Наукова робота є тим напрямом діяльності студентів, в основі якого лежить популяризація наукових досліджень, вираження інтересів та захисту прав студентської молоді, сприяння  реалізації їх наукового потенціалу, оволодіння обраною професією та всебічному розвитку. Займатися студентською науковою роботою у стінах нашого закладу цікаво і престижно, особливо коли студенти-науковці завжди відзначені з-поміж студентського активу як на рівні факультету, так  і на рівні навчального закладу, досягнення яких вони примножують власними науковими дослідженнями.

Так, багатим на наукові здобутки для Львівського національного аграрного університету виявився 2018–2019 н. р. Під час чергового засідання Вченої ради університету підводилися підсумки конкурсів «Кращий студент-науковець Львівського національного аграрного університету – 2019» та «Кращий студентський науковий гурток Львівського національного аграрного університету – 2019» із відзначенням їх переможців.

Переможців конкурсів привітав з науковими здобутками проректор з наукової роботи університету, д.е.н., в. о. професора Ігор Богданович Яців, який відзначив високий рівень студентської наукової роботи в Львівському національному аграрному університеті.

Протягом поточного навчального року студенти нашого закладу вищої освіти здобули 35 призових місць у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади і 30 призових місць на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із природничих, технічних та гуманітарних наук.

За результатами конкурсу «Кращий студент-науковець Львівського національного аграрного університету – 2019»  студенти-науковці були відзначені дипломами.

Так, за кількістю отриманих балів у II етапі Конкурсу і одностайним рішенням конкурсної комісії рекомендовано відзначити:

● Дипломом I ступеня:

- Ірину Михайлівну Тимків, студентку групи  Фін-31 економічного факультету (науковий керівник – к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Ольга Вʼячеславівна Шолудько);

● Дипломами  II ступеня:

- Лілію Юріївну Михальчук, студентку групи Оп-51 економічного факультету (науковий керівник – к.е.н., доцент кафедри обліку та оподаткування Галина Володимирівна Брик);

- Оксану Віталіївну Зусько, студентку групи Еко-41 факультету  агротехнологій і екології (науковий керівник – к.с.-г.н., в. о. доцента кафедри екології Наталія Василівна Качмар);

● Дипломами  III ступеня:

- Софію Юріївну Руданецьку, студентку групи Ек-31 економічного факультету (науковий керівник – к.е.н., доцент кафедри економіки Наталія Богданівна Зеліско);

- Тетяну Богданівну Олійник, студентку групи Зв-53 землевпорядного факультету (науковий керівник – к.е.н., доцент кафедри земельного кадастру Галина Богданівна Нестеренко);

● Грамотами:

- Анну Борисівну Боднар, студентку групи Зв-41 землевпорядного факультету (науковий керівник – д.е.н., в. о. професора, завідувач кафедри землеустрою Роман Михайлович Курильців);

- Тетяну Валеріївну Бандуру, студентку групи Зв-51 землевпорядного факультету (науковий керівник – к.е.н., доцент кафедри земельного кадастру  Наталія Романівна Шпік);

- Богдана Богдановича Притулу, студента групи Аін-22 СП факультету механіки та енергетики (науковий керівник – к.т.н., доцент, завідувач кафедри сільськогосподарської техніки Олег Михайлович Крупич);

- Віталіну Василівну Трохимчук, студентку групи Арх-31 факультету будівництва та архітектури (науковий керівник – к.арх., доцент, завідувач кафедри архітектури та планування сільських поселень Андрій Володимирович Степанюк);

- Лілію Тарасівну Козак, студентку групи Арх-51 факультету будівництва та архітектури (науковий керівник – к.філол.н., доцент кафедри дизайну архітектурного середовища Романа Василівна Кюнцлі).

Конкурс «Кращий студентський науковий гурток Львівського національного аграрного університету – 2019» проведений у нашому університеті вдесяте. Під час проведення Конкурсу були визначені найкращі студентські наукові гуртки всіх факультетів аграрного університету.

На підставі звіту лічильної комісії цього заходу рекомендовано нагородити:

● Дипломом I ступеня:

- Студентський науковий гурток «Фінанси, банківська справа та страхування»  кафедри фінансів, банківської справи та страхування  економічного факультету (керівник гуртка – к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Оксана Григорівна Агрес);

● Дипломами II ступеня:

- Студентський науковий гурток «Землеустрій» кафедри землеустрою землевпорядного факультету (керівник гуртка – к.е.н., доцент кафедри землеустрою  Галина Михайлівна Дудич);

- Студентський науковий гурток «Екологія» кафедри екології  факультету агротехнологій і екології  (керівник гуртка –  к.б.н., в. о. доцента кафедри екології  Марта Ярославівна Онисковець);

● Дипломами III ступеня

- Студентський науковий гурток «Облік – мова бізнесу» кафедри обліку та оподаткування економічного факультету (керівник гуртка – д.е.н., доцент кафедри обліку та оподаткування Людмила Богданівна Гнатишин);

- Студентський науковий гурток «Агроелектрик» кафедри електротехнічних систем  факультету механіки та енергетики (керівник гуртка – старший викладач кафедри електротехнічних систем Андрій Фердинандович Герман);

- Студентський науковий гурток «Селекція і захист рослин» кафедри генетики, селекції та захисту рослин факультету агротехнологій і екології (керівник гуртка – к.с.-г.н., в. о. доцента кафедри генетики, селекції та захисту рослин  Інна Леонтіївна Тригуба);

● Грамотами:

- Студентський науковий гурток «Філософські проблеми природознавства» кафедри гуманітарної освіти факультету будівництва та архітектури (керівник гуртка – к.політ.н., доцент кафедри гуманітарної освіти Олександр Сергійович Дмитроца);

- Студентський науковий гурток «Моделювання роботи елементів будівель і розрахункові програмні комплекси» кафедри будівельних конструкцій факультету будівництва та архітектури (керівник гуртка – к.т.н., доцент кафедри будівельних конструкцій Роман Анрійович Шмиг).

Всім науковим керівникам студентів-науковців та керівникам студентських наукових гуртків-учасників згаданих вище заходів висловлено щирі слова вдячності за нелегку працю – формування наукової еліти нашого славного навчального закладу.

Вітаємо наших переможців і бажаємо наукових здобутків, творчого натхнення та невичерпної енергії для подальших досягнень. Пишаємося Вами, бо ви є зразком для наслідування. Нехай Ваш високий науковий потенціал буде міцним фундаментом для вирішення актуальних проблем сьогодення.

Powered by Web Agency