5 січня 2021 року у Львівському національному аграрному університеті відбулась Конференція трудового колективу, основними питаннями порядку денного якої були:

- Звіт ректора Львівського національного аграрного університету щодо виконання умов контракту з Міністерством освіти і науки України за 2020 рік;

- Про внесення змін до Статуту Львівського національного аграрного університету.

Варто відзначити, що цьогоріч у зв’язку з епідемічною ситуацією формат конференції був незвичний. Конференція була проведена на платформі Zoom, делегати були підключені погрупно (за цехкомами), і за кожною групою/підгрупою були закріплені особи, відповідальні за підрахунок голосів.

Головою конференції було обрано Р.А. Шмига, а секретарем – О.Г. Музику.

Щодо першого питання доповідав ректор університету, академік НААНУ В.В. Снітинський, який у своїй доповіді  проаналізував формування контингенту, успішність здобувачів вищої освіти та відвідування занять, дотримання ліцензійних умов, навчально-методичне та кадрове забезпечення освітнього процесу, підготовку наукових кадрів через аспірантуру та докторантуру, результати діяльності Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених, фінансово-господарську діяльність ЛНАУ, виховну роботу, а також діяльність фахових коледжів, які входять у структуру університету.

Також було окреслено основні завдання на 2021 рік, серед яких:

- запровадити нову версію навчальної платформи Moodle та адаптувати її інтерфейс до потреб університету;

- запустити систему електронного журналу відвідування та оцінювання;

- активізувати роботу із залучення позабюджетних коштів для виконання НДР шляхом укладання господарських договорів та договорів про науково-технічне співробітництво з промисловими підприємствами;

- сприяти постійному зростанню кількісних і якісних показників наукової діяльності (статті, монографії, патенти), збільшенню частки міжнародних публікацій НПП, в першу чергу в наукометричних базах даних Scopus і Web of Science;

- поглиблювати міжнародне та міжуніверситетське співробітництво на основі виконання спільних наукових програм, проєктів, розробок;

- активізувати співпрацю з Національним офісом «Еразмус+» в Україні з метою збільшення кількості таких проєктів;

- здійснити необхідні організаційні заходи щодо включення університету до міжнародних рейтингів закладів вищої освіти, зокрема QS та Times High Education;

- активізувати роботу студентських наукових гуртків та рад молодих вчених на факультетах з метою підвищення якості наукової роботи студентів та молодих вчених, в т.ч. збільшення чисельності переможців на всеукраїнських олімпіадах, наукових конкурсах;

- активізувати діяльність Ради випускників Львівського національного аграрного університету з метою поширення інформації про ефективність і якість навчання на спеціальностях факультетів і для розширення можливостей організації навчальної та виробничої практики для студентів.

Більш детальна інформація  щодо результатів діяльності та основних завдань відображена у звіті ректора за 2020 рік.

Звіт ректора був схвалений Конференцією трудового колективу, а робота ректора визнана задовільною (протокол №1 від 05.01.2021 р.).

Щодо другого питання доповідав голова профспілкової організації працівників ЛНАУ Р.А. Шмиг, який зазначив, що необхідність внесення змін у Статут виникла у зв’язку з удосконаленням Закону України «Про вищу освіту» та прийняттям Закону України «Про фахову передвищу освіту».

Конференція прийняла рішення затвердити Статут Львівського національного аграрного університету у новій редакції.

Attachments:
FileОписFile size
Download this file (Презентація_Звіт_ректора.pdf)Презентація_Звіт_ректора.pdf 6465 Kb
Powered by Web Agency