14 січня 2020 року у Львівському національному аграрному університеті відбулась Конференція трудового колективу, на порядок денний якої було винесено наступні питання:

- Звіт ректора Львівського національного аграрного університету щодо виконання умов контракту з Міністерством освіти і науки України за 2019 рік;
- Затвердження Стратегії розвитку Львівського національного аграрного університету на 2020–2025 роки;
- Довибори до складу Вченої ради університету;
- Різне.

  Ректор університету  Володимир Васильович Снітинський презентував основні результати за всіма напрямами діяльності університету у 2019 році.

  Зокрема у доповіді було детально проаналізовано формування контингенту студентів, успішність студентів та відвідування занять, дотримання ліцензійних умов, навчально-методичне та кадрове забезпечення освітнього процесу, підготовку наукових кадрів через аспірантуру та докторантуру, результати діяльності Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених, фінансово-господарську діяльність ЛНАУ, виховну роботу, а також діяльність коледжів, які входять у структуру університету.

  Особливу увагу Володимир Васильович акцентував на забезпеченні якості освітнього процесу та розвитку наукової діяльності відповідно до вимог Концепції реформування вищої освіти в Україні. Також було окреслено основні завдання на 2020 рік:


  1. Навчальна робота:

  * Удосконалення якості освітнього процесу:

  - проведення опитування студентів;

  - запровадження нових освітніх програм;

  - посилення практичної спрямованості освітнього процесу;

  - удосконалення методичного забезпечення відповідно до акредитаційних вимог;

  - запровадження дуальної форми навчання;

  - ширше впровадження у навчальний процес активних методів навчання.

  *  Акредитація освітніх програм за ОС «Бакалавр» та «Доктор філософії».

  *  Ліцензування освітніх програм за ОС «Молодший бакалавр».

  2. Наукова робота:

  *   збільшення кількості проєктів для участі в національних та міжнародних конкурсах;

  *   розширення спектру надання наукових послуг;

  *   розширення практики спільних наукових досліджень із зарубіжними партнерами;

  *   збільшення кількості публікацій у Scopus і Web of Science;

  *   забезпечення реєстрації наукових періодичних видань університету в категорії Б за класифікацією МОН;

  *   оновлення експериментально-виробничої бази.

  3. Загальноорганізаційні завдання:

  *  внесення змін до Статуту ЛНАУ відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»;

  *  активізація роботи щодо включення університету до міжнародних рейтингів;

  *  підвищення рівня знання іноземної мови (англійської) викладачами  та студентами університету.

  4. Завдання для коледжів:

  *  приведення у відповідність установчих документів коледжів відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту»;

  *  підвищення якості викладання фундаментальних дисциплін та навчально-методичного забезпечення;

  *  активізація профорієнтаційної  роботи;

  *  розширення зв’язків зі стейкхолдерами.

  Більш детальна інформація  щодо результатів діяльності та основних завдань відображена у звіті ректора за 2019 рік.

  Звіт ректора був схвалений Конференцією трудового колективу, а робота ректора визнана задовільною (протокол №1 від 14.01.2020 р.).

  Також на Конференції було затверджено «Стратегію розвитку Львівського національного аграрного університету на 2020–2025 роки», яка була розроблена на заміну «Концепції підготовки фахівців для сільськогосподарського виробництва у Львівському національному аграрному університеті на 2010–2020 рр.».

  Ще одним питанням порядку денного було дообрання до Вченої ради Університету, яке здійснювалось шляхом таємного голосування, за результатами якого Юрій Володимирович Дубневич був обраний членом Вченої ради ЛНАУ.

  Конференція трудового колективу також розглянула питання щодо висунення працівників університету для присвоєння почесних звань.

   

  Attachments:
  FileОписFile size
  Download this file (Звіт Ректора 2019+Додатки.pdf)Звіт Ректора 2019+Додатки.pdf 2819 Kb