Організаційні заходи, проведені Львівським НАУ в 2012 р.

 1. Науково-практична конференція з питань підготовки сільськогосподарських товаровиробників області до весняно-польових робіт 2012 року – 2 лютого 2012 р. (спільно з Головним управлінням агропромислового розвитку ЛОДА)
 2. Міжнародна науково-практична конференція “Вирощування ріпаку 2012 – зведемо ризики до мінімального” – 14 лютого 2012р. (спільно з фірмами BASF, LEMBKE).
 3. Науково-практичний семінар “Аграрна освіта” – 16 лютого 2012 р.
 4. Звітна студентська наукова конференція економічного факультету ЛНАУ за результатами досліджень 2011 р. – 13-15 березня 2012 р.
 5. Звітна студентська наукова конференція факультету агротехнологій та екології ЛНАУ за результатами досліджень 2011 р. – 13-15 березня 2012 р.
 6. Звітна студентська наукова конференція факультету механіки та енергетики ЛНАУ за результатами досліджень 2011 р. – 13-15 березня 2012 р.
 7. Звітна студентська наукова конференція землевпорядного факультету ЛНАУ за результатами досліджень 2011 р. – 13-15 березня 2012 р.
 8. Звітна студентська наукова конференція факультету будівництва і архітектури ЛНАУ за результатами досліджень 2010 р. – 13-15 березня 2012 р.
 9. Науково-практичний семінар “Використання органо-мінеральних добрив у сільському господарстві” (спільно з Головним управлінням агропромислового розвитку ЛОДА) – 21 березня 2012 р.
 10. Міжрайонний семінар-навчання у Львівській області на тему: “Виробництво та використання сої у тваринництві і птахівництві” (спільно з Головним управлінням агропромислового розвитку ЛОДА)  – 27 березня  2012 р.
 11. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів “Підвищення конкурентоспроможності виробничого потенціалу сільського господарства в умовах сільського розвитку” (спільно з Харківським НАУ) – 4-5 квітня 2012 р. (Харків)
 12. ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади 2011-2012 н. р. зі спеціальності “Землевпорядкування та кадастр” – 17-20 квітня 2012 р.
 13. Ювілейна міжнародна науково-практична конференція “Організаційно-економічні та правові проблеми розвитку сільського господарства та сільських територій”, присвячену 10-річчю створення кафедри права і підприємництва – 25 квітня 2012 р.
 14. Науково-практичні семінари “Навчання фахівців карантинної служби України у ЛНАУ” на базі Інституту післядипломного навчання ЛНАУ – 14 травня – 1 червня 2012 р.
 15. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція “Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств” – 22 травня  2012 р. (кафедра економіки підприємства)
 16. Розширена нарада “Особливості розвитку аграрного сектору економіки у Львівській області та Стратегія розвитку українського села” (спільно з Головним управлінням агропромислового розвитку ЛОДА) – 22 травня 2012 р. (Міністр Присяжнюк М.В.)
 17. Звітна наукова конференція аспірантів та здобувачів за результатами науково-дослідної роботи у І-му півріччі 2012 р. – 23 травня 2012 р.
 18. Науково-практичний семінар “Ефективне сільськогосподарське використання меліорованих земель та техногенних ґрунтів” на базі Інформаційно-дорадчого центру Львівського обласного управління водних ресурсів – 31 травня 2012 р.
 19. Міжнародний науково-практичний форум “Теоретичні основи і практичні аспекти використання ресурсоощадних технологій для підвищення ефективності агропромислового виробництва і розвитку сільських територій” – 18-21 вересня 2012 р.
 20. Міжнародна науково-практична конференція “Раціональне використання та збереження агроресурсів Карпатського регіону” – 18-21 вересня 2012 р.
 21. Міжнародна науково-практична конференція “Роль екологічних і технологічних факторів у підвищенні ефективності рослинництва” – 18-21 вересня 2012 р.
 22. Міжнародна науково-практична конференція “Земельні відносини в Україні  і сталий розвиток сільських територій” – 18-21 вересня 2012 р.
 23. Міжнародна науково-практична конференція “Архітектурні, конструктивні і технологічні рішення в сільському будівництві” – 18-21 вересня 2012 р.
 24. ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій” – 18-21 вересня 2012 р.
