За ініціативи ректора, академіка НААНУ Снітинського В.В. у Львівському національному аграрному університеті ще з 1999 року кожного вересня проводиться щорічний Міжнародний науково-практичний форум. Основною метою проведення таких масштабних науково-організаційних заходів є подальша інтеграція ЛНАУ у європейський науково-дослідний і освітній простір через популяризацію наукових здобутків вчених ЛНАУ, ширше впровадження інноваційних розробок у агровиробництво і трансфер технологій, зміцнення зв’язків із науково-дослідними установами країни та реалізація теоретичних і прикладних науково-дослідних програм згідно пріоритетних напрямів досліджень в Україні.

Від часу заснування форуму в ньому взяли участь близько 2000 науковців із понад 25 країн світу.

Цьогоріч він відбувся 18–21 вересня. Його тема «Теоретичні основи і практичні аспекти використання ресурсоощадних технологій для підвищення ефективності агропромислового виробництва і розвитку сільських територій» була присвячена розв’язанню проблем сучасного агропромислового виробництва України і світу.

На форум прибули понад 115 провідних науковців з України, Росії, Білорусі, Польщі, Словаччини, Чехії, Македонії, Швеції, Болгарії, Сербії, Латвії, Естонії та Канади, які представляли науково-дослідні та освітні установи. В роботі форуму також брали участь представники виробничих структур з України, Білорусі, Польщі, Латвії, Естонії.

У рамках форуму проведено вісім міжнародних науково-практичних конференцій: «Раціональне використання та збереження агроресурсів Карпатського регіону»; «Роль екологічних і технологічних факторів у підвищенні ефективності рослинництва»; «Теоретико-методологічні засади розвитку сільськогосподарського виробництва і сільських територій»; «Земельні відносини в Україні  і сталий розвиток сільських територій»; «Інноваційні системи, ресурсоощадні технології і технічні засоби в агропромисловому виробництві та його енергозабезпеченні»; «Архітектурні, конструктивні і технологічні рішення в сільському будівництві»; «Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій»; «Часник: сучасні аспекти технологій вирощування і насінництва».

На конференціях заслухано близько 180 доповідей, обговорено актуальні питання використання ресурсоощадних технологій для підвищення ефективності агропромислового виробництва і розвитку сільських територій.

Жвавий інтерес серед науковців і представників виробничих структур викликали виступи директора Інституту ДП «Київського науково-дослідного та проектного інституту землеустрою» професора Дороша Й.М. на тему: «Проекти землеустрою як інструмент забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського землекористування» та професора ДУ «Інституту економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» Лицура І.М. на тему: «Основні напрямки переходу лісового господарства на засади сталого розвитку», а також генерального директора Гомельської обласної асоціації виробників плодоовочевої продукції (Республіка Білорусь) п. Попкова В.А. на тему: «Часник: сучасні аспекти технології вирощування і насінництва» та професора лабораторії генетичних ресурсів Інституту овочівництва в Скерневицях (Польща) п. Тереси Котлінської на тему: «Колекція генетичного матеріалу на теренах України».

Без уваги та цікавої дискусії не залишилися доповіді професора Черевка Г.В. на тему: «Людина, економіка і природне середовище: взаємовідносини і взаємозалежність у контексті зрівноваженого розвитку сільських територій»; професора Березівського П.С. на тему: «Наукові засади сільської кооперації у пореформений період розвитку сільських територій»; доцента Курильціва Р.М. на тему: «Геоінформаційні технології як інноваційний інструмент в організації використання земель»; професора Лихочвора В.В. на тему: «Проблеми і перспективи розвитку рослинництва в Україні», де доповідачі представили основні результати наукових досліджень на актуальні проблеми сьогодення.

На заключному пленарному засіданні виступив голова організаційного комітету Міжнародного форуму, ректор ЛНАУ, академік НААНУ, професор Снітинський В.В., який відзначив, що збалансований розвиток сільських територій повинен бути державним пріоритетом України, як аграрної країни. Доповідач торкнувся проблем аграрної сфери у світі і в Україні на сучасному етапі розвитку та основних завданнях і ролі нашої держави у розв’язанні глобальних проблем продовольства, зокрема як донора створення світового резерву продовольчого зерна із високою національною квотою.

Академік Снітинський В.В. наголосив, що реалізація цієї стратегічної мети для України можлива лише за дотримання принципів зрівноваженого розвитку сільських територій із обов’язковим загальним переходом від інерційної до інноваційної моделі господарювання в агропромисловому комплексі.

Ректор відзначив, що досвід використання результатів завершених наукових розробок ЛНАУ та трансфер наукової продукції вказує на позитивні тенденції розвитку інноваційних процесів у сільськогосподарському виробництві.

Основним елементом інноваційного розвитку АПК України на найближчі роки повинна стати програма його технічної та технологічної модернізації, що передбачає підвищення ефективності виробництва та ріст конкурентоздатної продукції сільськогосподарських виробників за рахунок формування сприятливого економічного середовища.

На завершення роботи форуму голова організаційного комітету побажав його учасникам подальших здобутків у царині аграрної науки і закликав науково-педагогічний колектив університету та закордонних партнерів до активної підготовки XV-го ювілейного Міжнародного науково-практичного форуму, який запланований на третю декаду вересня 2013 року.

Внаслідок роботи форуму за напрямами досліджень прийняті відповідні ухвали, які знайшли своє відображення у плануванні та організації науково-дослідної роботи в університеті, спільному виконанні наукових досліджень науковців ЛНАУ і українських та закордонних партнерів, реалізації інноваційних проектів в аграрній сфері.

Powered by Web Agency