліни

Група

Ведучий

викладач

Матеріал

 

1

 

Інф. тех. і геоінформ. систем

 

АГ-5

Віват А. Й.

Лекції

Представлення просторових даних в ГІС:

1. ГІС - як погляд на навколишній світ.

2. Основні типи представлення географічної суті.

3. Організація атрибутивних даних в ГІС

Спеціалізовані ГІС для агрономії.

1. Використання електронних карт та ГІС в агрономії.

2. Особливості застосування результатів ДЗЗ у ГІС сільського господарства.

3.  Застосування інформаційних технологій у системі точного землеробства.

5. Спеціалізована геоінформаційна система управління ерозійними процесами.

Лабораторна робота «Обробка растрових зображень за допомогою програмного забезпечення  DIGITALS»

 

2

 

Інф. тех. і геоінформ. систем

 

АГ-6

Віват А. Й.

Лекції

Представлення просторових даних в ГІС:

1. ГІС - як погляд на навколишній світ.

2. Основні типи представлення географічної суті.

3. Організація атрибутивних даних в ГІС

Спеціалізовані ГІС для агрономії.

1. Використання електронних карт та ГІС в агрономії.

2. Особливості застосування результатів ДЗЗ у ГІС сільського господарства.

3.  Застосування інформаційних технологій у системі точного землеробства.

5. Спеціалізована геоінформаційна система управління ерозійними процесами.

Лабораторна робота «Обробка растрових зображень за допомогою програмного забезпечення  DIGITALS»

3

Топографія

 

ЗВ-1

Ващенко В. І.

 

Лекція Нівелювання .

Лабораторна робота. Складання профілів траси.

 

4

 

МОГВ

 

ЗВ-3

Поляковська Л. Л.

Лекція

1. Основні поняття математичної статистики.

2. Розподіл χ2, t (Стюдента), F (Фішера). Довірчі інтервали, перевірка гіпотез. Дисперсійний аналіз.

Лабораторна робота

Вирівнювання статистичного ряду

 

5

Геодезія

ЗВ-2

Рій І. Ф.

Лекція

Врівноваження поліґонометричних ходів та мереж.

1. Формула залежності між нев’язками у приростах координат та поздовжнім і поперечним зсувами.

2. Складання умовних рівнянь для загального поліґонометричного ходу.

3. Строгий метод врівноваження поліґонометричного ходу.

4. Строге врівноваження витягнутого поліґонометричного ходу.

5. Врівноваження поліґонометричних мереж з одною вузловою точкою.

6. Врівноваження поліґонометричних мереж способом проф. В.В.Попова.

7. Оцінка точності поліґонометричних ходів та мереж.

Лабораторна робота

Обчислення  геодезичних  та зональних прямокутних  координат  рамок точки трапеції 1:10000, 1:500, 1:2000.

Зрівноваження  полігонометричних  мереж з одною вузловою точкою.

 

6

Електр. геод. прилади

ЗВ- 2

Бочко О.І.

Лекція:

Електронні тахеометри.

1 Розвиток електронної тахеометрії.

2 Типи електронних тахеометрів та їх характеристики.

3. Загальна будова електронних тахеометрів.

4 Перевірка електронних тахеометрів.

Електронні теодоліти.

1.Загальна характеристика електронних теодолітів.

2.Будова електронних теодолітів та їх характеристика.

Лабораторна робота

Будова електронних тахеометрів Sokkia 610, Leica TCR 405

 

7

Вища геодезія

ЗВ-3

ЗВ-3 ск

Хлян Я. В.

Лекція:

Геометрія земного еліпсоїда. Основні параметри земного еліпсоїда. Розв’язування сфероїдних трикутників.

Довжини дуг меридіана, паралелі. Площа стероїдної трапеції.

Криві на поверхні еліпсоїда. Взаємні нормальні перерізи.

Лабораторна робота

Розв’язування  сфероїдних трикутників.

Розв’язування головних геодезичних задач.

9

ГІС в кадастр. системах

ЗВ – 5

ЗВ-6

ЗВ-6

Грещук Г.І.

Лекції:.

Багатофункціональний кадастр та земельно-реєстраційні системи.

Концепція ведення державного земельного кадастру в Україні.

Методологія створення інтегрованих кадастрових систем.

Практична робота. Програмне середовище QGIS та створення  карти.

 

12

Інженерна геодезія

Буд -2

Ващенко В.І.

Лекції:.

Контурне і тахеометричне знімання.

Складання топографічних карт.

Лабораторна робота

Опрацювання журналу контурного  і тахеометричне знімання.

Обчислення та ув’язування кутів і приростів координат .

Обчислення координат вершин полігону  та висот станцій та пікетів.

Складання  карт за результатами контурного і  тахеометричне знімання.

Підготовка геодезичних даних для перенесення споруд на місцевість.