 25. Міжнародна науково-практична конференція “Інноваційні системи, ресурсоощадні технології і тех­нічні засоби в агропромисловому виробництві та його енергозабезпеченні” – 18-21 вересня 2012 р.
 26. Міжнародна науково-практична конференція “Теоретико-методологічні засади розвитку сільськогосподарського виробництва і сільських територій” – 18-21 вересня 2012 р.
 27. Міжнародна науково-практична конференція “Часник: сучасні аспекти технологій вирощування і насінництва” – 18-21 вересня 2012 р.
 28. Міжнародний студентський науковий форум “Студентська молодь і науковий прогрес в АПК” – 18-21 вересня 2012 р.
 29. Міжнародна студентська наукова конференція “Екологічна безпека сільськогосподарського виробництва” – 18-21 вересня 2012р.
 30. Міжнародна студентська наукова конференція “Сучасні агротехнології та тенденції їх розвитку” – 18-21 вересня 2012р.
 31. Міжнародна студентська наукова конференція “Проблеми використання та охорони земельних ресурсів” – 18-21 вересня 2012р.
 32. Міжнародна студентська наукова конференція “Економічні аспекти розвитку АПК” – 18-21 вересня 2012 р.
 33. Міжнародна студентська наукова конференція “Технічний прогрес в АПК” – 18-21 вересня 2012р.
 34. Міжнародна студентська наукова конференція “Актуальні проблеми будівництва та архітектури” – 18-21 вересня 2012р.
 35. Міжнародна студентська наукова конференція “Духовне виховання молоді та культурне відродження села” – 18-21 вересня 2012р.
 36. XII Міжнародний економічний форум “Стратегії. Інвестиції. Співробітництво”– 12 жовтень 2012 р. (спільно з Львівською міською радою).
 37. Заключна конференція за спільним міжнародним проектом ЄС: TEMPUS “Навчальний план за спеціальністю “Охорона навколишнього середовища” в аграрних університетах (ENEGRA)” – 6-9 листопада 2012 р. (спільно з Варшавським університетом наук про життя (Польща), НУБіП, Університетом природних ресурсів та прикладних наук про життя (Австрія), Університетом м. Гент (Бельгія), Університетом м. Lleida (Іспанія), Саратовським державним аграрним університетом (РФ), Бурятською державною сільськогосподарською академією (РФ), Інститутом EDUTER (Франція), Європейською мережею відділів з міжнародних зв’язків у вищих навчальних закладах аграрного профілю (IROICA), Асоціацією Європейських Університетів Наук про Життя (ICA)).
 38. Постійно діючі семінари щодо реалізації стратегії соціально-економічного розвитку сільських територій “Рідне село” на Львівщині (навчання голів сільських та селищних рад) – 6 листопада – 5 грудня 2012 р. (спільно з Львівською ОДА).
 39. Міжнародний науково-практичний семінар “Пошук ефективних шляхів забезпечення екологічної безпеки в умовах перехідної економіки” – 12-18 листопада 2012 р., Львів-Варшава (спільно з Донбаським регіональним відділенням манеб, Львівською обласною державною адміністрацією, Львівським відділенням манеб).
 40. Звітна наукова конференція аспірантів та здобувачів за результатами науково-дослідної роботи у 2012 р. – 27-29 листопада 2012 р.
 41. Зустріч делегації Республіки Угорщина на чолі з Генеральним Консулом Угорщини в м. Ужгород та Почесним Консулом у м. Львові та Львівської області у Львівському НАУ щодо співпраці між Дебреценським аграрним університетом та ЛНАУ у питаннях вдосконалення вищої освіти, проведенні спільних наукових досліджень, обміні викладачів, студентів та аспірантів, участі у спільних програмах ЄС – 8 грудня 2012 р.
 42. Обласний науково-практичний семінар “Впровадження проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь і передбачають заходи з охорони земель” – 25 грудня 2012 р. (спільно з Держсільгоспінспекцією у Львівській області).

Організаційні заходи, проведені Львівським НАУ в 2011 р.

 1. Круглий стіл “Українська школа фізичної економії у світлі наукової спадщини Миколи Руденка”, присвячений 90-річчю від дня народження Миколи Руденка – 9-10 лютого 2011р.
 2. Міжнародна науково-практична конференція “Покращимо посів, обробіток і збір ріпаку” – 10 лютого 2011р. (спільно з фірмами BASF, LEMBKE, Rise Company, Dow AgroSciences).
