З ініціативи Української асоціації викладачів і дослідників європейської інтеграції в рамках проєкту Еразмус+ напряму ім. Жана Монне 620395-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-SUPPA «EU–EaP future avenues: boosting joint initiatives of academia and civil society in Ukraine» («ЄС–Східне партнерство: майбутні шляхи активізації спільних ініціатив академічних та громадянських спільнот в Україні») проводиться дослідження щодо ціннісних трансформацій у середовищі українського студентства. Львівський національний аграрний університет долучився до запропонованого міжнародного дослідницького проєкту з метою участі у розробці ефективної стратегії формування проєвропейських ціннісних орієнтирів в академічній спільноті.
Організаторами фокус-групи від Львівського національного аграрного університету були проректор з навчально-виховної роботи, доцент Ю.В. Дубневич та голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених, доцент Г.В. Східницька.
Учасниками наукового дослідження стали представники усіх освітніх ступенів та факультетів Львівського національного аграрного університету, що допомогло сформувати фокус-групу за чіткими вимогами наукового дослідження.
Важливість участі здобувачів вищої освіти у дослідницькому проєкті полягає в тому, що ціннісні орієнтири сучасного студентського активу виступають однією з головних його характеристик. Основний фокус сучасної системи вищої освіти, на думку учасників дослідження, має бути зосереджений на повазі до власної гідності кожного учасника освітнього процесу із врахуванням індивідуальної життєвої мети, запитів, інтересів, сприяти самореалізації та самовдосконаленню.


Академічна спільнота університету з цікавістю і соціальною відповідальністю взяла участь у дослідницькому проєкті в частині Всеукраїнського опитування, а учасники фокус-групи пройшли орієнтаційний тренінг. Представники Львівського національного аграрного університету – організатори фокус-групи – отримали сертифікати учасників міжнародного проєкту Еразмус+ напряму ім. Жана Монне «EU–EaP future avenues: boosting joint initiatives of academia and civil society in Ukraine».


Powered by Web Agency