Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007(вказано загальну кількість здобувачів за усіма роками навчання)Станом на 01 квітня 2021 року

Шифр спеціальності, назва освітньої програми

Кількість здобувачів

Денна

Заочна

всього

ОС бакалавр

(051) Економіка

47

22

69

(071) Облік і оподаткування

65

57

122

(072) Фінанси, банківська справа та страхування

60

68

128

(073) Менеджмент

83

64

147

(075) Маркетинг

20

1

21

(076) Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

39

18

57

(081) Право

30

42

72

(101) Екологія

82

32

114

(126) Інформаційні системи та технології

45

15

60

(133) Галузеве машинобудування

79

37

116

(141) Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

88

64

152

(151) Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

50

14

64

(183) Технології захисту навколишнього середовища

37

6

43

(191) Архітектура та містобудування

58


58

(192) Будівництво та цивільна інженерія

111

102

213

(193) Геодезія та землеустрій

175

97

272

(201) Агрономія

169

54

223

(202) Захист і карантин рослин

20


20

(203) Садівництво та виноградарство

15

6

21

(208) Агроінженерія

125

55

180

(242) Туризм

43

42

85

(274) Автомобільний транспорт

125

65

190

(292) Міжнародні економічні відносини

72

2

74

Всього ОС бакалавр

1638

863

2501

ОС магістр0

(051) Економіка

4

9

13

(071) Облік і оподаткування

10

9

19

(072) Фінанси, банківська справа та страхування

8

10

18

(073) Менеджмент

8

9

17

(076) Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

2

3

5

(101) Екологія

7

3

10

(133) Галузеве машинобудування

7

1

8

(141) Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

14

8

22

(191) Архітектура та містобудування

9

0

9

(192) Будівництво та цивільна інженерія

12

20

32

(193) Геодезія та землеустрій

13

28

41

(201) Агрономія

51

48

99

(203) Садівництво та виноградарство

9

3

12

(208) Агроінженерія

45

35

80

(242) Туризм

0

3

3

(274) Автомобільний транспорт

19

4

23

(292) Міжнародні економічні відносини

13

2

15

Всього ОС магістр

231

195

426

РАЗОМ

1869

1058

2927


Оновлену інформацію про фактичну кількість осіб, які навчаються у ЛНАУ, можна подивитися також у Реєстрі суб`єктів освітньої діяльності  за посиланням:
https://registry.edbo.gov.ua/university/162/educators/

Powered by Web Agency