 3. Всеукраїнська науково-практична конференція “Проблеми екології в сучасних системах землеробства” – 16-18 лютого 2011 р. (спільно з Івано-Франківським коледжем Львівського НАУ).
 4. Звітна наукова конференція аспірантів та здобувачів за результатами науково-дослідної роботи у 2010 р. – 22-24 лютого 2011 р.
 5. ІІ Міжнародні наукові читання “Мова і держава” присвячені 197-й річниці з дня народження та 150-м роковинам з дня смерті Тараса Шевченка – 21 березня 2011 р.
 6. Звітна студентська наукова конференція економічного факультету ЛНАУ за результатами досліджень 2010 р. – 29-31 березня 2011 р.
 7. Звітна студентська наукова конференція факультету агротехнологій та екології ЛНАУ за результатами досліджень 2010 р. – 29-31 березня 2011 р.
 8. Звітна студентська наукова конференція факультету механіки та енергетики ЛНАУ за результатами досліджень 2010 р. – 29-31 березня 2011 р.
 9. Звітна студентська наукова конференція землевпорядного факультету ЛНАУ за результатами досліджень 2010 р. – 29-31 березня 2011 р.
 10. Звітна студентська наукова конференція факультету будівництва і архітектури ЛНАУ за результатами досліджень 2010 р. – 29-31 березня 2011 р.
 11. Міжнародний семінар по Проекту Темпуc IV “Розвиток освіти в питаннях управління земельними ресурсами в Македонії та Україні” (“LAGOS”) – 11-13 квітня 2011 р.
 12. V Всеукраїнська студентська науково-практична конференція “Перші наукові кроки-2011” (спільно з Подільським державним аграрно-технічним університетом) – 13-14 квітня 2011 р.
 13. Міжнародний семінар з питань навчання у Франції студентів та молодих викладачів “Якісна освіта у Франції – реальні перспективи в Україні (Campus France)” – 19 квітня 2011 р. (спільно з Alliance Française м. Львова).
 14. Другий науковий конкурс “Кращий студентський науковий гурток ЛНАУ-2011” – 27 квітня 2011 р.
 15. Львівський фестиваль освіти і науки (спільно з Львівською міською радою, НУ “Львівська політехніка”, ЛНУ ім. Івана Франка, Українською академією друкарства, Національним лісотехнічним університетом України, Інститутом біології клітин) – 28-30 квітня 2011 р.
 16. Круглий стіл “Українська школа фізичної економії у світлі наукової спадщини Миколи Руденка”, присвячений 90-річчю від дня народження Миколи Руденка – 12 травня 2011р. (економічний факультет).
 17. Семінар-навчання голів сільських рад Львівської області спільно з Львівською ОДА – 12 травня 2011 р.
 18. Міжнародний семінар в рамках Програми моніторингових зустрічей по проекту “Tempus Project 159188-TEMPUS-PL-TEMPUS-JPCR ENAGRA” – 16-17 травня 2011 р.
 19. Міжнародний семінар “Болонський процес: досвід США” (доповідач проф. Університету шт. Пенсільванія (США) Джеймс Брант) – 17 травня 2011 р.
 20. Семінар з дистанційного навчання (актовий зал) – 17 травня 2011 р.
 21. Міжнародний семінар „E-learning w SGGW” рамках проекту „Program unowocześnienia kształcenia na SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów” (доповідач проф. SGGW Мірослав Возняковський) – 18 травня 2011 р.
 22. Регіональна студентська наукова конференція “Молодь та соціально-економічні перетворення в АПК” (спільно з Горохівським коледжем ЛНАУ) – 18 травня 2011 р.
 23. Семінар з дистанційного навчання (каф. енергетики) – 18 травня 2011 р.
 24. ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи” (спільно з Харківським НТУСГ ім. П. Василенка) – 20-30 травня 2011 р.
 25. Науково-практична конференція “Сучасні українознавчі пошуки: історичний, культурологічний та мовознавчий аспекти” з нагоди 80-літнього ювілею професора Василя Плисюка (кафедра українознавства) – 31 травня 2011 р.
 26. Міжнародна науково-практична конференція „Актуальні проблеми агрохімії”, присвяченій 85-річчю з дня народження д. с.-г. н., професора Г. І. Крилової – 10-11 червня 2011 р.
