МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАКАЗ

від «20» лютого 2013 р. № 20

м. Дубляни

Про реорганізацію  Львівського національного університету

ветеринарної медицини  та біотехнологій імені С.З.Гжицького

шляхом приєднання до Львівського НАУ

 На виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 січня 2013 р. № 10-р «Про реорганізацію Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім.С.З.Гжицького» шляхом приєднання до Львівського національного аграрного університету з утворенням структурного підрозділу ЛНАУ та відповідного Наказу Міністра аграрної політики та продовольства України від 31 січня 2013 р. №51, діючи на основі Закону України «Про вищу освіту» та Статуту ЛНАУ,

н  а к  а з у ю:

 1.  Розробити проект змін до Статуту Львівського національного аграрного університету, з урахуванням входження до його структури Львівського національного університету ветеринарної медицини і біотехнологій ім.С.З.Гжицького та Рожищанського коледжу, і внести його на розгляд Ради трудового колективу ЛНАУ.

Відповідальні - перший проректор Боярчук В.М., голова ПК Дмитрів В.Т., нач.навчальної частини Крупич О.М.

Термін виконання – до 28.02.2013

2. Розробити проект організаційної структури і штатного розпису університету та структурного підрозділу, утвореного на основі Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім.С.З.Гжицького.

Відповідальні – перший проректор Боярчук В.М., голова ПК Дмитрів В.Т., нач.відділу кадрів Сухович В.І. Від ЛНУВМБ, за згодою: ректор Гунчак В.М., нач.відділу кадрів Ковтун А.А., голова ПК Гримак О.Я.

Термін виконання – до 01.03.2013

3. Забезпечити процес працевлаштування науково-педагогічних та інших працівників реорганізованого Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім.С.З.Гжицького, шляхом переведення до новоствореного структурного підрозділу Львівського національного аграрного університету, відповідно до чинного законодавства.

Відповідальні - перший проректор Боярчук В.М., голова ПК Дмитрів В.Т., нач.відділу кадрів Сухович В.І., ректор ЛНУВМБ Гунчак В.М. (за згодою).

Термін виконання – до 01.04.2013

4. Прийняти контингент студентів, основні засоби, нематеріальні активи, товарно-матеріальні цінності, грошові кошти, заборгованості, архівну і облікову документацію та документи юридичних осіб, підготувати передавальний баланс, станом на 01 квітня 2013 року.

Відповідальні – перший проректор Боярчук В.М., проректор з ФЕР Козлова Г.І., проректор з АСП Корчинський І.О., проректор з ВГР Нестерович В.С.

Термін виконання – 10.04.2013

5. Підготувати проект Положення про структурний підрозділ ЛНАУ.

Відповідальні – перший проректор Боярчук В.М., голова ПК Дмитрів В.Т., нач.відділу кадрів Сухович В.І. Від ЛНУВМБ, за згодою: ректор Гунчак В.М., нач.відділу кадрів Ковтун А.А., голова ПК Гримак О.Я.

Термін виконання – до 10.04.2013

 

Контроль за виконанням наказу покладаю на себе. 

Ректор університету,

академік НААН України                                                                                                     В.В.Снітинський

 

Виконавець: Боярчук В.М., т.(032)2242502

Powered by Web Agency