Відповідно до статті 32 Закону України «Про вищу освіту» для забезпечення ефективної системи забезпечення якості освіти, запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових працях працівників та дипломних роботах здобувачів вищої освіти у Львівському національному аграрному університеті затверджено положення «Про процедуру впровадження антиплагіатної системи» (наказ ректора №153 від 03.10.2016р.). Університет уклав договір з фірмою ТзОВ «Плагіат» , яка здійснює діяльність в сфері інформаційних послуг, пов’язаних з виконанням порівняння змісту документів зі змістом інших документів, які знаходяться в базі даних Системи, створеної фірмою, та зі змістом Інтернет-контенту. Перевірки дипломних робіт виконуються у інтернет-програмі Рlagiat.pl.