 27. Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційно-аналітичне забезпечення зрівноваженого розвитку сільського господарства і села”, присвяченої 40-річчю створення кафедри статистики та аналізу – 16-17 червня 2011 р.
 28. Регіональна конференція «Насінництво та розсадництво: вчора, сьогодні, завтра» спільно з Мінагрополітикою України та асоціацією «Українське насіннєве товариство» – 8 липня 2011 р.
 29. Міжнародний науково-практичний форум “Теоретичні і практичні аспекти розвитку агропромислового виробництва та сільських територій” – 21-24 вересня 2011 р.
 30. Міжнародна науково-практична конференція “Основні принципи розвитку сучасного часниківництва” – 21-24 вересня 2011 р.
 31. Міжнародна науково-практична конференція “Науково обґрунтовані системи ведення землеробства на основі екологостабілізуючих заходів з охорони навколишнього середовища” – 21-24 вересня 2011 р.
 32. Міжнародна науково-практична конференція “Теоретико-методологічне та організаційно-економічне обґрунтування розвитку сільських територій” – 21-24 вересня 2011 р.
 33. Міжнародна науково-практична конференція “Конструктивно-технологічні та естетичні вирішення в архітектурі та будівництві виробничої і соціальної сфери села” – 21-24 вересня 2011 р.
 34. Міжнародна науково-практична конференція “Проектно-керовані інноваційні системи, ресурсоощадні технології і технічні засоби у агропромисловому виробництві та його енергозабезпеченні” – 21-24 вересня 2011 р.
 35. Міжнародна науково-практична конференція “Науково-методичні засади формування організаційних, економічних, інформаційних механізмів регулювання земельних відносин” – 21-24 вересня 2011 р.
 36. Науково-методичний форум “Шляхи інтеграції ЛНАУ у загальноєвропейський простір вищої освіти” – 21-24 вересня 2011 р.
 37. Міжнародний студентський науковий форум “Студентська молодь і науковий прогрес в АПК” – 21-24 вересня 2011 р.
 38. Міжнародна студентська наукова конференція “Екологічна безпека сільськогосподарського виробництва” – 21-24 вересня 2011 р.
 39. Міжнародна студентська наукова конференція “Сучасні агротехнології та тенденції їх розвитку” – 21-24 вересня 2011 р.
 40. Міжнародна студентська наукова конференція “Проблеми використання та охорони земельних ресурсів” – 21-24 вересня 2011 р.
 41. Міжнародна студентська наукова конференція “Економічні аспекти розвитку АПК” – 21-24 вересня 2011 р.
 42. Міжнародна студентська наукова конференція “Технічний прогрес в АПК” – 21-24 вересня 2011 р.
 43. Міжнародна студентська наукова конференція “Актуальні проблеми будівництва та архітектури” – 21-24 вересня 2011 р.
 44. Міжнародна студентська наукова конференція “Духовне виховання молоді та культурне відродження села” – 21-24 вересня 2011 р.
 45. Міжнародна студентська наукова конференція “Українська школа фізичної економії у світлі наукової спадщини  С. Подолинського, В. Вернадського, М. Руденка” – 21-24 вересня 2011 р.
 46. V Міжнародна науково-технічна конференція “Проблеми енерго- і ресурсоощадності” (“ENERGIA 2011”) – 22-23 вересня 2011 р. спільно з Польською академією наук, Університетом природничим у Любліні, Вищою інженерійно-економічною школою у Жешуві, Варшавським університетом природничих наук (SGGW) (Польща).
 47. Нарада-семінар “Бібліотека в системі науково-інформаційного забезпечення аграрної науки та освіти” – 27 жовтня 2011 р. (для бібліотек-учасниць Львівського методоб’єднання сільськогосподарських бібліотек).
 48. Семінар на тему “Програма академічних обмінів імені Фулбрайта в Україні” – 2 листопада 2011 р.
 49. ІІІ Міжнародні наукові читання “Мова і держава” присвячені 20-й річниці з дня проголошення Незалежності України – 9-10 листопада 2011 р.
 50. Круглий стіл з проблем розвитку часниківництва у ЛНАУ – 23 листопада 2011 р.
 51. Звітна наукова конференція аспірантів та здобувачів за результатами науково-дослідної роботи у 2011 р. – 23-25 листопада 2011 р.