24 березня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 36.841.04 у Львівському національному аграрному університеті успішно відбулися прилюдні (із використанням комунікатора Zoom) захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія.

Кандидатську дисертацію захистила О.М. Тітаренко, аспірантка Вінницького національного аграрного університету, на тему «Нагромадження важких металів у фітомасі природних кормових угідь Східного Поділля». Науковий керівник – кандидат с.-г. наук, доцент Г.І. Кравчук. На другому засіданні кандидатську дисертацію захистила О.М. Лупак, аспірантка кафедри екології Львівського національного аграрного університету, на тему «Еколого-біохімічні засади застосування біостимуляторів при вирощуванні лікарських рослин на Заході України». Науковий керівник – доктор біологічних наук, професор Г.Л. Антоняк.

Представлені дисертаційні роботи розкривають нові важливі аспекти захисту довкілля та сільськогосподарської екології, мають як теоретичне, так і  практичне значення для вирішення питань вирощування екобезпечних кормів та якісної лікарської сировини. Роботи отримали позитивні відгуки від авторитетних офіційних та неофіційних опонентів. Дисертантки отримали від членів спецради високі оцінки їхньої підготовленості й ерудиції.

Вітаємо здобувачок Ольгу Михайлівну Тітаренко та Оксану Миколаївну Лупак, їхніх наукових керівників і бажаємо не зупинятися на досягнутому!

Загалом спеціалізована вчена рада К 36.841.04 у Львівському національному аграрному університеті успішно працювала від 12 травня 2015 р., і 24 березня 2021 року відбулися її заключні засідання.

За весь період роботи спецрада прийняла, заслухала і схвалила 16 кандидатських робіт. Зокрема, науковий ступінь було присуджено Н.Я. Лопотич, М.Я. Іванків (увійшли у склад спецради), Т.В. Багдай, О.М. Герамнович, О.Є. Бубис, А.І. Дидіву, І.С. Тимчуку (6 здобувачів – випускники і працівники ЛНАУ), а також Ж.С. Самчук, Л.М. Максішко, Н.І. Градович, Л.П. Кіт, Т.І. Шуплату, Н.Д. Гоцій, О.Я. Климу.

Надалі спеціалізовані вчені ради працюватимуть виключно за новими положеннями та будуть присуджувати ступінь доктора філософії за спеціальностями відповідно до нових класифікацій. Запрошуємо фахівців вищої кваліфікації, які мають фахові здобутки у виданнях категорії А, до співпраці, а здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю 101 «Екологія» – ініціювати створення відповідних спеціалізованих вчених рад.

Powered by Web Agency