17-19 вересня у Львівському національному аграрному університеті відбувся ХХ Міжнародний науково-практичний форум «Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій». Такий захід у нашому університеті в другій половині вересня відбувається щорічно і вже давно отримав статус однієї з  найважливіших подій у сфері аграрної науки України. У ювілейному форумі взяли участь понад 400 представників вітчизняних і зарубіжних закладів вищої освіти та наукових установ. Результати своїх наукових досліджень репрезентували вчені з Польщі, Туреччини, Латвії, Литви, Білорусі, Молдови. Українську науку на нинішньому форумі представляли вчені понад 30 вітчизняних університетів і науково-дослідних закладів, представники близько 10 державних структур і бізнесу, громадських організацій.

Відкриваючи форум на пленарному засіданні в актовій залі університету, ректор ЛНАУ академік Володимир Снітинський привітав його учасників та побажав плідної праці, розширення наукових контактів, реалізації творчих задумів. Він зазначив, що за 20-літню історію проведення науково-практичних форумів на них оприлюднено близько 2800 наукових виступів, які репрезентували вітчизняні й зарубіжні вчені – від всесвітньо відомих академіків до аспірантів, які робили в науці перші кроки.

За допомогою форуму ми вирішуємо важливе завдання – інтернаціоналізації наукових досліджень. У стінах нашого університету виступали представники наукових кіл багатьох країн світу. Започатковані з ними наукові контакти розвинуті у спільні наукові проекти, навчання студентів за програмами подвійних дипломів, стажування викладачів, проходження студентами за кордоном виробничих практик тощо. Сьогодні наш університет має укладені чинні договори про співпрацю із понад 50 зарубіжними установами й організаціями.

З привітаннями учасників форуму виступили перший віце-президент НААН України Михайло Гладій, представники польської аграрної науки професори Станіслав Сосновський і Анджей Хоховський, професор Гіресунського університету (Республіка Туреччина) Мюкрімін Гюней.

У рамках форуму відбулися заходи, присвячені 100-річчю заснування кафедри агрохімії та ґрунтознавства нашого університету. З цієї нагоди на пленарному засіданні з доповіддю «Історичні й наукові аспекти розвитку ґрунтознавства та агрохімії у Львівському національному аграрному університеті» виступив завідувач кафедри професор Петро Гнатів. Доповідач висвітлив основні віхи в історії кафедри, розповів про видатних особистостей, які в різні роки працювали на ній, охарактеризував найважливіші результати наукових досліджень відповідного профілю та перспективи їх продовження.

Свій погляд на роль і значення ґрунтознавчої науки у розвитку соціальної сфери суспільства висловив професор Львівського національного університету імені Івана Франка Степан Позняк. З доповіддю про інноваційні моделі управління елементами родючості ґрунтів виступив член-кореспондент НААН України Роман Трускавецький, який представляє ННЦ  «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського».

Наш університет пов’язують давні й тісні зв’язки із закладами вищої освіти Польщі. На пленарному засіданні з доповіддю «Роль Дублянської академії землеробства у розвитку головної школи сільського господарства у Варшаві» виступив професор Варшавського університету природничих наук Йозеф Хойницький.

У рамках форуму відбулося вісім науково-практичних конференцій на факультетах університету: «Розвиток сільськогосподарської освіти і кооперації», присвячена 120-річчю створення господарського товариства «Сільський господар»; «Організаційно-економічний механізм розвитку агропромислового комплексу і сільських територій», присвячена 90-й річниці з дня народження професора В.Г. Галанця; «Системи виробництва продукції рослинництва на основі екологостабілізуючих заходів»; «Ґрунтознавство та агрохімія: історичний досвід, стан та актуальні перспективи», присвячена 100-річчю заснування кафедри агрохімії та ґрунтознавства; «Земельні відносини в контексті просторового розвитку сільських територій»; «Техніка й технології агропромислового виробництва»; «Архітектурні, конструктивні і технологічні рішення в сільському будівництві»; «Гуманітарні дослідження в аграрній сфері: філософський, історичний та мовознавчий аспекти».

Унаслідок наукових дискусій прийняті ухвали конференцій, які знайдуть відображення в плануванні й організації науково-дослідної роботи в університеті, виконанні разом з українськими й закордонними партнерами спільних наукових проектів, впровадженні результатів досліджень у практику.

Powered by Web Agency