Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у вільний  від навчання час.

До основних видів позанавчальних занять з фізичного виховання відносяться:

- ранкова і вечірня гімнастика;

- вступна, профілактична та відновлювальна гімнастика;

- фізкультурні мікропаузи;

- фізкультурні хвилинки;

- фізкультурні паузи;

- супровідні вправи.

Використання форм і видів фізичного виховання студентами повинно забезпечувати загальний обсяг індивідуальної рухової активності не менше 4-6 годин на тиждень.

Написання рефератів  студентами на теми:

І курс

- Фізична культура і здоров`я людини.

- Загартування організму як цілеспрямований процес.

- Здоровий спосіб життя: що це таке  і як його дотримуватися

- Гігієнічні вимоги для занять з бігу

ІІ курс

- Фізичні якості. Способи тестування фізичних якостей.

- Вплив фізичних навантажень та тренувань на тілобудову людини.

- Здоровий спосіб життя: що це таке і як його дотримуватися

- Історія розвитку волейболу в Україні.

Рекомендуємо вправи для розвитку фізичних якостей в домашніх умовах

- сили

https://www.youtube.com/watch?v=mmq5zZfmIws

- швидкості

https://www.youtube.com/watch?v=BnBel5UM_q8

- гнучкості

https://www.youtube.com/watch?v=yPJ4tE2yQQ8

- витривалості

https://www.youtube.com/watch?v=nZ3O-CgxfeU

- спритності

https://www.youtube.com/watch?v=VchxPuX24HY

Дотримуйтеся розпорядку дня, правил гігієни, самоконтролю, лікарського контролю та здорового способу життя.

Відпрацювання пропущених занять в першому семестрі 2020–2021 навчального року студентами в період з 19 по 31 жовтня шляхом підготовки рефератів.

I курс

Модуль № 1

Тематичний блок №1 – Фізична культура як явище цивілізації. Фізична культура і засади здорового способу життя.

Тема №1

Фізична культура і спорт як складові загальної цивілізаційної культури людства.

Тема №2

Фізична культура і спорт. Порівняльна характеристика даних напрямків людської діяльності.

Тема №3

Фізична культура і здоров`я людини.

Тема №4

Загартування організму як цілеспрямований процес.

Тема  №5

Фізична культура і гармонійний розвиток особистості. Зв'язок ФК з духовним життям людини.

Тема №6

Фізична підготовка і захист Вітчизни. Фізична підготовка молоді як мобілізаційний ресурс держави.

Тема №7

Професійно-прикладна фізична культура. ППФП в екстремальних  професіях. Фізичне здоров’я і профільна фізична підготовка персоналу як засіб підвищення конкурентоспроможності  економічних систем  в сучасному світі.

Тема №8

Фізична культура як засіб рекреації (відновлення життєвих сил)

II курс

Модуль № 1

Тематичний блок №5 – Принципи розвитку фізичних якостей і закономірності формування рухових навичок.

Тема №33

Фізичні якості. Способи тестування фізичних якостей.

Тема №34

Опорно-руховий апарат. М`язи людини, біомеханіка і кінезіологія.

Тема №35

Сила як фізична якість. Види проявів сили. Особливості розвитку.

Тема №36

Швидкість як фізична якість. Особливості розвитку швидкості.

Тема №37

Загальна і спеціальна витривалість. Кардіотренування.

Тема №38

Спритність, координованість, реакція. Гнучкість. Види гнучкості. Локальні фізичні кондиції .

Тема №39

Рухові навички. Закономірності та етапи формування. Руховий стереотип. Кондиційна структура руху.

Тема №40

Вплив фізичних навантажень та тренувань на тілобудову людини. Корекція фігури.

За пропущені заняття – написання рефератів за вибором (Об’єм 4-5ст.).

Powered by Web Agency