Згідно з наказами МОН України №771 «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» від 04.07.2016р. та №1499л «Про ліцензування освітньої діяльності» від 25.07.2016р.  у Львівському НАУ підготовка докторів філософії здійснюється за спеціальностями:

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

10 Природничі науки

101 Екологія

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

193 Геодезія та землеустрій

20 Аграрні науки та продовольство

201 Агрономія

Адреса: 80381, Львівський національний аграрний університет,

Відділ аспірантури та докторантури, кім. 218 агрономічного корпусу,

м. Дубляни, Жовківського району, Львівської області

Контактний телефон: 2-242-916, E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Програми вступу - Скачати

Освітньо-наукові програми доктор філософії - СкачатиСилабуси спеціальностей
Назва спеціальності
Скачати силабуси
Економіка
скачати
Екологіяскачати
Будівництво та цивільна інженерія
скачати
Геодезія та землеустрій
скачати
Агрономія
скачати
Менеджмент
скачати
Галузеве машинобудуванняскачатиЗауваження та пропозиції до проектів освітньо-наукових програм просимо надсилати на адресу:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Проекти освітньо-наукових програм скачати


Оголошення

Вступникам до аспірантури, які рекомендовані Приймальною комісією  до зарахування на місця державного замовлення, необхідно не пізніше 14 вересня 2021 року виконати умови до зарахування на місця державного та регіонального  замовлення: подати особисто оригінали документа про раніше здобутий освітній ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) та додатка до нього, а також укласти договір про навчання  між університетом та вступником.


Львівський національний аграрний університет здійснює прийом документів до аспірантури для здобуття вищої освіти за ступенем доктора філософії у 2021 році на денну, вечірню та заочну форми навчання за спеціальностями:


051 Економіка;

073 Менеджмент;

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;

101 Екологія;

133 Галузеве машинобудування;

192 Будівництво та цивільна інженерія;

193 Геодезія та землеустрій;

201 Агрономія.

Вступні випробування до аспірантури з усіх спеціальностей складаються з:

вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі програми вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);

вступного іспиту з однієї іноземної мови (англійська/німецька/французька в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти).

Вступник до аспірантури повинен особисто надати до відділу аспірантури та докторантури університету такі документи:

заяву про вступ до аспірантури у паперовій формі;

копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;

список опублікованих праць і патентів на винаходи (авторських свідоцтв на винаходи) за обраною галуззю наук; копії опублікованих праць і патентів, копії нагород, отриманих за підсумками міжнародних та всеукраїнських студентських конкурсів НДР, олімпіад та наукових конференцій. Особи, які не мають опублікованих наукових праць, надають наукові реферати з обраної наукової спеціальності з рецензією та оцінкою доктора наук з відповідної галузі наук – штатного працівника Львівського національного аграрного університету;

завірену копію трудової книжки (за наявності);

копію документа, що посвідчує особу (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон або інший документ, який засвідчує особу і громадянство, передбачений Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»);

особовий листок з відділу кадрів з фотокарткою, завірений підписом і печаткою начальника відділу кадрів за місцем основної (останньої) роботи;

копію довідки з податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номера (для вступників до аспірантури на денну форму навчання за державним замовленням);

чотири кольорові фотокартки розміром 3х4;

копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

заяву про згоду на обробку персональних даних.

У разі потреби вступник подає документ про визнання особи органами медико-соціальної експертизи особою з інвалідністю або медичну довідку (для осіб з особливими освітніми потребами).

Під час подання заяви в паперовій формі вступник до аспірантури пред’являє особисто в оригіналі: копію документа, що посвідчує особу; оригінали диплому магістра (спеціаліста) та додатка до нього; копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних.

Документи приймаються в робочі дні з понеділка до п’ятниці (включно) з 10.00 до 16.00 (перерва з 12.20 до 13.20) з 18 до 30 серпня 2021 року у відділі аспірантури та докторантури університету.

Етапи вступної кампанії

Дата

Прийом заяв та документів

18 серпня – 30 серпня 2021 року

Проведення вступних іспитів

01 вересня – 09 вересня 2021 року

Оприлюднення рейтингових списків вступників

не пізніше 17.00 10 вересня 2021 року

Виконання вимог до зарахування

не пізніше 14 вересня 2021 року

Терміни зарахування вступників

За державним замовленням – не пізніше 15 вересня 2021 року

За кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 24 вересня 2021 року

Початок навчання в аспірантурі

1 жовтня 2021 року

Термін навчання 4 роки.

Університет надає гуртожиток.

Більш детальну інформацію можете отримати:

http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/nd/asptadok.html

Тел.:(032) 22-42-916

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Адреса: м. Дубляни вул. В. Великого, 1, кім. 218 (2-й поверх агрономічного корпусу), Відділ аспірантури та докторантури.


Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

-->
Attachments:
FileОписFile size
Download this file (ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ PhD 21-22 н.р. зміни.XLS)ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ PhD 21-22 н.р. зміни.XLS 181 Kb
Download this file (Розклад екзаменаційної сесії для PhD другого року навчання.doc)Розклад екзаменаційної сесії для PhD другого року навчання.doc 62 Kb
Download this file (Розклад екзаменаційної сесії для PhD першого року навчання.doc)Розклад екзаменаційної сесії для PhD першого року навчання.doc 54 Kb
Download this file (Розклад занять для PhD 1-го року на 2 сем. 2021-2022 н.р..doc)Розклад занять для PhD 1-го року на 2 сем. 2021-2022 н.р..doc 84 Kb
Download this file (Розклад занять для PhD 2-го року на 2 сем. 2021-2022 н.р..doc)Розклад занять для PhD 2-го року на 2 сем. 2021-2022 н.р..doc 97 Kb
Download this file (Правила прийому до аспірантури і докторантури у 2022 році.pdf)Правила прийому до аспірантури і докторантури у 2022 році.pdf 240 Kb
Download this file (Зразок диплому Доктор філософії 2021.pdf)Зразок диплому Доктор філософії 2021.pdf 572 Kb
Download this file (Розклад екзаменаційної сесії для аспірантів 2021 року вступу.doc)Розклад екзаменаційної сесії для аспірантів 2021 року вступу.doc 54 Kb
Download this file (Розклад екзаменаційної сесії для аспірантів 2020 року вступу.doc)Розклад екзаменаційної сесії для аспірантів 2020 року вступу.doc 57 Kb
Download this file (1 рік РОЗКЛАД для PhD на 1 сем._2021-2022 н.р..doc)1 рік РОЗКЛАД для PhD на 1 сем._2021-2022 н.р..doc 78 Kb
Download this file (2 рік РОЗКЛАД для PhD на 1 сем._2021-2022 н.р..doc)2 рік РОЗКЛАД для PhD на 1 сем._2021-2022 н.р..doc 90 Kb
Download this file (Тимчасове положення про організацію атестації здобувачів_PhD.pdf)Тимчасове положення про організацію атестації здобувачів_PhD.pdf 730 Kb
Download this file (Положення про педагогічну практику .pdf)Положення про педагогічну практику .pdf 331 Kb
Download this file (Положення про попередню експертизу дисертації .pdf)Положення про попередню експертизу дисертації .pdf 1904 Kb
Download this file (Положення про проведення вступних іспитів до_аспірантури.pdf)Положення про проведення вступних іспитів до_аспірантури.pdf 442 Kb
Download this file (Про організацію освітнього процесу для здобувачів_PhD.pdf)Про організацію освітнього процесу для здобувачів_PhD.pdf 254 Kb
Download this file (Про порядок підготовки_PhD.pdf)Про порядок підготовки_PhD.pdf 742 Kb
Download this file (СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОНП БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ.pdf)СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОНП БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ.pdf 390 Kb
Download this file (21-22 Графік навчального процесу проект.XLS)21-22 Графік навчального процесу проект.XLS 167 Kb
Download this file (Положення про порядок прикріплення здобувачів вищої освіти ступеня Доктор філосо)Положення про порядок прикріплення здобувачів вищої освіти ступеня Доктор філосо 186 Kb
Download this file (Рейтинговий список вступників рекомендованих до зарахування в аспірантуру 2021.p)Рейтинговий список вступників рекомендованих до зарахування в аспірантуру 2021.p 391 Kb
Download this file (СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОНП ЕКОНОМІКА.pdf)СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОНП ЕКОНОМІКА.pdf 387 Kb
Download this file (Зміни в графіку вступних іспитів до аспірантури.pdf)Зміни в графіку вступних іспитів до аспірантури.pdf 135 Kb
Download this file (Обсяг державного замовлення  у 2021 році.pdf)Обсяг державного замовлення у 2021 році.pdf 110 Kb
Download this file (Вартість навчання в аспірантурі та докторантурі 2021.pdf)Вартість навчання в аспірантурі та докторантурі 2021.pdf 296 Kb
Download this file (Розклад вступних іспитів в аспірантуру 2021.pdf)Розклад вступних іспитів в аспірантуру 2021.pdf 123 Kb
Download this file (Співставл. публікац. здобувачів та наук. керів. ОНП Буд. та цив інж. -1.pdf)Співставл. публікац. здобувачів та наук. керів. ОНП Буд. та цив інж. -1.pdf 612 Kb
Download this file (vidpovidnist naprjamiv doslidgennja aspirantiv specialnosti ekonomika ta ih nauk)vidpovidnist naprjamiv doslidgennja aspirantiv specialnosti ekonomika ta ih nauk 306 Kb
Download this file (Правила прийому до аспірантури і докторантури ЛНАУ у 2021 році.pdf)Правила прийому до аспірантури і докторантури ЛНАУ у 2021 році.pdf 265 Kb
Download this file (Ліцензія_МОН_аспірантура_ЛНАУ_2016.pdf)Ліцензія_МОН_аспірантура_ЛНАУ_2016.pdf 590 Kb
Powered by Web Agency